Annonse
Boreriggen "Songa Enabler" slepes gjennom Rystraumen i Tromsø for vedlikehold på Olavsvern industribase. Olje og gass brakte 169 milliarder til statskassen i 2015, i form av skatter og avgifter. Det utgjør hele 68,7 prosent av samlede skatter og avgifter til den norske stat. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Det grønne skiftet - en politisk korrekt floskel?

La olja ligge, sier miljøaktivistene. For nå er vi inne i det grønne skiftet, og olje og gass er ute. Men hva er det såkalte grønne skiftet? Sånn rent konkret? Hva er det vi skal erstatte olje og gassnæringen med, hva er de nye arbeidsplassene, og hvor skal de komme fra? Har vi råd til å skrote ei næring som bidrar med nesten 70 prosent av de samlede skatte og avgiftsinntektene til statskassen?

Er det såkalte grønne skiftet blitt en politisk korrekt frase, som luller oss inn i en forestilling om at vi bør stenge oljekranene fortest mulig, uten at vi egentlig har helt klart for oss hva vi skal erstatte inntektene med?

Vi skal bare la oljen ligge der den ligger. Det vil være klimavennlig, mener stadig flere miljø- og klimaaktivister. For olje og gass er ute, nå som vi går inn i det grønne skiftet.

Men hva er det såkalte grønne skiftet? Sånn rent konkret? Hva er det vi skal erstatte olje og gassnæringen med, hva er de nye arbeidsplassene, og hvor skal de komme fra? Er det såkalte grønne skiftet blitt en politisk korrekt frase, som luller oss inn i en forestilling om at vi bør stenge oljekranene fortest mulig, uten at vi egentlig har helt klart for oss hva vi skal erstatte inntektene med?

For vi skal få jobbe hardt for å kompensere utbyttet fra denne enorme naturressursen vi er så heldige å være utstyrt med. Ser vi på tallene, er det lite trolig at vi noen gang kommer til å klare det. Her er noen iskalde fakta, gjengitt i en artikkel i VG

Olje og gassnæringa tilførte den norske statskassen 169 milliarder i skatter og avgifter i 2015. Det er ingen over og ingen ved siden.

 På andreplass kommer finansnæringen med 15,7 milliarder, mens varehandelen står som nummer tre med 11,9 milliarder.

Fisk og sjømat, sier du? Joda. Landbruk og sjømat innbrakte 3,1 milliarder. Det er med andre ord et stykke igjen til oljenæringens 169. Reiseliv og turisme? Ikke riktig ennå. Næringen er ikke engang spesifisert i dette regnskapet fra Statistisk sentralbyrå og forskningsstiftelsen IRIS. Den kommer inn under samlepotten øvrige næringer.

Googler man setningen “la olja ligge”, kommer det opp over to millioner resultater, hvilket viser hvor utbredt denne tankegangen er. Her er alt fra natur og miljøvernorganisasjoner til private investorer som har egeninteresser i ikke-fossil energi. Selv kirkens folk er på banen og preker det samme budskapet. Det er kanskje bra, for vi kan virkelig komme til å trenge hjelp fra oven om vi plugger igjen borehullene allerede nå.

Men som man ser av tallene: det har vi ganske enkelt ingen mulighet til. Det ville innebære en rasering av velferdsstaten og offentlige arbeidsplasser, massearbeidsledighet og sosial uro. Oljen har gjort at vi har hatt råd til å tredoble veksten i offentlig sektor siden 1970. Fra da og fram til 2013 økte antall årsverk her i landet med 900.000. Halvparten av disse kom i stat og kommune!

Merkverdig nok har de fleste “la olja ligge” tilhengerne solid tilhørighet til offentlig sektor, enten i form av jobb eller studier. Fagforbundet til LO kommer til å betale, og det kraftig, med egne medlemmer om oljepolitikken deres blir gjennomført.

Vi tror vi er så rike her i landet. For vi har jo oljefondet. Men det er, ifølge mange økonomer, allerede beslaglagt av kommende pensjoner. Staten taper nå store inntekter som følge av nedgang i oljebransjen. Oljeinvesteringene har bidratt stort til å øke sysselsettingen. Men i fjor sank industriproduksjonen.

Norske kommuners gjeld har økt kraftig de siste årene, og det lenge før eldrebølgen har ankommet. Det er bekymringsverdig. Det norske folk har også mer gjeld. Det er ikke mindre bekymringsverdig. Renta er så lav at den neppe noen gang blir lavere, snarere tvert imot.

Stabil økonomi er en forutsetning for å styre samfunnsutviklingen i den retningen vi ønsker. Derfor trenger vi oljeinntektene i mange år framover. Olje og gassnæringen må fases ut, ja, men over tid. Det må være realisme i prosjektet. Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig.

Tida må vi nytte til innovasjon for å skape nye arbeidsplasser i privat sektor! Også her er olje og gassnæringa sentral. Forskningsmiljøet knyttet til næringa er noe av det mest nyskapende vi har.

Vi trenger skikkelig med valutainntekter for å kompensere for bortfall av oljepenger. Det betyr at vi må selge noe. Men hva?

De viktige svarene finner vi i alle fall ikke i politisk korrekte floskler rundt “det grønne skiftet”.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse