Annonse
Lav kjennskap til norske forhold blir utnyttet av kyniske aktører som på utspekulert vis svindler arbeidstakere. Som i saken fra tingretten i forrige uke, der en arbeidsleder sørget for at lønningene til de som vasket og gjorde jobben, kom inn på hans egen konto. Foto: Colorbox

Grov utnytting av sårbare mennesker

Grov utnytting av særlig utsatte grupper på arbeidsmarkedet, er dessverre blitt vanlig her i landet.

Den unge kvinnen, som kom som flyktning til Norge i 2013, vasket og vasket hus i Tromsø, men fikk knapt betaling for arbeidet. Grov utnytting av særlig utsatte grupper på arbeidsmarkedet, er dessverre blitt vanlig her i landet.

Historien som ble rullet opp i Nord-Troms tingrett i forrige uke, er ikke unik. Svindel av mennesker som ikke kan norsk og heller ikke kjenner norsk samfunns- og arbeidsliv, dukker til stadighet opp i nyhetene. Dette er rent tyveri fra de mest sårbare blant oss, bedrageri som hindrer dem i å leve av jobben sin, selv om de arbeider aldri så mye.

Denne typen arbeidslivskriminalitet er særlig kjent fra renholds og håndverkerbransjen. Framgangsmåten kan være forskjellig, men det ender alltid opp med at arbeidsfolk som har gjort jobben sin, ikke får betalt for den. I det aktuelle tilfellet fra tingretten, forteller kvinnen som ble svindlet, at hun kunne jobbe svært lange dager, fra åtte på morgenen til åtte om kvelden, men når lønningen en sjelden gang kom, sto den ikke i forhold til verken arbeidstimene, timelønna eller overtidsbetalingen hun var lovet. På to år fikk hun utbetalt 40.000 kroner.

Bare tilfeldigheter gjorde at denne saken ble oppdaget og meldt til politiet. Det er også dessverre ganske vanlig. Flyktninger og asylsøkere kommer ofte fra land der tiltroen til myndighetene er minimal. Lav kjennskap til norske forhold blir utnyttet av kyniske aktører, som arbeidslederen i dette tilfellet, som på utspekulert vis sørget for at lønningene til de som vasket og gjorde jobben, kom inn på hans egen konto.

Vi vet at det finnes et svart arbeidsmarked innen en del tjenester, som for eksempel renhold. Men i dette tilfellet foregikk svindelen hos en arbeidsgiver som både er registrert og godt kjent.

For å komme kriminaliteten til livs, må myndighetene gjerne skjerpe kontrollene av bedrifter og regnskap. Men det er ikke nok. De viktigste tiltakene vi kan gjøre, er å sette nye arbeidstakere bedre i stand til å forstå hvilke rettigheter de har. Å styrke kunnskapen om norske forhold hos dem som får opphold her i landet er svært viktig. God språkopplæring er også helt avgjørende for å forstå landet man har kommet til. Tilstrekkelig innføring i norske forhold, enten det gjelder utdanning, helsehjelp eller som i dette tilfellet: lover og regler for arbeidslivet, må, skal vi dømme etter denne saken, skjerpes betydelig.

Når sårbare mennesker blir lurt og frarøvet lønn for arbeidet sitt fordi de ikke vet hvor de skal henvende seg for å varsle, eller ikke tør å gjøre det på grunn av dårlige erfaringer fra hjemlandet, viser det at opplæringen ikke fungerer som den skal i dag.

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse