Annonse
Arbeiderpartiets kommunestyregruppe i Kvænangen imøtegår påstandene om at det brukes uforholdsmessig mye penger på administrasjon i Nord-Troms-kommunen.

Grove forenklinger og tabloide overskrifter

I Nordlys 20.12.2018 stod det om den rike kommunen Kvænangen og midler brukt på administrasjon opp mot drift av en skole. For Kvænangen Arbeiderparti er det viktig å holde styring og kontroll med utgiftene til ledelse og administrasjon. Derimot tar vi avstand fra populisme og tabloide overskrifter som gir et galt bilde.

I 2016 var det folkeavstemming på om vi ønsket å bestå som egen kommune. 92% mente at vi politikere bør arbeide for å unngå tvangssammenslåing. Det forplikter å ta innbyggerne på alvor. 

I en tid hvor kommunens merkevare er tynnslitt bør alle, særlig de som er valgt som øverste tillitsmenn og -kvinner bidra til et løft framfor nedsnakking. Vi må i fellesskap arbeide for å fortelle om alle de flinke ansatte, at vi bygger ny skole og idrettshall, nye boliger, har et godt tilbud til gründere, at det er billige boutgifter og masse kultur for store og små. Ett eksempel på spennende ting i emning er Kvænangen kommunes omstillingsprosjekt, som i løpet av prosjektets 4 første måneder allerede har gitt 2 nye arbeidsplasser.

Kritikk er en viktig del av samfunnsdebatten, men man bør kunne forvente at den er velfundert og treffende. I dette tilfellet kan vi ikke stille oss bak kritikken. Vi mener artikkelen gir et galt bilde av at ledelsen har et enormt budsjett.

Kvænangen er nødt til å ha en administrasjon for å drifte kommunen. Vi er alle helt enig om å se på en gjennomgang av hele organisasjonen, fra rådmann på topp til de som «jobber på gulvet». Vi skal drifte rasjonelt og effektivt på vegne av innbyggerne, men med høyest mulig kvalitet i tjenestene. 

En gjennomgang kan gi muligheter for innsparing, men man bør vente på en kvalitetssikret gjennomgang og forslag til tiltak før man gjør som i fjorårets budsjett å fjerne kontorsjefen.

I Tryggve Enoksens regnestykke er dette administrasjon («som hegner om egne jobber og posisjoner»): 

Politisk styring av kommunen, med alle utvalg, revisjonstjenester, kontrollutvalg, støtte til politiske partier og tilskudd til grendeutvalg. 

Rådmannskontoret og servicekontoret. Totalt med fire ansatte på tre og et halvt årsverk.

Kommunens IKT-system og IKT-materiell, samt vår andel av det interkommunale IKT-tilbudet føres på sentraladministrasjonen. IKT har to ansatte og to lærlinger.

Kirka og kirkelige formål driftes også gjennom det som kalles sentraladministrasjonen. 

Kommunenes økonomikontor utgjør en del av sentraladministrasjonen med sine tre ansatte. 

I tillegg driftes distriktsveterinær og skogbruksadministrasjonen, samt Fellesområdet som er en sekkepost med ulike utgifter for hele kommunen på over 4 millioner.

Etat for oppvekst og kultur har et budsjett på rundt 35 millioner. Kvænangen har èn skole med 115 elever. Denne koster med SFO rundt 16 millioner kroner å drifte, det er altså ingen sulteforing av skoleverket å snakke om. Og korrekt utsagn fra nevnte etatsleder er at stillinga er viktig, men grunnet behov for nedtrekk kan stillingen settes vakant i ett år i påvente av fullårs effekt av valgte nedtrekk for skolen.

Enoksen tilhører flertallet og fikk sitt budsjett for 2019 igjennom. Kuttene i administrasjonen var fraværende i flertallets budsjett, men derimot med en økning på 650.000,-, som viser at det er en viss avstand mellom Enoksens ord og handlinger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse