Annonse
Det er trist å se at en lokalpolitiker og politisk motstander bidrar til å skape politikerforakt med sin mangel på redelighet, skriver 1. nestleder Ståle Sæther i Troms og Finnmark Høyre (t.v.) om kritikken fra Senjalistas Jasmin Agovic-Nordaas (over) mot Geir Inge Sivertsen.

Gruppelederens "mangel på redelighet"

I et leserinnlegg går Jasmin Agovic-Nordaas, styreleder og gruppeleder for Senjalista, til personangrep på Geir-Inge Sivertsen. Bakgrunnen for innlegget er Dagbladets oppslag om at Geir-Inge Sivertsen har mottatt 120.000 kr i etterlønn fra Senja kommune.

Kommunestyremedlem Agovic-Nordaas bør inneha førstehånds kunnskap til å svare på dette, men han unnlater bevisst å svare på sitt eget spørsmål. I stedet etterlater han et inntrykk av at Geir-Inge Sivertsen har opptrådd uærlig og lovstridig.

Kommunestyremedlem Agovic-Nordaas stiller i sitt leserinnlegg spørsmål ved hvordan Geir-Inge Sivertsen, tidligere ordfører i Lenvik kommune, Høyres mangeårige fylkesleder, tidligere statssekretær og nåværende fiskeriminister (og sjømatminister), kunne motta etterlønn fra Senja kommune mens han var statssekretær. Kommunestyremedlem Agovic-Nordaas bør inneha førstehånds kunnskap til å svare på dette, men han unnlater bevisst å svare på sitt eget spørsmål. I stedet etterlater han et inntrykk av at Geir-Inge Sivertsen har opptrådd uærlig og lovstridig.

Kommunelovens §8-4 sier at den som har et kommunalt tillitsverv har krav på godtgjøring for sitt arbeid, og det er kommunestyret selv som gir forskrift for slik godtgjøring. Kommunestyret i Senja vedtok forskrift om godtgjørelse og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune den 11. desember 2019. I §12 i denne forskriften er følgende vedtatt: «Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet, jf. Kommunelovens § 8-6. Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv, men kan ikke gis for lengre tid enn 3 måneder fra vervet som folkevalgt opphørte. Dersom avgått folkevalgt inntrer i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd.»

Geir-Inge Sivertsen søkte Senja kommunestyre om ettergodtgjørelse den 24.november 2019. I søknaden informerer han om at han fra 01. januar 2020 begynner for fullt som statssekretær. Han har forholdt seg til et kommunestyrevedtak og opplyst kommunestyret om sitt nye verv. Sivertsen har altså fulgt lover og retningslinjer. Kommunestyret behandlet søknaden 11. desember 2019 og vedtok at Sivertsen skulle få 1,5 måneders ettergodtgjørelse.

I ettertid viser det seg at kommunestyret i Senja har utelatt et viktig premiss i sitt vedtak. Kommunelovens § 8-6 sier at retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Dette har Senja kommunestyre unnlatt i sitt vedtak. Det må stå for kommunestyrets regning. Rådmannen i Senja tar selvkritikk og sier han har glemt å legge dette til i sitt forslag til vedtak. Det er å ta ansvar. Geir-Inge Sivertsen opplyser til Dagbladet at han vil tilbakebetale hver eneste krone han har mottatt for mye. Det er redelig!

Det er legitimt av Agovic-Nordass å argumentere for sitt og Senjalistas standpunkt, men det er uredelig å unnlate å fortelle hva flertallet i et demokratisk valgt organ har vedtatt. Det må man kunne forvente at kommunestyrerepresentant og gruppeleder, med godtgjørelse, for Senjalista også gjør.

Agovic-Nordaas skriver at han er den rake motsetningen til Sivertsen; Agovic-Nordass følger nemlig Lov og retningslinjer – må vite! Bristen i argumentasjonen fra Agovic-Nordaas kommer når han selv unnlater å fortelle hele sannheten om vedtaket som er fattet.

Vi er i en tid der politikerforakt synes å være økende. Det er derfor trist å se at en lokalpolitiker og politisk motstander bidrar til å skape politikerforakt med sin mangel på redelighet.

  • Artikkelforfatter Ståle Sæther er 1.nestleder Troms og Finnmark Høyre, kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Loppa Høyre

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse