Annonse

Gullkysten vår bør styres lokalt

Nå foreslås en oppmykning av de nasjonale strandsonereglene. Det er gode nyheter for økte muligheter i nord. Dette vil enklere bidra til at vi lokalt kan finne løsninger i 100-metersbelte uten å måtte gå endeløse runder med statlige innsigelser på prosjekter som har lokal tilslutning. Nå skal det lokale skjønnet og vurderingene få større plass og lokaldemokratiet blir styrket, og hvor regler laget i Oslo skal vektlegges mindre.

På lederplass skriver Nordlys at forslaget er en logring for private kapitalsterke interesser. Det er fullstendig skivebom. Når et nasjonalt regelverk mykes opp, er det for å sikre større handlingsrom lokalt. Det store spørsmålet må heller være hvorfor vi skal ha sterke nasjonale regler i utvikling av våre lokalsamfunn langs kysten? De gode løsningene finner man ofte lokalt, nærmest muligheter og utfordringer. Og langs kysten vår er det stor forskjell på hvilket utbyggingspress som finner sted. Det er ikke mulig med sammenligning av Tromsøya og resten av Finnmarkskysten. Likevel ligger begge i samme område for dagens strandsoneregler som er utformet sentralt. Vi som bor her vet at både fjellfoten og havet kan befinne seg innenfor strandsonen mange steder. Dette viser helt klart hvorfor et nasjonalt regelverk ofte ikke er veien å gå for å sikre avveining av ulike interesser lokalt.

Vi har en lang kystlinje hvor 70% er helt uberørt og gullkysten vår er noe av det fineste vi har å by på i vår del av landet. I de fleste tilfeller vil vi verne om disse vakre friområdene lokalt uten at vi trenger regler fra Oslo til det. Skal vi bidra til utvikling som skaper gode lokalsamfunn, som tar i bruk mulighetene i nord, skaper bolyst og attraktive arbeidsplasser – ja, da må vi også ha mulighet til å styre vår egen fremtid selv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse