Annonse
En god latter forlenger livet, ifølge et ordtak. I så fall er Oluf helsebringende, skriver Rune Langnes.

Hæ - Oluf på resept?

Oluf i Rallkattlia er en kjent og kjær skikkelse. Særlig for folk nordpå. Og kanskje kan han sågar hjelpe mot stress, smerter og mild depresjon?

Humor brukt med respekt og på riktig måte, kan være et bra supplement for en bedre hverdag.

Selv om Oluf på resept er litt humoristisk ment, er han muligens ikke så verst for folkehelsa? Tenk bare på hva humor har betydd for folk gjennom generasjoner. Både som overlevelsesmekanisme, og for den enkeltes sin livsglede. Forskning har også påvist at humor rett og slett kan gi positive helsegevinster.

Professor Sven Svebak har mer enn 30 år bak seg som forsker. Han viser til en undersøkelse som rapporterer at immunapparatets evne til å angripe kreftceller var sterkere hos pasienter som lo mye enn de som lo lite. Humor kan også virke smertelindrende. (Og viser til en artikkel i fagtidsskriftet Sykepleien i januar 2014.)

Så hvorfor ikke dra nytte av humorens gode effekter i eksempelvis skoler, arbeidsliv og helsevesen?

Hva med humor i kampen mot mildere depresjon som endel får i mørketia? Og for å redusere stress. Antidepressiva er en av de mest brukte medisinene i Norge. Det høye forbruket gir grunn til bekymring. Nå kan riktignok ikke selv Oluf i Rallkattlia erstatte de fleste medisiner. Men humor brukt med respekt og på riktig måte, kan være et bra supplement for en bedre hverdag. Og økt livskvalitet.

Psykisk og fysisk helse er to sider av samme sak. Kanskje har vi godt å le av oss selv også noen ganger? Vi lever i et samfunn preget av så mye perfeksjonisme. Det kan gjøre godt å senke skuldrene. Selvhøytidelighet er iblant, avhengig av grad, en trussel mot egen helse. Det tærer på selvet. Veien fra selvhøytidelighet til selvfordømmelse kan være kort.

I 1996 styrtet et russisk jetfly på Operafjellet på Svalbard. 141 mennesker omkom. Det sier seg selv at redningsmannskapene ikke hadde noen enkel oppgave. Og det var svært krevende mentalt. Jeg leste en artikkel i etterkant om hvordan de mestret oppgaven. Galgenhumor var en av teknikkene. Selv om det kan høres aldri så respektløst ut, ble det en mekanisme for å “overleve” psykisk midt oppi elendigheten, der og da.

Det bør forskes mer på effekten av humor. Og det er interessant om det kan tas inn som en del av et behandlingsopplegg i helsevesenet. Eller benyttes i skole og arbeidsliv. Særlig for å redusere stress, som forskning viser allerede at humor bidrar til. Men det er viktig å le med, og ikke av andre. Humorens kraft er ikke noe å le av!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse