Hærens ledelse har forklart hva bortfall av denne dedikerte helikopterstøtten betyr for Hærens evne til å løse de oppdrag som Stortinget i neste omgang pålegger Hæren å utføre. Utfra det som er gjengitt i media, avlives den ene lettvintheten etter den andre i dette alvorlige spørsmålet for Hæren, skriver Pål B. Nygaard i Norges Offisersforbund.

Hærens fagmilitære innspill - en krystallklar takling av forsvarssjefen

Utfra det som er gjengitt i media, avlives den ene lettvintheten etter den andre i dette alvorlige spørsmålet for Hæren.

Stortingsflertallet har bestilt ferskvareoppdatering i spørsmålet om dedikert helikopterstøtte, når revidert nasjonalbudsjett skal behandles til våren.  Opposisjonen har ikke akseptert regjeringspartienes innstilling i langtidsplanen for Forsvaret, der dedikert helikopterstøtte til Hæren er fjernet. En støtte som har vart uavbrutt siden 1964 innenlands og i internasjonale operasjoner.

Hæren har besvart dette tjenestevei frem til Forsvarssjef og Forsvarsdepartement i løpet av januar 2018, deler av dette fremkommer i presseoppslag tirsdag 6. februar i år.

Det er en befriende ærlig, fagmilitær vurdering som sjef Hæren på vegne av sin egen organisasjon og sine soldater har gitt. La det være sagt med en gang, hovedbudskapet  i det pressen gjengir, har vært kjent internt i Hæren og luftmiljøet i Indre Troms i ukesvis. Jeg går ikke god for detaljer i et gradert dokument, men samtidig er det betimelig at Stortinget kanskje denne gang får tilgang til fagmilitær ærlighet, før vårens behandling?

Hærens ledelse besvarer her hva bortfall av denne dedikerte helikopterstøtten betyr for Hærens evne til å løse de oppdrag som Stortinget i neste omgang pålegger Hæren å utføre. Utfra det som er gjengitt i media, avlives den ene lettvintheten etter den andre i dette alvorlige spørsmålet for Hæren. 

Forsvarssjef  Haakon Bruun-Hanssen satt i beste nyhetstid i TV2 10. september 2016 - 10 dager etter at Regjeringen hadde sluppet sitt forslag til Langtidsplan for Forsvaret, og uttalte:

”Der er ingen operative konsept for helikopter i Hæren i dag. Det er en hær som er mobil ved hjelp av hjul og belter, slik at vi forringer ikke Hæren.”

Oppslaget i TV2 (som forefinnes i deres arkiv) var en respons på at NOF ved undertegnede hadde omtalt bortfall av dedikert helikopterstøtte til Hæren som fagmilitær dumskap, der Hærens evne til å løse oppdrag, herunder å ha en forsvarlig medisinsk evakuering  når Hæren settes inn i kamp, ville bli sterkt svekket.

Forsvarssjefen har etter mitt skjønn to åpenbare valg; enten dementere eller presisere sine tidligere uttalelser i dette strategiske viktige spørsmålet for Hæren, slik at politisk ledelse (les statsråden) kan gis mulighet til å korrigere den politiske kursen. Da mener jeg ikke at han skal komme opp med prioriteringsutfordringer mellom Hæren og spesialstyrken. Forsvarssjefen må besvare om Hæren forringes eller ikke gjennom bortfall av dedikert helikopterstøtte. Så blir det opp til stortinget, basert på en korrigert militærfaglig uttalelse, å ta stilling til om nasjonen skal ta seg råd til å videreføre dedikert helikopterstøtte til Hæren og bevilge nødvendige midler slik at Forsvarets spesialstyrker  utrustes med en helikopter ressurs som står i stil til deres operative krav. (Bell 412 er ingen spesielt egnet maskin for spesialstyrkene).

Dersom forsvarssjefen IKKE utfra Hærens fagmilitære innspill, korrigerer sine tidligere utspill, som er ledet til å sette forsvarsministeren i forlegenhet ovenfor Stortinget, bør han umiddelbart vurdere å få prioritert plass på Forsvarets ”karriereskiftkurs” som vi andre med ”gråstenk i luggen” oppfordres til å delta på.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse