Annonse
Utkikksplassen på Karistrand. Foto: Statens vegvesen

Hålogalandsbrua er en nordnorsk milepæl

9. desember åpner Hålogalandsbrua som krysser Rombakken og gjør E6 mellom Narvik og Bjerkvik 18 km kortere. Brua vil erstatte en trafikkfarlig, dårligere og lengre vegstrekning på landsdelens viktigste veg og transportåre, E6

For det handler om mer enn ei bru, en kortere kjørevei, et utvidet bo og arbeidsmarket, det handler om å bygge Nord-Norge, og bygger du Nord-Norge bygger du landet !

Hålogalandsbrua med sine1533 meter blir landets nest lengste hengebru etter Hardangerbrua og korter inn kjøretida mellom Narvik og Harstad/Narvik lufthavn med 20 minutter. Noen ville kanskje avsluttet beskrivelsen av bruåpningen med det, men det handler selvsagt om så mye mer.

Som fylkesråd for samferdsel og miljø siden 2014, og ordfører i Salangen i 14 år før det, har ønsket, jobben og realiseringen av et av landsdelens kanskje viktigste vegprosjekter i nyere tid vært noe jeg har fulgt med interesse og sett fram til åpningen av, som mange andre. For det handler om mer enn ei bru, en kortere kjørevei, et utvidet bo og arbeidsmarket. Det handler om å bygge Nord-Norge, og bygger du Nord-Norge bygger du landet ! Så da samferdselsminister Magnhild M. Kleppa (Sp) 24. mai 2012 kunngjorde at finansieringen var på plass, som forutsatt i vedtatt NTP for 2010-2019, og byggestarten kom i 2013, var det viktig i mange sammenhenger.

Det å redusere reiseavstanden i Nord-Norge og bedre framkommeligheten er viktig for utvikling av bo og arbeidsmarkedsregioner. Kortere og tryggere næringstransporter styrker verdiskaping og næringsutvikling i landsdelen. En landsdels verdiskaping som blir stadig viktigere, og endog avgjørende for nasjonens velferd og framtid. Ressursene i Nord- Norge og havet utenfor, vil være det som gir grunnlag for næringsvirksomhet, verdiskaping og vekst og det landet i bunn og grunn skal bygge sin framtid på, sammen med folks kunnskap og kompetanse og de mulighetene det gir. Det handler om sjømat, mineraler, jord og skog, energi og petroleum, og det vår kunnskap og kompetanse kan få ut av det. Da vil optimal infrastruktur enten det handler om bredband, kraftlinjer, fly, båt og ferge, bane og veg være avgjørende. 

Hålogalandsbrua er et viktig element i det som må være fokus, en framtidsrettet infrastruktur som korter ned avstander, med trygg og økt framkommelighet. Det handler om en infrastruktur der flaskehalser er fjernet, avstander er redusert, der framkommeligheten er optimal, der skredfare er løst, og der etterslep på fylkesveg er marginalisert. 

De tre nordnorske fylkeskommunene står sammen om en felles «kyst til marked strategi», den tar utgangspunktet i at nasjonen Norge i større og større grad er avhengig av vekst og verdiskaping basert på Nordnorske ressurser. Strategien handler om at ingen kjede er sterkere enn det svakeste ledd, at næringstransporten ikke må møte flaskehalser det være seg på riks- eller fylkesveg, flyplass, kai, ferge eller bru, skredfare eller uframkommelige fylkesveger, og at innbyggere og næringsliv skal kunne bevege seg enklere og raskere i større bo og arbeidsmarkedsregioner. 

Åpninga av Hålogalandsbrua er altså ikke avslutingen, men vel så mye en viktig markering av begynnelsen på resten. Resten som innebærer at landsdelen står sammen om felles strategier og samferdselsløft, og at nasjonale myndigheter tar inn over seg at i nord må det bygges og vedlikeholdes infrastruktur, ikke bare for oss som bor her eller arbeidsplasser og næringsutvikling i nord, men fordi det er viktig for nasjonen Norge.

Gratulerer til alle med åpningen av Hålogalandsbrua, og en særlig takk til de som har engasjert seg spesielt, for at dette skulle kunne skje.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse