Annonse
Hålogalandsvegen går blant annet gjennom Gullesfjord-krysset der E10 møter rv. 85 til Sortland. Foto: Tomas Rolland/Statens vegvesen.

Hålogalandsveien - en ny pulsåre i nord

Brødtekstbilder: 
Regjeringen har levert på samferdselsdelen i denne folkerike regionen med å sette av milliarder til prosjektet Hålogalandveien i Nasjonal Transportplan.

Sør-Troms og Nordre Nordland, det som utgjør Hålogaland, er det mest folkerike området i hele Nord-Norge med sine 120.000 innbyggere. Dette er mulighetenes region med et rikt og variert næringsliv og en offentlig sektor som også er i vekst.

Hålogaland ble ikke sentrum i et nytt samlet Nord-Norge og det betyr at vi som politikere i regionene må jobbe ekstra hardt for å legge til rette for at denne regionen likevel oppfattes som et kraftsentrum. Alle vi som er så heldige å bo i Hålogaland vil tjene på at vi blir en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. En grunnleggende forutsetning for at dette skal fungere er at nødvendig infrastruktur er på plass. Forflytning av varer og folk har historisk foregått mye til vanns, men i våre dager er oppgraderte veier som følger korteste vei mellom to punkter den viktigste enkeltfaktoren for regional vekst.

Regjeringen har levert på samferdselsdelen i denne folkerike regionen med å sette av milliarder til prosjektet Hålogalandveien i Nasjonal Transportplan.

Håogalandsveien blir Nord-Norges største infrastrukturprosjekt noensinne. Det er i Nasjonal transportplan satt av 8,7 milliarder til å realisere den gigantiske satsningen. Når stortinget vedtar prosjektet høsten 2019 kan anbudet lyses ut primo 2020, noe som igjen kan bety byggestart allerede første halvdel av 2021.

Den prosjekterte Hålogalandsveien vil kutte reisetiden mellom Sortland, Vesterålen/Lofoten og Evenes med 40 minutter. De samme 40 minuttene blir reduksjonen i kjøretid fra Vesterålen til Harstad. Avstandsulempene blir altså betydelig redusert og knytter distrikt og by tettere sammen. Det gjør at varetransporten blir raskere og kostnadene reduseres. Leverandører og produsenter av ulike varer og tjenester vil samhandle mer effektivt og resultatet blir større muligheter for å utnytte regional kompetanse innen en mengde områder.

Miljøavtrykket av vekst vil bli mindre med en sikrere, kortere og mer effektiv vei i Hålogaland. Det er nærliggende å tenke at vår region for eksempel kan gå foran i en fremtidig satsning på elektriske nyttelastkjøretøyer- med strategisk plasserte ladestasjoner langs den nye hovedpulsåren vår.

På Evenes foregår det en historisk satsing på forsvaret og dette vil gjøre Evenes til et enda større tyngdepunkt for kommunikasjon inn og ut av regionen vår. Et stort antall nye arbeidsplasser på og rundt Evenes vil også skape mye daglig trafikk innad i regionen. Dette vil styrke oss og gi ringvirkninger til både Harstad, Narvik, Vesterålen og alle tilhørende områder der det er attraktive boligområder. Evenes flyplass er og blir med denne satsingen på Forsvaret en enda viktigere flyplass også for sivil trafikk. Turisttrafikk både inn og ut av regionen vil ha Evenes som naturlig knutepunkt.

De negative effektene av den kunstige fylkesgrensen mellom Sør-Toms og nordre Nordland i forhold til blant annet sykehus, helsevesen for øvrig, videregående skoler, fylkestrafikk og øvrige fylkeskommunale tjenester blir ikke visket ut med Hålogalandsveien. Men det er lett å tenke seg at økt samhandling via en ny, rask veiforbindelse vil bli et vesentlig argument for bedre ressursutnyttelse i vår region. Vårt bankende Hålogalandhjerte gleder seg til å få en ny, kraftig pulsåre som sikrer fremtidig liv.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse