Annonse
På de strekkene der det finnes både busstransport og båttransport, har fylkestinget vurdert å kutte i tilbudet der i stedet? Eller har de ikke vært klar over at VargsundXpressen i realiteten bare er en by-båt? spør Kurt Methi i Hammerfest Arbeiderparti. Foto: iFinnmark

Kudos til Hammerfest Sp, men forklar båtrutesaken til Finnmark Sp

Jeg er svært fornøyd med å se gruppeleder i Hammerfest Sp ta ordet i debatten om kutt i fylkesrådets kuttforslag. VargsundXpressen kan ikke fortsette å gå på bekostning av å kutte hurtigbåtanløp til 16 små steder som er 100 prosent avhengig av båt, så langt så bra.
Dessverre bruker gruppeleder i Hammerfest Sp tiden sin på å forklare oss hvorfor de er imot kuttforslaget. Si det heller til egen fylkes partiledelse, er vår oppfordring!

Dette er argumenter ethvert lokallag burde løfte til sine respektive grupper på fylkestinget. Fylkesrådet med representanter fra Ap, Sp og SV tvinges til å kutte budsjetter. Men hvorfor velger de å kutte der båten er livsnerven, og på den måten tvangsflytte folk og nedlegge arbeidsplasser i distriktene? Og rive ned det folk møysommelig over generasjoner har bygd opp i Hammerfest, Gamvik og Alta og omliggende kommuner.
Vi i Hammerfest Arbeiderparti er fullstendig klar over de dramatiske konsekvensene, men er fylkesrådet klar over disse? Distansen fylkesrådet i Tromsø har til kystkommunene i Vest-Finnmark er åpenbart veldig stor når de foreslår kutt der båten er livsnerven samtidig som de vil la luksusruta VargsundXpressen gå parallelt med RV 94 og E6.

Så Hammerfest Sp, dere er også imot kuttforslagene til deres politiske meningsfeller på fylkestinget, det bør høres og vises at beskjeden blir overbrakt. Hammerfest Ap har allerede gjort dette og vi er ikke ferdigdiskutert med Ap-gruppa på fylket.

Hammerfest Ap har allerede ovenfor fylkestingsgruppa slått klinkende klart at kuttforslaget er en dårlig prioritering.

Ethvert politisk part bør jobbe opp mot sin gruppe på fylkestinget og spørre hvorfor det er slik, hvorfor har de prioritert bort hurtigbåtanløp til veiløse lokalsamfunn? Mens de samtidig vil la en båt gå primært for byfolk i Alta og Hammerfest, de får i både pose og sekk i form av buss, båt-tilbud samt vei der man kan benytte sin egen bil om det passer.

Et viktig spørsmål er: På de strekkene der det finnes både busstransport og båttransport, har fylkestinget vurdert å kutte i tilbudet der i stedet? Eller har de ikke vært klar over at VargsundXpressen i realiteten bare er en by-båt? Som ikke gir mange minuttene i innspart reisetid. Og ikke minst, et miljøregnskap som ikke står i stil med noen av de alternative reisemåtene.

Hammerfest Ap vil se et budsjettforslag der Arbeiderpartiets verdier, SVs verdigrunnlag og Senterpartiets distrikts-lovnader blir tatt på alvor og gjort om til praktisk politikk. Og kanskje et budsjettforslag der ikke båtrutene som er infrastruktur ikke tar en så stor andel av kuttene.
Er det samferdsel som tar det meste av det fylkeskommunen må kutte? Er det andre områder som bør få søkelyset på seg i større grad?
Vi vil se at fylkestinget tar sitt ansvar, tar ordførerne i Hammerfest, Hasvik, Loppa og Måsøy aktivt og konstruktivt med på råd i forslaget om kutt i hurtigbåtanløpene. 16 av 40 anløp er foreslått utradert.

Noen av disse plassene har en voksende havbruksnæring rett utenfor stuedøren, andre har satsinger innen reiseliv og fiskeri. Dette foreslår nå Aps, SVs og Sps fylkestingspolitikere å knuse og legge brakk. Har de glemt hvilket parti-grunnlag de har blitt valgt inn på?

I sum svekker de sentraliserende, usolidariske forslag til kutt i hurtigbåtanløpene tilliten til styringen av Troms og Finnmark fylkeskommune. Vi i Hammerfest Ap oppfordrer alle lokallag til å jobbe aktivt for å påvirke fylkestingets endelige budsjettbeslutning i juni 2020.

Dette er like viktig i demokratiet vårt som at fylkestinget både ser framover, ser helheten og forholder seg til økonomiske rammene som gjelder.
Demonteringen av distriktene må stoppe! Vi trenger ikke at fylkeskommunen gir aktiv dødshjelp til våre minste samfunn gjennom dårlige prioriteringer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse