Annonse
Marianne Sivertsen Næss
Sittende varaordfører og ordførerkandidat for Hammerfest Ap, Marianne Sivertsen Næss, har store ambisjoner på vegne av nye Hammerfest kommune

Hammerfest er spydspiss i nord

Hammerfest er blitt en motor for verdiskaping av nasjonalt format. Skal potensialet utnyttes til fulle kreves ny infrastruktur, med bruk av statlige midler.

Vi ber ikke om almisser, vi ber om verktøy til å utvikle landsdelen og nasjonen.

Hammerfest er blitt en motor for verdiskaping av nasjonalt format. Skal potensialet utnyttes til fulle kreves ny infrastruktur, med bruk av statlige midler.

Som ordførerkandidat i den viktigste verdiskapingskommunen i nord, Hammerfest, har jeg ambisjoner. Store ambisjoner på vegne av innbyggerne i den nye sammenslåtte kommunen, men også store ambisjoner på vegne av nasjonen Norge. Og det med god grunn.

Hammerfest, porten til Barentshavet, har et enormt potensiale som bidragsyter til den nasjonale verdiskapingen. Som ordførerkandidat for Ap krever jeg investeringer i verdiskapende infrastruktur. På vegne av landsdelen, på vegne av landet. Vi har ikke råd til å la være. Vi ber ikke om almisser, vi ber om verktøy til å utvikle landsdelen og nasjonen.

Konkurrerer i Norges toppen

1. januar slås Kvalsund og Hammerfest sammen til en kommune. I areal og verdiskaping stiller vi sterkt i nasjonal sammenheng. Som ny kommune konkurrerer vi i Norgestoppen innen havbruk, petroleum, mineraler og fiskeri.

Fire grunner til at Hammerfest er den viktigste kommunen i nord:

  1. I dag eksporteres det innenfor petroleumsnæringen verdier for rundt 70 millioner i døgnet ut fra Hammerfest. Det er ingen tvil om at olje- og gass næringen har løftet kommunen vår til nye høyder, akkurat slik den i sin tid løftet Stavanger og Vestlandet og landet vårt som sådan. Ifølge Levert-rapporten fra 2018 ble det året før utført leveranser fra Hammerfest for 2,1 milliarder til offshorenæringen. Hammerfest står for over halvparten av alle nordnorske leveranser til denne næringen. Nå er både flyplassen og innfartsåren flaskehalser som påvirker offshorenæringen negativt.
  2. Også innen Havbruk finner du oss blant toppen i nasjonal sammenheng. Fra 2020 blir nye Hammerfest kommune Nord-Norges største og Norges fjerde største oppdrettskommune, viser tall fra Havbruksfondet. I ny arealplan skal vi tilrettelegge for økt aktivitet, slik at vi fremover befester og styrker vår posisjon for næringer til havs. Det vil gi økte inntekter for kommunen og nasjonen, men skal potensialet utnyttes kreves bedre infrastruktur.
  3. I løpet av høsten vil regjeringen ta endelig stilling til oppstart av kobbergruven Nussir i Kvalsund, som er en av Norges største kobberforekomster. Kommer denne i drift, vil Hammerfest være vertskommune for en av Europas største kobbergruver.
  4. Fiskeri har alltid vært en bærende næring for vår region. Potensialet for å forsterke vår nasjonale rolle innen fiskeri og reiseliv er enormt. Her vil jeg jobbe hardt for at vår kommune skal ta sin rettmessige plass.

Ny flyplass

Verdiskapingskommunen Hammerfest har nasjonal betydning. Verdiene som skapes her ved 70 grader nord, gir velferd til innbyggerne i både vår kommune og landet som helhet. Blir jeg ordfører, skal jeg fortsette det målrettede arbeidet for at nødvendig infrastruktur kommer på plass, slik at regionen vår har de verktøyene som trengs for videre vekst. Utbedring av riksvei 94, ny flyplass, og tilgang på kvalifisert arbeidskraft er våre største utfordringer. Hammerfest har ressursene verden både trenger og ønsker, som sjømat, energi, mineraler og opplevelser. Nå må også beslutningstakere i Oslo få øynene opp for vår regions betydning for nasjonen Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse