Annonse
Når politikerne nå presser på for å få saken om fritt brukervalg avgjort ni dager før valget, er dette hån mot Privat Omsorg og de brukerne som har valgt dem. Det er galt at noe som fungerer så bra står i fare for å forsvinne, skriver Einar Johansen. Foto: Ingun A. Mæhlum

En hån mot Privat Omsorg og deres klienter

Jeg vil utfordre de politiske partiene. Legg partipisken bort. Meddel velgerne hvordan dere vil stille dere til saken om fortsatt fritt brukervalg

På vegne av eldre og syke som trenger hjelp hjemme, vet jeg at det er riktig og kjempe for at fritt brukervalg bør bestå.

Vi bør alle være enige om at de som kan, bør få bo hjemme så lenge som mulig. For pleietrengende som har eget hus eller leilighet, spares det jo sykehjemsplass som koster det offentlige uhørt mye.

Usanne påstander

Gunnhild Johansen, talskvinne fra SV, har framsatt en rekke usannheter både i aviser og i innlegg under saksbehandlingen i kommunestyret om oppsigelse av fritt brukervalg. Å fore kommunestyrerepresentantene med uriktige opplysninger kan vel ikke være juridisk riktig.

Lørdag 28. juni kommer Johansen med tvilsomme påstander i Nordlys. Hun slår fast at kommunen kan overta dagens brukere som Privat Omsorg har i hjemmetjenesten. Hun hevder at kommunen kan overta de 104 brukerne til samme pris som kommunen i dag betaler til Privat Omsorg.

Gunnhild Johansen har fått administrasjonen til å beregne at det skal gå fint å klare seg med 18,44 årsverk. Tro det den som vil.

Administrerende direktør Trude Wester slår fast at det vil  koste kommunen 20 millioner kroner ekstra å overta de nevnte 104 brukere som Privat Omsorg har i dag. Hvorfor ikke lytte til henne som har førstehåndskjennskap til saken? Privat Omsorg må benytte 30 pleiere for å klare oppdraget med å betjene disse 104 brukerne med godkjent timeforbruk.

Kommunen betaler Privat Omsorg for medgått tid som er godkjent av kommunen.

Når kommunen selv skal overta får de kostnader for kjøring som Privat Omsorg ikke får dekket. Privat Omsorg får heller ikke betalt for sykelønnskostnader. Men kommunen selv må da betale sykelønnskostnadene varierende fra 10 – 14 %.

Privat Omsorg en mønsterbedrift

Trude Wester, sykesøster fra Namsos med god tilleggsutdannelse, brukte sine sparepenger og startet Privat Omsorg som med en gang ble en suksess.

Jeg har de tre siste årene fulgt bedriften tett pga. at min helse krevde at jeg trengte pleiehjelp. Da mine plager har vært av en slik karakter at jeg gjerne kunne ha forskjellige pleiere, ytret jeg et ønske til bedriften om det. Enkelte andre har behov for å ha mest mulig samme pleiere.

Jeg fikk mitt ønske etterkommet og fikk derfor bli kjent med langt flere av bedriftens ansatte.

Alle som én har uttrykt en tilfredshet med ledelsen og miljøet på jobben som særdeles godt. Kanskje dette har vært med på at sykefraværet har vært helt nede i 1 %.

Trude Wester har mange ganger tatt kveldsvakter når noe ekstra kom på. Hun vet hva det dreier seg om.

De ansatte har fått særdeles god opplæring. Av de som har vært hos meg, har det bare vært varme og omsorgsfulle pleiere. Dette gjør hverdagen god for de som trenger hjelp.

Privat Omsorg har stilt opp ved behov som kommunen måtte ha hos andre brukere. De har overtatt spesielt vanskelige pleieoppdrag, der resultatet for de pårørende har vært at de har fått god avlasting når Privat Omsorg overtok.

Integrering

Privat Omsorg sysselsetter innvandrere fra Asia, Afrika, Europa og de nordiske land. Også de har funnet seg godt til rette i Tromsø. Etter en måneds tid vil de fleste bosette seg og ønsker å bli tromsøværinger. Sommerstid fylles det opp med medisinerstudenter fra Sverige og Finland. Disse har gjennomført 4 og 5 år av legestudiet. Dette er en spesiell trygghet i ferietiden når faste pleiere må ha ferie.

Når politikerne nå presser på for å få saken avgjort ni dager før valget, er dette hån mot Privat Omsorg og de brukerne som har valgt Privat Omsorg. Det er galt at noe som fungerer så bra står i fare for å forsvinne, at vi mister avtalen om fritt brukervalg.

Jeg vil utfordre de politiske partiene. Legg partipisken bort. Meddel velgerne hvordan dere vil stille dere til saken om fortsatt fritt brukervalg. De fleste vet hvordan partiene vil stemme. Her vil det være fint om Senterpartiet og Bompengepartiet vil være med å sikre fortsatt fritt brukervalg.

La velgerne få vite hvordan dere stiller dere til fritt brukervalg. La de som har vært med å bygge opp landet selv få bestemme hvem som skal pleie dem i en ellers sårbar og vanskelig tid.

I år har jeg selv blitt nødt for å skifte parti.

Dette er en sak som ikke bare gjelder de ansatte i Privat Omsorg, men også de som må pleies. Sammen med venner og pårørende kan det til sammen bli mange stemmer.

I en av de siste regjeringserklæringer heter det: “Regjeringa mener i utgangspunktet at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite ut fra andre tjenester. Bruk av konkurranse stimulerer til verdiskapning, bedre tjenester og effektivisering. Det er derfor helt nødvendig at konkurranse blir et gjennomgående element i offentlig virksomhet.”

Jeg er helt enig i dette.

Godt valg!

Einar Johansen, 88 år,
- fornøyd bruker av Privat Omsorg.

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse