Annonse
Nettavisens Gunnar Stavrum demonstrerer at han ikke gidder å vite eller forstå noe av jernbanesaken. Han kjøper regjeringens framstilling tvert, uten motforestillinger, og sauser det sammen med insinuasjoner om nordlendingers udugelighet og subsidieavhengighet, skriver Eivind Sivertsen.

Stavrum og Den Store Bøygen

Følelsen av igjen å ha truffet på Den Store Bøygen, blir temmelig påtrengende når man - etter års forsøk på å spre informasjon sammen med andre skribenter, opplever at de samme døde argumentene dukker opp igjen, gang etter gang.

Kjære sjefredaktør i Nettavisen – et svar på “Stakkars nordlendinger - ” i Nordnorsk debatt.

Må innrømme at når jeg nevner hvor håpløst det er å få innpass for balansert informasjon om Nord-Norgebanen i sentrale media, tenker jeg ikke på Nettavisen.  Der har jeg aldri forsøkt, men når jeg ser redaktørens innstilling, ville det uansett vært bortkastet energi.

Dessverre er ikke redaktør Gunnar Stavrum oppmerksom på at hans eksemplarer av 'Håndbok i intimidering av nordlendinger', og 'Hvordan nedsnakke Nord-Norgebanen' er gått ut på dato for masse år siden.

Det er lenge siden man på Oslos østkant kunne lese:  'Rom til leie.  Nordlendinger ikke ønsket'.   Er faktisk så gammel at jeg har lest det. Dette med at “nå syter disse nordlendingene igjen”, fungerer rett og slett ikke lenger for å plassere nordlendingene i skammekroken, noe som sees i kommentarfeltet til Stavrums artikkel i Nordnorsk Debatt.

Da en som hørte dialekten min, som 17-åring i Oslo, sa: “Det kommer så alt for mange nordlendinger her, man hører dem jo overalt”, ble mitt svar selvsagt: “Ja, men vi må tenke på det positive.  Gjennomsnittsintelligensen øker jo, både i nord og sør.”  Han bare så på meg, blåste i nesa og gikk.  Om han hadde forstått, ville jeg kanskje ligget tynt an.

Vi var den tidens pakistanere.

I virkeligheten var jeg allerede da, så ung jeg var, klar over at intelligensen og dumheten er jevnt fordelt i landet, og Stavrum er ingen grunn til å endre oppfatningen.

Når man engasjerer seg i et emne, som for eksempel Nord-Norgebanen (NNB), finner jeg det naturlig at man ofrer et minimum av tid på å oppdatere seg.  Dette gjør ikke Stavrum.  Han bare demonstrerer at han ikke gidder å vite eller forstå noe av saken.  Han kjøper regjeringens framstilling tvert, uten motforestillinger, og sauser det sammen med insinuasjoner om nordlendingers udugelighet og subsidieavhengighet.  På samme måte som de hovedstadsaviser jeg har forsøkt å få innpass i, (med unntak av Dag og Tid, én gang) ikke synes å ha plass for innlegg som ikke er negative til NNB.

Opp gjennom årene har jeg hørt og lest utallige utgytelser om det oversubsidierte Nord-Norge, spesielt hurtigruta.  At samferdselen i sør, særlig togtrafikken, var langt mere subsidiert, hørte man ikke.  Disse subsidiene var nemlig skjult i form av andre bevilgninger til NSB.  Slikt kalles kreativ bokføring.

Det er godt gjort å overse følgende fakta:

  •  at Nord-Norgebanen allerede i 1992 fikk følgende attest i NSBs utredning: 
  •    ” - - - -  Det er mulig å drive Nord-Norgebanen med driftsøkonomisk overskudd, avhengig av hvilket konsept som blir valgt. Pga. all trafikk med jernbanen er overført trafikk fra andre mindre gunstige transportmidler, ligger nytten av prosjektet høyt.  Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for Nord-Norgebanen ligger på samme nivå som jernbanestrekninger i Sør-Norge.”. 
  • Dette mens de store godsfraktmengdene bare var under oppbygging, og ARE og NRE-togene, Narvik-Oslo under etablering.  Lønnsomheten var høyst sannsynlig undervurdert, fordi mye ny trafikk også trolig vil bli generert, noe vi kan se idag.
  • at 2019-utredningens inntektsside synes grovt underkommunisert, mens kostnadene er drevet opp til det maksimale, delvis grunnet valgene av traseer og kryssningspunkter, og delvis - som utrederne selv opplyste - at prosjekter i sør var kraftig underkalkulerte, og at dette ikke måtte skje i nord.

Følelsen av igjen å ha truffet på Den Store Bøygen, blir temmelig påtrengende når man - etter års forsøk på å spre informasjon sammen med andre skribenter, opplever at de samme døde argumentene dukker opp igjen, gang etter gang.  Når man føler at utrederne utreder, ikke for å utrede, men for å begrave saken.  Når man ser at de mest presserende sidene av saken om Nord-Norgebanen - nemlig hvordan landsdelen og landet skal fungere som fossilfritt, uten jernbanen - bare møtes med tomme blikk fra våre myndigheter.  Når man opplever at en avis som Dagbladet - den siste jeg hadde ventet - nå kommer med artikkel etter artikkel om pågående klimaendring, mens de 'ikke har plass' for en artikkel om hvordan vi kan gjøre noe med det.

Samtidig er det en fantastisk oppmuntring å se den oppblomstringen av interesse for nødvendig infrastruktur i nord, som vi nå opplever i nordnorsk presse.  Massevis av velinformerte - og etterhvert sentralt plasserte - personer argumenterer for Nord-Norgebanen, en bane de er fullt klare over blir uunnværlig i årene som kommer.  At ikke alle vet alt, er klart.  Enkelte er mer entusiastiske enn opdaterte, men emnet er svært omfattende, og ingen av oss er allvitende.  De fleste som setter seg inn i saken, innser at uten en stambane gjennom Norge, vil Nord-Norge dø, og resten av landet slite.

Det finnes (nesten) ikke mer noe “Ja, kjære storing fra sør, vi skal forbedre oss, bli gode kristne og ikke kreve noe!”.  Nei, dette er mennesker som vet hva de vil.  Mange har satt seg inn i saken, og - selv om ikke alle er like velartikulerte - er det store flertallet i geni-klassen, om man sammenligner med klientellet Stavrum frir til.  De aller fleste mener kolonistyret har vart lenge nok, og at våre myndigheter nå skal behandle Nord som en integrert del av landet.  Ikke som en bruk-og-kast-gjenstand.

Det er gledelig at vi ser så mange fra sør-Norge også støtter Nord-Norgebanen.  Underskriver nr 10.000 på underskriftskampanjen, var for eksempel Oslo-mann.  Banen blir ikke bare en nødvendighet for at landet skal overleve, men også en ny mulighet til å oppdage - eller gjenoppdage - vårt eget land, noe mange, både fra sør og nord, har kommentert.

Gå forøvrig inn på www.underskrift.no, finn 'Bygg Nord-Norgebanen nå!'.  Gi din underskrift slik at saken igjen kommer opp på forsiden.  Det hjelper.

Stambanen i nord, Norges viktigste samferdselsprosjekt, må nå bygges.  Det finnes ikke rom for flere avslag eller utsettelser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse