Annonse
HELSETOPPER I NORD: Administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdóttir i Helgelandssykehuset og administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nord. Foto: Marius Guttormsen/Rana Blad

Fag og politikk i Helse Nord

I Helse Nord er det politikk som styrer fag. Det burde vært motsatt.

Etter lederskiftet i Helse Nord tidligere i år viser nå administrerende direktør Cecilie Daae og styreleder Renate Larsen handlekraft.

En voldsom krangel mellom fagmiljøer på Helgeland har ført til at ledelsen i Helse Nord har tatt grep og flyttet kreftkirurgien til Bodø.

Det er sjeldent at et så dramatisk vedtak gjennomføres ved at sakspapirene sendes ut kvelden før styret i Helse Nord møtes. Men det viser vilje og evne til å gjennomføre vedtak raskt, når det er nødvendig å skjære gjennom.

Cecilie Daae har sett situasjonen fra pasientenes side. Konfliktnivået på Helgeland var blitt så høyt at potensielt alvorlig syke kreftpasienter måtte forskånes fra å bli brikker i et skittent politisk spill der nesten alle midler ble tatt i bruk. Pasientene blir nå “evakuert fra krigssonen” med umiddelbar virkning.

Daae sier at ordningen er midlertidig, men alle som vet hvor lenge de uforsonlige konfliktene på Helgeland har vart, vil forstå at sjansene for å finne en lokal løsning for kreftkirurgi er små. Muligheten for at den midlertidige løsningen i Bodø blir permanent, er med andre ord stor.

Saken er et resultat av Helse Nords beslutning om to små og svake sykehus på Helgeland, i stedet for ett stort. Det var et politisk vedtak, dømt til å mislykkes. Det var drevet fram av kommune- og fylkespolitikere, og samkjørt med administrasjon og styremedlemmer i Helse Nord.

Og det var fremfor alt uten faglig forankring, og la samtidig til rette for en fortsettelseskrig med frontlinjen på Korgfjellet.

Lokaliseringskonfliktene på Helgeland, og den vedtatte løsningen med to små sykehus, har fått et forutsigbart resultat: Tap av funksjoner ut av Helgelandssykehuset, og styrking av Nordlandssykehuset.

Helse Nord kan nå ha etablert et nytt prinsipp for beslutninger om funksjonsfordeling - nemlig at pasientene skal flyttes ut av konfliktområder. I så fall skal det bli interessant å følge utviklingen fremover, og å se hva slags konsekvenser det får for lokalsykehusene.

Saken på Helgeland viser hvordan Helse Nord RHF strever med å finne tilbake til en forutsigbar strategi rundt kvalitet og pasientvolum. Det overordnede prinsippet var i mange år at kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen skulle være styrende. PCI-saken representerte et tydelig brudd med denne linjen. Opplevd likeverd og nærhet ble da løftet frem som viktigst.

Nå er spørsmålet om Helse Nord vender tilbake til «normalen» fra Bjørn Kaldhols 12 år lange periode som styreleder. Fremover får vi se om vi står overfor et reellt linjeskifte. Da kommer det nemlig flere potensielt eksplosive saker, for eksempel om funksjonsfordeling mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og Nordlandssykehuset.

Det gjelder blant annet flere typer kreftkirurgi og intensivbehandling av de yngste for tidlig fødte. Nå har vi sett Daae vise besluttsomhet og handlekraft, i en sak som gikk i Nordlandssykehusets favør. Beslutningen på Helgeland er isolert sett fornuftig.

Spørsmålet er om besluttsomheten hennes er like sterk i saker som kan gå i Nordlandssykehusets disfavør.  

I Aftenposten denne uken kom det frem at nasjonal fagekspertise mener Nordlandsykehuset ikke bør få operere lungekreftpasienter, fordi antall pasienter er for lavt. De fleste ønsker å bli operert hos kirurger som har mye og lang trening. Hvis antallet blir for lavt øker risikoen for feil, og pasientene får ikke tjenestene de har krav på.

Mange av disse nasjonale retningslinjene har Cecilie Daae selv vært med på å utarbeide i sin tid som direktør i Helsedirektoratet. Nå risikerer hun å møte seg selv i døren i Nord-Norge. Men hun burde rent faglig være godt forberedt på å håndtere konflikter, i en landsdel der kamp om regionalpolitisk hegemoni og postadresser har blitt regelen og ikke unntaket.  

Til Rana Blad sier Daae at hun og Helse Nord skal skille fag og politikk. Da kan hun aller først slå opp i den gamle læreboken i Helse Nord, der finner hun oppskriften på hvordan lokalpolitiske spillere får fritt leide helt inn i styrerommet for å overstyre medisinfaget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse