Annonse
Arne-Hugo Hansen, hovedtillitsvalgt for Norsk Lektorlag i Troms og Finnmark. (Foto: Nordlys)

Det handler om knappe ressurser og vedtatt organisering, Eriksen

Under tittelen «Lektorlagets personangrep» i Nordlys av 16.07 tar SVs fylkestingrepresentant Edvin M. Eriksen opp mitt innlegg av 15.07 «Stakkars direktør Børre», og betegner det som fullstendig usaklig. Det får nå stå opp til han å hevde, så kan man også ta opp til diskusjon sakligheten i hans innlegg. Om det er manglende leseferdighet eller annet, skal være usagt, men det Eriksen legger frem er vanskelig å kjenne igjen fra mitt innlegg!

Jeg takker for tilliten, men jeg er ikke leder av Norsk Lektorlag, jeg er hovedtillitsvalgt for Norsk Lektorlag i Troms og Finnmark. Det er en helt annen rolle enn som leder, og ikke politisk, slik det synes som om Eriksen nærmest konspiratorisk antyder i sist siste avsnitt med bakgrunn i at jeg er Høyre-politiker. Kanskje er det hans motstand til sammenslåinga som heller gjenspeiles her, og som gjør at dette heller tipper over til et angrep på Høyre, siden partiet var i posisjon da stortingsvedtaket ble fattet, som SV tydeligvis ønsker å reversere.

Eriksen skriver at organiseringen av fylkeskommunen er politisk vedtatt, og noe som Krudtå ikke har noe ansvar for. Det er helt riktig det, og jeg har heller ikke «angrepet» Krudtå for det, slik Eriksen skriver. Det jeg hevdet er at Krudtå må forholde seg til den organisasjonsplan som er vedtatt, og ikke komme med utspill som kan skape usikkerhet. Det er noe helt annet enn det Eriksen synes å tillegge meg.

Eriksen har rett i at jeg har økonomiutdanning (samfunnsøkonom UiT). Han uttrykker sin overraskelse at jeg med slik bakgrunn skal ha så dårlig forståelse for forholdet mellom politikk og administrasjon med tanke på fylkeskommunens økonomi. Det må han gjerne mene, men jeg er selvsagt klar over at reduksjon i økonomiske rammer fra det offentlige er politikernes ansvar, og ikke er Krudtås ansvar. Det har jeg da heller ikke skrevet i mitt innlegg. Men det er Krudtås og administrasjonens ansvar å prioritere og fordele ressursene som politikerne tildeler. Og ut fra min faglige bakgrunn som samfunnsøkonom, må de brukes på en måte som gir størst mulig samfunnsøkonomisk nytte av hver krone som tas felleskapets midler. Særlig er det et viktig perspektiv i den økonomiske sitasjon fylkeskommunen er i, og da kan ikke ressurser brukt til boligstøtte regnes for å gi en slik optimal samfunnsøkonomisk nytte. Det var et av mine poeng i innlegget 15.07.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse