Annonse

Det handler om troverdighet

NRK Sápmi skal drive kritisk og uavhengig journalistikk i et lite samfunn.

Presseetikk er ingen eksakt vitenskap, men noe vi og alle andre redaksjoner må jobbe med fra dag til dag og sak til sak.

Jeg merker meg debatten på sosiale medier om Rávdná Buljo Gaups fratredelse som nyhetsredaktør i NRK Sápmi. Hun begrunner sin avgang med at hun har økonomiske interesser i reindrifta.

Det ser ut til at det er nødvendig å presisere og utdype hva pressens etiske retningslinjer sier om denne formen for interessekonflikter.

NRK og NRK Sápmis redaksjonelle virksomhet følger pressens felles etiske regelverk slik det er formulert i Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Vær varsom-plakaten. Det er altså ikke slik at NRK eller NRK Sápmi holder seg med et helt eget etisk regelverk ulikt det en samlet norsk presse ellers forholder seg til.

Det siste halvåret har vi i NRK Sápmi jobbet grundig med presseetiske spørsmål. Vi har tydeliggjort hvordan vi håndterer disse etiske retningslinjene, og da spesielt punkt 2.2. i Vær varsom-plakaten:

Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Hvis en redaksjonell medarbeider har bindinger til en næring eller et selskap i form av økonomiske interesser, oppdrag, verv eller liknende, så bør ikke vedkommende delta i redaksjonelle vurderinger, beslutninger eller produksjon av saker knyttet til den aktuelle næringen. Jo sterkere disse bindingene er, desto viktigere er det at han eller hun ikke tar del i det redaksjonelle arbeidet med det aktuelle saksområdet. Dette gjelder så vel for NRK Sápmis journalister og redaktører som i resten av NRK.

Det betyr ikke at journalister og redaktører med næringsinteresser ikke kan jobbe i NRK Sápmi, slik man kan få inntrykk av i debatten på sosiale medier.

NRK Sápmi skal drive kritisk og uavhengig journalistikk i et lite samfunn. Mange -  om ikke alle - journalister og redaktører hos oss vil fra tid til annen oppleve å ha bindinger til enkeltsaker eller saksfelt som redaksjonen vurderer eller diskuterer. Da er det spesielt viktig at vi har klare kjøreregler for hvordan vi håndterer det. Derfor har vi blant annet tydeliggjort at vi utnevner en setteredaktør i saker der en redaksjonell leder har bindinger som kan føre til spekulasjoner om interessekonflikt.  I slike tilfeller vil setteredaktøren ta de redaksjonelle beslutningene i saken uten den ordinære redaktørens innvirkning. Denne ordningen gjelder selvsagt også meg som redaktør i NRK Sápmi.

Presseetikk er ingen eksakt vitenskap, men noe vi og alle andre redaksjoner må jobbe med fra dag til dag og sak til sak.  I dette kontinuerlige arbeidet er det to helt grunnleggende prinsipper i pressens felles etiske regelverket vi alltid skal ha med oss: Vern av pressens frie og uavhengige rolle i samfunnet. Og publikums tillit til journalistikken. De er tett forbundet med hverandre. Det handler om at du som leser, lytter, seer og bruker skal ha tillit til at vår journalistikk og våre redaksjonelle prioriteringer ikke er drevet fram av personlige interesser, det være seg ideologiske eller økonomiske.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse