Annonse
Nå går Nordlys sin Tone Angell Jensen i sin kommentar «rett i Oslofella, og opptrer som om hun skulle vært skribent med tilhold svært så nært regjeringskvartalet i sin iver etter å sparke litt borti Senterpartiet, når hun i sin kommentar spør om vi skal sitte med knepte hender», skriver fylkesråd Ivar P. Prestbakmo (Sp) i sitt innlegg. Foto: Ole Aasheim

Har du gått i Oslo-fella, Tone Angell Jensen?

Senterpartiet i Troms og Finnmark går som alle andre partier til valg på et fylkesvalgprogram som favner om mye.

Tone Angell Jensen kunne med fordel ofret noen minutter av sin tid å sjekket Senterpartiets fylkesvalgprogram for Troms og Finnmark, før hun lettvint og en smule pinlig dro sine konklusjoner i sin kommentar.

Gjennom flere saker og kommentarer har Nordlys på en ganske god måte bidratt til å sette på dagsorden konsekvensene av regjeringens og Stortingsflertallets politikk, og ikke minst hvorfor folk reagerer på den ene sentraliseringsreformen etter den andre som øker forskjellene i landet både geografisk og økonomisk, og der manglende evne og vilje hos regjeringspartier og andre til å lytte og ta på alvor hvordan det oppleves i hverdagen til folk flest blir tydeligere og tydeligere.

Men nå går Nordlys sin Tone Angell Jensen i sin kommentar rett i Oslofella, og opptrer som om hun skulle vært skribent med tilhold svært så nært regjeringskvartalet i sin iver etter å sparke litt borti Senterpartiet, når hun i sin kommentar spør om vi skal sitte med knepte hender.

Les kommentaren: Skal du sitte med knepte hender, Ivar B. Prestbakmo?

Stadig flere ser at en stemme til regjeringspartiene ved kommune og fylkestingsvalget vil være en støtte til at regjeringsflertallets sentralisering og nedbygging av grunnleggende tjenester til folk fortsetter, mens en stemme til SP er en stemme for Nord-Norge, for Distrikts-Norge og for tjenester nært folk i hele landet. Og her har Sp uten tvil vært tydeligst, og derfor øker oppslutningen nasjonalt.

Regjeringsflertallets gjennomføring av en sentralisering av landet på område etter område, det være seg politireform, fødetilbud, neglisjering av behov for nasjonalt etterslepsløft på fylkesveg og sentralisering av statlige arbeidsplasser til Oslo, er en villet politikk. Når regjeringas flertall i tillegg bedriver en forsvarspolitikk og beredskapspolitikk som undergraver forsvarets tilstedeværelse i nord og bygger ned samfunnsberedskapen, reagerer folk; en slik politikk kan ikke støttes, heller ikke ved å støtte samme partier ved kommune og fylkestingsvalget.

Det antar jeg også Angel Jensen ser, om ikke så er man kjapt i Oslofella og ser landsdelen og Distrikts-Norge med Akersgatas briller.

Senterpartiet i Troms og Finnmark går som alle andre partier til valg på et fylkesvalgprogram som favner om mye. At Tone Angell Jensen neppe har lest det, eller fulgt med i hva vi har stått for og står for på mange områder får være hennes sak, men spørsmål om tvinning av tommeltotter blir selvsagt bare tøvete. Tone Angell Jensen kunne med fordel ofret noen minutter av sin tid og sjekket Senterpartiets fylkesvalgprogram for Troms og Finnmark, før hun lettvint og en smule pinlig dro sine konklusjoner i sin kommentar.

Kanskje ville Angell Jensen sett at vi er garantisten for et desentralisert videregående skoletilbud, ja faktisk bidro vi i 2013 å kaste sittende fylkesråd og selv gå inn i styringa i Troms og sikre og utvikle et desentralisert videregående skoletilbud, det er et viktig eksempel som betyr mye for innbyggere, lokalsamfunn og Senterpartiet.

Nord-Norge og Distrikts-Norge blir viktigere og viktigere for landet, det handler om naturressurser, det handler om verdiskaping som får større og større betydning for landets økonomiske framtid. Det bruker Sp all sin politiske kraft på i dag, og det vil vi og gjøre i Troms og Finnmark. Nasjonen Norge må og se nødvendigheten av å bygge hele landet, sikre tjenester nær folk i hele landet, i motsetning til rådende nasjonal politikk fra regjeringen og andres side.

Der oppfatter flere og flere i hele landet Sp som de som står opp mot sentralisering, for et troverdig forsvar, en beredskap som gir trygghet i bygd og by. Men og en satsing på kommuner og fylkeskommuner som gir gode tjenester nært folk i hele landet, som sikrer infrastruktur som gir lokalsamfunn og næringsliv framtidstro i hele landet.

Da henger ting sammen, Tone Angell Jensen, og da kan jeg forsikre deg om at ikke har, og ikke kommer Senterpartiets folkevalgte til å sitte med knepte hender hverken i Ibestad, Senja, Tromsø, Vadsø, Alta, Nesseby eller Troms og Finnmark. Ellers regner jeg med at Nordlys også spør andre partier om det samme?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse