Har du tenkt på hjertet?

Ny kunnskap om hjerteinfarkt i Nord-Norge

Troms fylke var blant de tre norske fylker med lavest forekomst og Tromsø by lå særdeles lavt. En gevinst av Tromsø undersøkelsen?

«Tenk på hjertet». De fleste i godt voksen alder har hørt disse ordene når konkurranse instinktet driver hjertepumpa for full maskin. Men, hva om ordene ble etterfulgt av akutte smerter i brystkassen med utstråling til hals og venstre arm? Tanken er ikke trivelig nå på vei inn i juletiden med medisterkaker, ribbefett og multekrem. Kan dette være noe å tenke på?

Det siste halvåret har vi i Helse Nord analysert omsorgen for hjerteinfarkt pasienter i Nord-Norge. Spørsmålene har vært mange: Hvor er det flest hjerteinfarkt? Hvor god er omsorgen? Hvor raskt får man hjelp? Kan man bedre omsorgen?

Forekomst av hjerteinfarkt

Rapporten «Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? Bør det opprettes et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset? ble nylig fremlagt for styret i Helse Nord RHF. Denne avdekket ny kunnskap om hjerteinfarkt. Færre får sykdommen, men forekomsten var fortsatt hyppigere i nord (9%) og den høyeste forekomsten ble som ventet påvist i Finnmark (48% over snittet). Den langt høyere forekomsten i Vest-Finnmark enn i Øst-Finnmark var overraskende. Dette må utredes. Troms fylke var blant de tre norske fylker med lavest forekomst og Tromsø by lå særdeles lavt. En gevinst av Tromsø undersøkelsen?

Kvaliteten på omsorgen

Vi har få kvalitetsparametre for hjerteinfarkt. Tretti dagers overlevelse, responstid fra første medisinske kontakt og tid til kontrastrøntgenundersøkelse (koronar angiografi) av hjertets blodårer, er eksempler på slike kvalitetsmål.

Resultatene viste at situasjonen aldri hadde vært bedre. Mer enn ni av ti pasienter overlevde hjerteinfarkt og det var ingen forskjell mellom landsdelene. Enkelte sykehus i Nord-Norge hadde et noe dårligere resultater (Mo i Rana og Vesterålen), men utviklingen hadde vært meget god for alle sykehus. Dette ble tydelig når man så at det dårligste sykehusforetaket i 2015 hadde bedre resultat enn det beste i 2013. 

Det er to hovedtyper hjerteinfarkt. De som tetter igjen en av hovedstammene til hjertets blodårer og medfører tydelige EKG forandringer (kalt STEMI) og de som rammer lengre ute i hjertets blodforsyning (kalt NSTEMI). STEMI er alvorligst og trenger snarlig behandling med blodpropp oppløsende behandling (trombolyse) eller utblokking og innleggelse av stent i blodkaret (PCI). De anbefalte tidsfrister for behandlingene var henholdsvis 30 minutter (trombolyse) og 90 minutter (PCI). I Helse Nord nådde vi i 2015 dette i 20% av tilfellene. I Norge var andelen 38%. I vår region var det Nordlandssykehuset i Bodø (35%) og Helgelandssykehuset i Sandnessjøen (38%) som var de beste.

NSTEMI er mindre alvorlig og dagens anbefaling er røntgenundersøkelse med kontrast og eventuelt PCI innen 72 timer. Her fikk 57% av pasientene i Helse Nord denne behandlingen innen tidsfristen (Norge 58%), men det var store forskjeller mellom sykehusområdene innad i regionen, fra UNN Troms på 81% til Hammerfest på 30%. Det diskuteres i dag om kravet bør settes ned til 24 timer. 

Tilgangen til revaskularisering (PCI og/eller åpen hjertekirurgi) var særlig høy i nedslagsfeltet til UNN Tromsø og lavest for Lofoten og Narvik sykehus sitt boområde. Vi har således ikke et likeverdig PCI tilbud.

Hvordan få et mer likeverdig tilbud?

Helse Nord vil iverksettes tiltak for å bedre tilbudet. Bedre pasientforløp vil bli innført for å sikre rask behandling og hurtig transport. For de fleste med STEMI vil målet være trombolyse innen 30 minutter. Dette vil løse opp blodproppen i de fleste tilfellene. For en mindre gruppe vil tilbudet være direkte PCI i Tromsø.

I februar vil styret i Helse Nord RHF vurdere om det også skal opprettes et PCI tilbud ved Nordlandssykehuset. Her vil kostnader og nytte være sentrale elementer i vurderingen. Så vil tiden vise om det blir en ”hjertelig enighet”.

Hva kan pasient og pårørende selv gjøre? Svaret er enkelt. Ved tegn på hjerteinfarkt (akutte brystsmerter, svakhet, kortpusthet, kvalme, kaldsvetting, uvelhet), RING SNAREST 113!!! Vi i spesialisthelsetjenesten har som mål å svare innen 10 sekunder.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse