Annonse

Har de ingenting lært?

Havnestyret og byrådet bør legge frem en risikoanalyse av prosjektet. Eller finnes det ikke en slik?

Havnestyret og byrådet bør legge frem en risikoanalyse av prosjektet. Eller finnes det ikke en slik?

Om to dager blir kommunestyret i Tromsø invitert til å avgjøre en sak som det store flertallet av kommunestyrerepresentantene ikke får innsyn i og informasjon om før de sitter i salen og vedtaket om å lukke møtet for offentligheten er gjort. Det eneste representantene og offentligheten vet i dag, er det som vårt økonominettsted Nord24 har fortalt om saken. Det dreier seg om et nytt utbyggingsprosjekt i havna på Tønsnes som koster 500–700 millioner kroner, det dobbelte av den opprinnelige havneutbyggingen.

Disse millionene må kommunen låne. Formodentlig vil fylkesmannen, som skal godkjenne låneopptaket, anse det som en ordinær kommunal investering og peke på at da må kommunen skjære ned tilsvarende på allerede vedtatte investeringer, slik at budsjett og økonomiplan fortsatt er i balanse. Da kan kommunestyret velge om det skal gå ut over skole- eller barnehageutbygging, om man skal stoppe det store omsorgsprosjektet Otium eller man velger å skrote andre tunge investeringer som kan komme innbyggerne til nytte.

Dette skal altså kommunestyret ta stilling til, der og da, over bordet. I sommerferien, med mange vararepresentanter til stede. Her er hastverket åpenbart enormt og entusiasmen i havnestyret, som enstemmig har vedtatt å gå for prosjektet, må være av olympisk format. Det samme gjelder for byrådet, som tydeligvis mener at disse investeringene er så gullkantet at normal demokratisk saksbehandling uten problemer kan settes til side. Og at prosjektet må ha prioritet foran alt annet av vedtatte investeringer.

All informasjon om hva dette dreier seg om er altså hemmeligstemplet fra byrådets side. Det er ikke til å undres over at representanter for alle partier overfor Nordlys gir uttrykk for både forbauselse og forferdelse. En av dem minnes hastebehandlingen av Troms Krafts store vekstplaner. Det er betimelig å spørre byrådet om de har lært noe av slik konfidensiell hastverksbehandling for bare få år siden? Havnestyret og byrådet bør også legge frem en risikoanalyse av prosjektet. Eller finnes det ikke en slik? Det vil i så fall ikke overraske oss. Slik saken fremstår, virker det som om mange intet har lært av tidligere feilvalg.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse