Annonse
Nedleggelsen av Andøya flystasjon er først og fremst en politisk beslutning. For å endre dette bedrøvelige vedtaket er det behov for en ny politisk kurs i Norge, skriver Yngve Laukslett i Andøy Senterparti. Foto: Forsvaret

Har luftforsvaret destruktive medarbeidere?

Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, uttalte nylig at motstanden mot nedleggelse av militære baser er en stor verkebyll i den daglige driften. – Det er forferdelig trist og krevende å utøve lederskap i en slik situasjon, uttalte hun på Omstillingskonferansen 2019.

Med en slik uttalelse kan en undres om Forsvarets ledelse mener at egne underordnede begår destruktiv adferd for virksomheten. Destruktiv medarbeider adferd er et begrep som beskriver adferd hos ansatte som bryter med virksomhetens legitime interesser.

Bakgrunnen for uttalelsen er de endringer Stortinget har vedtatt i Forsvaret, deriblant nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttingen av 333 skvadronen til den tidligere nedlagte Evenes flystasjon, og de ansattes reaksjoner på prosess og begrunnelse.

Forsvarets intensjon er å ivareta sikkerhet, beredskap og forsvarsevne med den overordnede hensikt å sikre statens interesser og eksistens.

Andøy Senterparti mener at ansatte ved Andøya flystasjon, og andre avdelinger som er utsatt for endring, har en legitim rett til å argumentere mot endringer som de mener er til skade for virksomhetens intensjon. Det er også betimelig å minne om at Luftforsvarets ledelse i Proposisjon 73S (2012) ble vedtatt flyttet fra Rygge til Reitan utenfor Bodø. Det er all grunn til å stille spørsmål omkring prosessen som førte til at dette vedtaket ikke ble gjennomført.

Andøy Senterparti mener også at Forsvarets ledelse bør utøve sitt lederskap med å gi reelle forsvarsfaglige råd til regjering og Storting og utøve inkluderende lederskap for personellet. I saken Andøya flystasjon er dessverre ingen av delene gjennomført.

Omstillinger som ikke er forankret i en organisasjons operative kjerne har erfaringsmessig liten mulighet for å lykkes. Andøy Senterparti støtter derfor fagforeningene og de ansatte ved Andøya flystasjon og vil benytte alle politiske virkemidler som er til disposisjon for å videreføre Andøya flystasjon som en base for maritime patruljefly.

Nedleggelsen av Andøya flystasjon er først og fremst en politisk beslutning. For å endre dette bedrøvelige vedtaket er det behov for en ny politisk kurs i Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse