Annonse
Dessverre er det lite trolig at våre myndigheter vil bidra til å avklare hva som er sant og hva som er «fake news» om russiske militære operasjoner på norsk jord. De ser ut til å se det som en hovedoppgave å tåkelegge hvordan den sikkerhetspolitiske virkeligheten faktisk er. Bildet viser den norske fregatten KNM Thor Heyerdahl på vei mot Svalbard. Foto: Thor Engvik, Forsvaret

Har Russland ilandsatt en styrke med spesialsoldater på Svalbard?

Dersom Kjetil Stormarks fortelling om russiske spesialsoldater som grovt krenker Norges suverenitet på Svalbard bare er oppspinn, kunne jo ansvarlige myndigheter bidra til å avsløre Stormarks manglende seriøsitet en gang for alle.

I forrige uke meldte nettstedet «Aldrimer.no» følgende: «Taktiske innsatsgrupper av russiske spesialsoldater har de siste dagene operert på norsk jord, både på Svalbard og fastlands-Norge. Spesialstyrkeoperatørene har utført rekognosering mot nøkkelobjekter og kritisk infrastruktur. Operatørene har også utplassert tekniske monitoreringssystemer og sensorplattformer».

Hvis dette medfører riktighet har Russland krenket norsk suverenitet på det groveste, brutt Svalbardtraktatens bestemmelse om at militær virksomhet på Svalbard er forbudt, og utført en fiendtlig handling mot Norge vi knapt har sett maken til. Med andre ord er dette en sensasjonell nyhet.

Hvorfor har da ingen andre norske medier – så langt jeg har kunnet registrere – fulgt opp denne nyhetsbomben fra « Aldrimer.no» med et eneste ord? Hvorfor er NRK, TV2, Aftenposten, VG, Nordlys, med flere, fullstendig tause om denne sensasjonelle saken? Forklaringen ligger i dagen: «Aldrimer.no» blir av de fleste norske redaksjoner ansett som upålitelig og spekulativ. Det faktum at Kjetil Stormark, som styrer nettstedet og har skrevet denne oppsiktsvekkende nyhetssaken, har som regel ingen åpne kilder for sine avsløringer. Heller ikke denne gang.  Stormark henviser kun til «allierte kilder», «allierte etterretningsrapporter» og “forsvars- og etterretningskilder fra tre forskjellige land».

Det er godt mulig at Kjetil Stormark har et stort kildenettverk både i norske og utenlandske forsvars- og etterretningsmiljøer. Men det er også tenkelig at disse ansiktsløse kildene kan finne det opportunt å bruke alle slags «fake news» i den informasjonskrigen som alle stormakter driver med. Da er det jo greit å kunne bruke en velkjent og dyktig journalist som Stormark til å viderebringe dem  på nettstedet  «Aldrimer.no».

Med all respekt for den omfattende kunnskapen om forsvars- og sikkerhetspolitikk Kjetil Stormark besitter, er det likevel nødvendig å utfordre ham når det gjelder kildekritikk. Hvor sikker kan han være på at hans kilder ikke finner det opportunt å bruke ham som «nyttig idiot» i stormaktenes informasjonskrig? Han skriver at kildene hans er fra «tre forskjellige land». Ja, hva så? Ser han bort fra den åpenbare muligheten at etterretningstjenestene i tre forskjellige NATO-land samarbeider om å fore ham med de samme opplysningene?

Når det er sagt, skal det ikke underslås at Stormark og «Aldrimer.no» ved noen anledninger har brakt oppsiktsvekkende nyheter som har blitt benektet fra ledende, norsk forsvarshold, men som i ettertid har vist seg å være korrekte. Så hva med den oppsiktsvekkende saken om russisk innsetting av spesialsoldater på Svalbard? Det som er et faktum, er at Russlands militære øvelser i nord de siste årene har blitt flyttet lengre og lengre vest- og sørover. Nå avholder Russland store marineøvelser som utspiller seg stadig nærmere Svalbard og lengre sør i Norskehavet, til havområdene utenfor Troms. Det er åpenbart at russerne trener på sitt bastionforsvar, det forsvarskonseptet som skal nekte NATO tilgang til havområdene i nord.

Det er verdt å merke seg at Forsvarsdepartementet ikke ønsker å uttale seg om innholdet i saken Stormark har publisert, men henviser til PST. Der i gården svarer de bare i generelle ordelag om at det drives etterretningsvirksomhet mot Norge fra «enkelte fremmede stater» og at dette er «en vedvarende trussel». I Forsvarsstaben svarer man at «Forsvaret har ingen informasjon fra allierte i retning av påstandene i denne saken».

Den slags svar er det vanlige når det kommer til følsomme emner i forsvars- og sikkerhetspolitikken.  Man verken bekrefter eller avkrefter. Offentligheten blir ikke informert. Denne reaksjonsmåten finner forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen er utilstrekkelig. «Jeg synes det er viktig med åpenhet om hva som skjer, slik at den norske befolkning blir informert om hvordan situasjonen egentlig er», sier Ulriksen til Aldrimer.no.

Dessverre er det lite trolig at våre myndigheter vil bidra til å avklare hva som er sant og hva som er «fake news». De ser ut til å se det som en hovedoppgave å tåkelegge hvordan den sikkerhetspolitiske virkeligheten faktisk er. Dersom Kjetil Stormarks fortelling om russiske spesialsoldater som grovt krenker Norges suverenitet på Svalbard bare er oppspinn, kunne jo ansvarlige myndigheter bidra til å avsløre Stormarks manglende seriøsitet en gang for alle. Når så ikke skjer, vokser selvsagt mistanken om at det ikke bare er dårlig funderte konspirasjonsteorier han farer med.

Dersom det i ettertid skulle vise seg at russerne faktisk har brutt folkeretten ved å begå en overlagt militær provokasjon på norsk territorium, og dette har blitt dysset ned og forsøkt hemmeligholdt, er det mer enn ett hode som bør rulle.

  • PS: Tirsdag 1. oktober, kort etter at denne kommentaren ble publisert, tok Forsvarsdepartementet kontakt med Nordlys og ba om å få publisert følgende uttalelse: “Det er helt ukjent for Forsvarsdepartementet og Forsvaret at russiske spesialstyrker skal ha operert på norsk jord”.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse