Annonse
TROMSØ: Tromsdalen i vinterdrakt, med Ishavskatedralen i bakgrunnen, sett fra Tromsø havn. Foto: Yngve Olsen

Har Tromsø blitt Norges "syke mann"?

Innbyggerne i Tromsø fortjener bedre enn dette, skriver en utflyttet tromsøværing om kaoset rundt Arctic Center.

Etter å ha lest omtalen av den politiske behandlingen av Arctic Senter i Håkøybotn er jeg bekymret. Går Tromsø AP sin kommunestyregruppe nå i fakkeltog mot sin egen politiske plattform?

Som utflyttet tromsøværing følger jeg fortsatt med på nyhetene fra Tromsø. Jeg er fortsatt preget av oppveksten i nord, selv etter over 30 år som «Søring». De 19 første årene av mitt liv har nok satt dypere spor enn de 32 siste. Jeg har derfor en personlig interesse og er arvelig belastet til å følge med i hva som skjer i Tromsø. Mine tippoldeforeldre drev fiskebruket i Kvaløyvågen og var bidragsytere i fiskerinæringen. Den gangen som nå, er også Tromsø avhengig av verdiskapning, uansett næring.

Som beboer i Rælingen, leder av Rælingen Høyre og anskuer til det politiske teateret i Tromsø, tar jeg meg ofte i å sammenligne hvordan politikk utøves på de forskjellige stedene. Mye er likt, men noe skiller seg i Tromsø fra andre steder. Tyrkia var en gang beskrevet som «Europas syke mann». Har Tromsø blitt «Norges syke mann»? Jeg er som sagt bekymret for utviklingen. Etter hvert er det ganske åpenbart at Tromsø-politikkens omdømme, svekkes av denne type lite lystig lesing.

I vinter leste jeg en artikkel i Nordlys  av politisk redaktør Skjalg Fjellheim som het «Det går alltid et fakkeltog». Kort fortalt handlet den om politikerne i Tromsø og dårlig økonomisk styring. Mye er skrevet om det, men her belyste man hva den basale utfordringen egentlig er. Når de som styrer vingler lar gode intensjoner komme i veien for en stabil, forutsigbar og produktiv styring, er det ikke bare vanskelig å sikre god økonomistyring internt i kommunen. Det går naturlig nok ut over verdiskapning og det berører næringslivet og resten av samfunnet også. Til slutt går det ut over beboerne i Tromsø som fortjener bedre.

Ser vi en utvikling som medfører at når arealplanlegging og økonomisk styring blir ubehagelig og får negative konsekvenser som møter lokal motstand, da gjør man umiddelbart helomvending. Et fakkeltog er tydeligvis nok til å sette nasjonale retningslinjer, grundige konsekvensanalyser og god økonomistyring til side. Alle arealplantiltak har positive og negative sider, men man må nødvendigvis avveie fordelene mot ulempene. Man kan ikke utelukkende se på negative konsekvenser og spesielt ikke i sluttbehandlingen i sakene. Balansert behandling i prosessene er vesentlig for at landet skal fungere som en rettstat.

Arealplanprosesser i henhold til Plan og Bygningsloven har kjøreregler for hvordan de skal foregå. Noe av grunnen til denne type omstendelige prosesser er for å sikre forutsigbarhet for dem som er villig til å satse på næringsutvikling. Man skal også balansere følgene av arealinngrepene og sikre erstatning til rettighetshavere, samtidig som det skal forhindre at uforholdsmessige inngrep skjer. Slike prosesser starter gjerne med høringsrunder i en tidlig fase. Da kan man stanse prosessen i tide, dersom de negative konsekvensene er for store og for å unngå unødvendige økonomiske tap.

Det er mulig man i sluttbehandlingen av saken om etablering av Arctic Center, har kommet på noen gode intensjoner for å stoppe tiltaket. Det er noe som heter at «veien til helvete er brolagt med gode intensjoner». I det ordtaket ligger det at man ønsker det beste, men resultatet blir ikke deretter og vondt blir verre. Man vil gjerne gjøre alle fornøyd og ikke minst tilfredsstille sin egen samvittighet. Man får da gjerne det man vil ha, men ikke det man trenger. Her blir det tydeligere og tydeligere at få blir fornøyd. Har man gode intensjoner for å stoppe en slik sak, bør det være mulig å avklare det på et langt tidligere stadium. Det er det minste man kan forlange.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse