Annonse
UiT har et ønske om å se det gamle og det nye museet i sammenheng som kultur- og vitenskapsinstitusjoner fra to ulike tidsepoker, knyttet sammen av museumsparken, skriver UiTs rektor og direktør. Foto: Wikipedia / Harald Groven

Har Tromsø kommune råd til å takke nei?

Bygget i Muségata er fredet, og det finnes, så vidt vi kjenner til, ingen andre offentlige institusjoner som både har økonomi og faglig kompetanse til å påta seg et slikt ansvar. 

UiTs ønske om å kjøpe det gamle museet og parken i Musègata har blitt kommentert og diskutert i avisene i sommer. Før kommunens politikerne tar stilling til saken, vil vi gjerne få presisere hva universitetets tilbud går ut på.

Grunnen til at UiT har tilbudt seg å kjøpe eiendommene til takst og påkoste all renovering (kr 13 + 20 mill.) er at universitetet har et ønske om å se det gamle og det nye museet i sammenheng som kultur- og vitenskapsinstitusjoner fra to ulike tidsepoker, knyttet sammen av museumsparken. Kunstakademiet er i umiddelbar nærhet og tilsammen vil dette gi mange spennende muligheter for utstillinger og kulturaktiviteter. 

Alle aktivitetene UiT vil ha i bygget, skal være rettet mot publikum og vil komme kommunens innbyggere til gode. Det samme vil utviklingen av parken. UiT vil også ta hensyn til dagens leietakere. Av forslaget til intensjonsavtale som ble lagt frem for formannskapet i juni, fremgår det at disse vil få leie videre på nøyaktig samme vilkår som i dag helt frem til bygget skal renoveres.

Etter at bygget er oppgradert, vil det tas i bruk av UiT. Avtalen slår fast at universitetet vil legge opp til aktiviteter som innebærer samarbeid med det lokale kulturlivet i Tromsø. UiT motsetter seg derfor naturligvis ikke en dialog med Tromsø kunstforening og andre aktører på kulturfeltet om hva et slikt samarbeid konkret skal bestå i. Tvert imot, er det en forutsetning for våre planer at slike samtaler finner sted.

Ideen bak intensjonsavtalen var ikke å utelukke dette, men ganske enkelt å få avklart om det er aktuelt for kommunen å selge til UiT. Overfor Tromsø kommune har vi også sagt oss villig til å delta i samtaler om alternative lokaler for dagens leietakere i tiden under og etter renoveringen.  

Selv om formannskapet ikke fant det mulig å tiltre intensjonsavtalen i juni oppfattet vi både diskusjonen og vedtaket i saken som et klart signal om at det fortsatt er aktuelt å inngå en avtale om salg til UiT. Vi har derfor forventninger til den videre prosessen.

UiT håper å få mulighet til å redde bygget og fylle det med et innhold som står i stil med dets stolte historie og den sentrale plasseringen det vil ha i det nye kunst- og kulturkvartalet i Tromsø. Bygget i Muségata er fredet, og det finnes, så vidt vi kjenner til, ingen andre offentlige institusjoner som både har økonomi og faglig kompetanse til å påta seg et slikt ansvar. 

UiT vil være en god og ansvarlig eier av bygget og vi er klar til å påta oss dette ansvaret. 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse