Annonse
De vernepliktige som har fullført førstegangstjeneste er ikke lettsindige mennesker som plutselig føler seg tiltrukket av våpen, - de har en aktverdig egeninteresse i å holde sine ferdigheter vedlike og har gjennom et års tjeneste blitt prøvet og funnet egnet til å håndtere våpen, skriver Svein Wara. Foto: Forsvaret

Har de rett til å kunne trene?

Hvis dette lovforslaget innskrenker mine treningsmuligheter som vernepliktig, leverer jeg inn uniformen. Da blir jeg militærnekter som 51 åring.

Regjeringen forbyr halvautomatiske rifler ved lov, og hvis dette berører private våpen som eies av vernepliktig personell, så er det et klart signal om at staten og regjeringen ikke anerkjenner de vernepliktiges behov for å trene. 

Som vernepliktig offiser ble jeg i 2014 innkalt etter 22 år ute av Forsvaret, og fant det fornuftig å pusse opp og re-etablere gamle skyteferdigheter. Med 9 tjenestedager hvert år etter 2014 har jeg enda ikke løsnet ett skudd i militær tjeneste, og hadde det ikke vært for egentrening med eget våpen i NROF, Norske Reserve Offiserers Forbund, og i DSSN, Dynamisk Sports Skyting Norge, hadde jeg vært vergeløs. Hvis dette lovforslaget rammer mine muligheter til egentrening, betyr det følgelig at myndighetene ikke anerkjenner de vernepliktiges behov for trening utenom tjeneste.

I en sikkerhetspolitisk situasjon der en militær beredskaps- eller krisesituasjon ikke lengre er utenkelig, må de vernepliktige som tjenestegjør regelmessig, og som ønsker det, ha en mulighet til å vedlikeholde eller videreutvikle sine militære ferdigheter, også utenom tjenesteperioder. Deres våpenferdigheter er en ressurs for landet i en beredskapssituasjon.

De vernepliktige som har fullført førstegangstjeneste er ikke lettsindige mennesker som plutselig føler seg tiltrukket av våpen, - de har en aktverdig egeninteresse i å holde sine ferdigheter vedlike og har gjennom et års tjeneste blitt prøvet og funnet egnet til å håndtere våpen. For å bli HV-soldat etter førstegangstjeneste må man også passere en HV-nemnd der politi, helsevesen og Forsvaret uttaler seg. Skal man bli skytter i NROF må man ytterligere søke forbundet om opptak og enda ytterligere kvalifisere seg gjennom et opplæring og kvalifiseringsprogram i det nevnte forbundet. Vil medlemmet til sist kjøpe et eget halvautomatisk våpen må man bli vurdert skikket og egnet av et eget våpen utvalg, før man kan søke politiet som har siste ord i saken. Kravet til allmennhetens sikkerhet er definitivt så til de grader ivaretatt.

Hvor ellers i verden finnes det slike barrierer for å kjøpe et våpen? ABB kjøpte sin rifle som jaktrifle, etter et kort jegerkurs, og kunne enkelt vært stoppet ved å forby halvautomatiske rifler til jaktformål - i stedet for et generelt forbud ved lov. Lovforslaget skyter spurv med kanon.

De vernepliktige har ingen egen interesseorganisasjon som ivaretar deres behov og som kunne løftet opp deres interesser i forhold til ny våpenlov, og forholdet til de vernepliktiges interesser er ikke nevnt med et ord i proposisjonen. NROF og DSSN er to organisasjoner som potensielt kan betjene de vernepliktiges treningsbehov, men DSSN åpner kun for konkurranseskyttere med nasjonalt konkurransefokus, og NROF har kun et tilbud om videregående skyteutdannelse til mannskaper på kontrakt med Forsvaret, i tillegg til befal. Ordinære vernepliktige mannskaper som står i styrkestrukturene og som tjenestegjør regelmessig i forsvar eller heimevern faller utenfor. Proposisjonen åpner kun for dispensasjon til konkurranse og sportsskyttere på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Plikt og rett går oftest sammen, og staten kan prinsipielt ikke pålegge folket en plikt uten at den gir folket en mulighet til å utøve den plikten man pålegger dem. Når staten krever verneplikt av befolkningen må de tjenestegjørende vernepliktige ha mulighet til å gjøre seg i stand til å utøve den plikten de blir pålagt. De vernepliktige tar på seg den mest uselviske oppgaven man som borger kan gjøre på vegne av fellesskapet og staten. Kjernen i verneplikten er at de vernepliktige setter Statens og fellesskapets interesser foran sine egne. Da har Staten bare med å stille opp og støtte de vernepliktige. Alt annet vil være moralsk forkastelig av staten og regjeringen!

De som gjorde førstegangstjeneste i 2015 skjøt i gjennomsnitt 120 skudd på hele året, eller ett skudd hver tredje dag. Det er like mye som en aktiv skytter gjør på en god treningsøkt. Avdelingene er full av fagpersonell og spesialister som har et lavt fokus på skyteutdannelse i tjenesteperiodene, De fleste har ikke har tilgang på våpen utenom tjeneste, og mange er satt opp med våpen som er urelevant for egen skytetrening. De vernepliktige trenger en mulighet for egentrening mellom tjenesteperioder der de selv kan definere sitt treningsbehov. Dette er ikke sett eller hørt i høringene til den nye våpenloven.

De vernepliktige betaler den høyeste prisen for et forsvar som ikke fungerer og de trenger en egen intresseorganisasjon!

Hvis dette lovforslaget innskrenker mine treningsmuligheter som vernepliktig, leverer jeg inn uniformen. Da blir jeg militærnekter som 51 åring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse