Annonse

Når vil havbruksnæringen debattere?

Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge har  nylig klaget over nivået i debatten om havbruksnæringens virksomhet. Et spørsmål jeg har stilt meg mange ganger er: Når vil havbruksnæringen debattere? Hvis den virkelig er interessert i debatt, hvorfor er den da så selektiv?

Jeg har skrevet rundt omkring 6-7 innlegg bare i Nordlys, uten en eneste gang å bli imøtegått. Mange opplever det samme. Dette viser at næringen nettopp ikke er interessert i debatt, og at den bare deltar når eller fordi den ser seg tjent med det.

Den debatt-selektiviteten som havbruksnæringen, med sine sterke organisasjoner og kommunikasjonsavdelinger, viser er instanser av STRATEGISK kommunikasjonstenkning. Slik filosofen Habermas har gjort grundig rede for, kan man ikke være en seriøs debatt-deltager samtidig som man deltar ut i fra strategiske motiver.

Kommunikasjon krever en viss type rasjonalitet for å fungere og enhver strategisk motivert kommunikasjon gjør derfor kommunikasjonen i en debatt umulig eller simpelthen irrasjonell.

Muligheten for å kunne kreve noe av en debatt og hvordan den skal føres osv. er derfor noe havbruksnæringens interesseorganisasjoner har frasagt seg for lenge siden. Enten får man være med som en ikke-strategisk part eller så må man la være å komme med oppfatninger om hvordan debatten skal føres.

Les også: Jeg setter ikke likhetstegn mellom det jeg misliker og det jeg finner grunn til å sensurere

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse