Annonse
NHO med landsforeningene Sjømat Norge og Norsk Industri mener alle at havbruksnæringens drift ikke skal reguleres av den enkelte kommune, skriver artikkelforfatterne. Foto: Sjømatrådet

Havbruksnæringen må forvaltes nasjonalt!

Havbruksnæringen er en av våre viktigste eksportnæringer, den har et stort vekstpotensial og den er globalt konkurranseutsatt. Selvsagt kan ikke en stor, nasjonal næring detaljreguleres på kommunalt nivå med ulike krav til teknologi fra kommune til kommune. Det vi trenger er en tydelig og hensiktsmessig nasjonal havbrukspolitikk som sammen med næringen bidrar til å løse utfordringene.

Havbruksnæringen har mange miljømessige fortrinn, noe som gjør laksen til god klimakost med lavt CO2-utslipp. Men havbruk har også et lokalt avtrykk. Derfor jobber næringen kontinuerlig med tiltak for å stadig bli bedre når det kommer til lakselus, rømming og organisk utslipp. Det investeres for milliarder og næringens ambisjoner er tydelige: Vi skal ha kontroll på rømming, lakselus og utslipp.

En tydelig og hensiktsmessig forvaltning av næringen er viktig, men denne må være enhetlig og nasjonal. Mattilsynet og Fiskeridirektoratet har i dag tydelige regler på disse områdene nevnt over, og også oppgaven med å føre tilsyn. I tillegg til dette er selve vekstreguleringene også knyttet opp til forekomster av lakselus. Tilsynet og forvaltningen kan forbedres, og dette vil vi gjerne ha en god dialog med nasjonale myndigheter om.

Det sier seg selv at vi ikke kan ha en forvaltning som varierer fra kommune til kommune. Likevel opplever vi at det i enkelte kommuner er nettopp dette som er praksis. Det er riktig at kommunene skal forvalte arealbruken i sine kystsoneplaner ut fra statlige retningslinjer. Men de er ikke satt til å overprøve sektormyndighetene ved å innføre særskilte, teknologiske krav for hvordan havbruksanleggene skal utformes.

Vi har registrert at det i debatten vises til at det skal være ulike synspunkt på dette internt i NHO-fellesskapet. Det er feil. NHO med landsforeningene Sjømat Norge og Norsk Industri mener alle at havbruksnæringens drift ikke skal reguleres av den enkelte kommune. Vi ønsker alle en sterk og god nasjonal forvaltning og et effektivt og trygt tilsyn. Det er riktig at Sjømat Norge som bransjeorganisasjon for havbruksnæringen har utviklet ambisjoner og mål for hvordan næringen best skal innfri FNs bærekraftsmål, og at Norsk Industri som bransjeorganisasjon for industrien har utviklet et vegkart for havbruksnæringen. Begge peker i retning av at næringen skal videreutvikles og at sjømatproduksjonen i Norge skal øke. Dette er vi også samstemt om. Skal vi nå disse målsetningene, trenger vi en forutsigbar forvaltning på nasjonalt nivå.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse