Annonse
Jonas Gahr Støre og Cecilie Myrseth, Arbeiderpartiet.

Havet er neste kapittel i nordområdepolitikken

Norge skal bli verdensledende på havnæringene og kunnskapen om havet.

For Arbeiderpartiet er den varslede havsatsingen en naturlig forlengelse av nordområdesatsingen. Tross alt; 80 prosent av de norske havområdene ligger nord for polarsirkelen.

I januar slo sentralbanksjefen fast at omstillingene stadig ligger foran oss. Vi trenger flere private arbeidsplasser og vekst i nye og eksisterende næringer. Det må altså skapes flere trygge jobber som er lønnsomme og som betaler godt. Mange av de nye, lønnsomme jobbene kan skapes med utgangspunkt i havet. Ikke noe land i verden er i bedre posisjon til å lede an i utviklingen av havets muligheter enn Norge, og Nord-Norge må spille en sentral rolle.

I Arbeiderpartiets nye partiprogram, vedtatt sist lørdag, beskriver vi hvordan vi ønsker å gjenreise nordområdene som Norges viktigste strategiske satsingsområde i utenrikspolitikken. Dette ønsker vi å koble tett til havsatsingen vår. Slik vi ser det, skal havsatsingen være det neste kapittelet i nordområdepolitikken. En nasjonal satsing på havet er vår måte å løfte interessen for nordområdene på nytt, både i Norge og internasjonalt. Om Arbeiderpartiet vinner valget, skal havsatsingen den første tiden ledes fra statsministerens kontor, slik at kunnskap-, forskning-, miljø-, utenriks-, nordområde- og næringspolitikken sees i sammenheng. 

Målet vårt er å gjøre Norge til verdensledende på områder hvor vi allerede har sterke fortrinn. Fisk, oppdrett, maritim industri, energi og nye arter, og kunnskapen og forvaltningen av havet. Vi vil etablere et verdiskapingsprogram for havet, og vi vil bygge ut relevant forskningsinfrastruktur. Arbeiderpartiet har også programfestet at vi skal vurdere å etablere et kompetansesenter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø. Men ikke noe av dette vil komme av seg selv. Vi må ville det, og vi må satse sammen: Fiskerne, oppdretterne, forskerne, energi- og mineralsektoren – sammen med myndighetene.

I H/FrP-regjeringens nordområdestrategi, som nylig ble lagt fram, videreføres mange av initiativene som Arbeiderpartiet igangsatte i Stoltenberg II-regjeringen. Det er bra, og det sikrer at de lange linjene i nordområdepolitikken ligger fast. Men når vi leser at EU-minister Frank Bakke-Jensen (H) under fremleggelsen av strategien i Bodø sa at det ikke var regjeringens oppgave å stake ut kursen, men å heie fram de som vil noe (NRK 21. april 2017), finner vi grunn til å reise spørsmål ved regjeringens ambisjonsnivå.

Bakke-Jensens utsagn vitner om en passiv holdning i nordområdepolitikken. En norsk Arbeiderparti-ledet regjering skal ikke bare være heiagjeng. En Arbeiderparti-ledet regjering skal vise lederskap og være pådriver, både nasjonalt og internasjonalt. Det krever en klar kurs, men også langsiktighet og vilje. Vi har store ambisjoner og vil gjenreise lederskapet for en positiv utvikling i nordområdene. Vi vet det er utfordrende, men erfarte da vi satt i regjering at det går an:

- Å fjerne det ulovlige, uregulerte fisket

- Å få til en delelinjeavtale med Russland

- Å få til grenseboerbevis for de som bor ved den norskrussiske grensa

- Å styrke Tromsø, Bodø og Alta som kunnskapsbyer

- Å få sekretariatet til Arktisk Råd etablert i Tromsø

- Å få etablert Barents Watch i Tromsø

I Havboka skriver forfatter Morten Strøksnes at «Å få napp rommer følelsen av at hva som helst kan komme opp fra dypet». Samme forventning har vi til havet som skattkammer. Fortsatt er mye uutforsket, og med seks ganger mer hav enn land har vi ekstra mye å utforske. Særlig i nord.  

Vi i Arbeiderpartiet er klare for å gi nordområdepolitikken et nytt løft.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse