Annonse
Havfarmen er en ny teknologi utviklet av Nordlaks, for å kunne ha større, åpent anlegg samt flytte det over et større område. Illustrasjon: NSK Ship Design

Havfarmen oppfyller ikke miljøkravene

"Oppdrett er en viktig næring for Norge, men det kreves strengere miljøkrav for at næringen ikke skal forstyrre annet liv i havet." Vi må satste på lukkede anlegg, ikke en gigantisk Havfarm på 400 meter.

Nordlaks ønsker å bygge en Havfarm utenfor Tranøy, Trinnøy og Hornneset. Etter å ha besøkt Nordlaks på smoltanlegget på Innhavet, ser vi at selskapet gjør mye for å begrense sitt miljøfotavtrykk. Men vi er ikke enig i at det er miljømessig forsvarlig med en enorm Havfarm på 400m lang og 50m dyp, som kan inneholde over 8000 tonn laks på en gang i et viktig fiskeriområde.

Oppdrett og eksport av ulike fiskearter spesielt laks er en svært viktig inntektskilde i Norge i dag. Vi har en økende verdensbefolkning som trenger mat, og da kan fisk fra fiskeoppdrett være en god matkilde. Fiskeoppdrett er avl av for eksempel laks, som foregår under kontrollerte forhold på land og i hav. Det er en ganske stor forskjell på laksen fra et oppdrettsanlegg og en villaks. En oppdrettslaks er særlig utsatt for sykdommer og parasitter grunnet det tette levemiljøet i anleggene. Ved rømning er smittefaren fra oppdrettslaksen til villaksebestanden stor. I år har over 50.000 oppdrettslaks rømt fra anlegg i Norge, mens i fjor rømte det omtrent 10.000 oppdrettslaks. 

Lakselus er en parasitt som lever av laksen. Den fester seg på huden og lager store åpne sår, som gjør at laksen kan utvikle sykdommer og dø. I oppdrettsanlegg er lakselus et stort problem, fordi den utvikler seg raskt i et så tett miljø. Lakselus kan lett spres fra oppdrettsanlegg til villaks, sjøørret og sjørøye.

I oppdrettsnæringen finnes det åpne anlegg i sjø og lukkede smoltanlegg på land. De åpne anleggene er merder med og uten lusekjørt. Luseskjørt er et stoff rundt merdene, som forhindrer at lakselusa kommer inn i merdene og fester seg på laksen. En del av næringen foregår på land, fra egg til smolt. Når de blir ca. 250g slippes laksen ut i de åpne anleggene i sjø.

Havfarmen er en ny teknologi utviklet av Nordlaks, for å kunne ha større anlegg samt flytte det over et større område. Havfarm er et åpent oppdrettsanlegg for å ha i et mer eksponert farvann uten fortøyning. Det er ment at laksen skal være i Havfarmen i 8-10 måneder, slik at den kan være i merdene i indre fjord i kortere tid for å forhindre stor forurensning der. Luseskjørtene til Havfarmen skal være ti meter dype for å forhindre lakselus. Avfallet fra Havfarmen blir fordelt på et større område siden den er lett flyttbar. Ved bruk av Havfarm kommer anleggene til å være lenger unna hverandre.

En Havfarm har mye større merder, derfor ved rømning vil mange flere laks kunne rømme. Når de rømmer så havner de i åpen sjø og vil derfor bli mye vanskeligere å fange. Siden det er så store anlegg vil det også derfor bli vanskeligere å lokalisere hull i not og andre skader på anlegget. Havfarmen er flyttbar derfor vil den bruke mye drivstoff for å forflytte seg, det vil da bli et større Co2 utslipp.

Havfarmen skaper interessekonflikt med fiskerne over et mye større område, enn anleggene inne i fjordene. Havfarmen har mange gode løsninger, som beskyttelsesskjørt og brakklegging, men det er mye som gjenstår for at den skal være innenfor de miljømessige forsvarlige rammene. Vi i Hamarøy Natur og Ungdom mener at det vil være en risiko for at havfarmen vil komme i veien for kystflåten, da forurensing fra oppdrettsanlegg kan fortrenge vill fisk og være et hinder for båter og bruk. Den vil også inneholde betydelig større mengder fisk enn vanlige anlegg, som gir mye forurensing.

Vi anerkjenner at oppdrett er en viktig næring i Norge, men krever strenger miljøkrav og merking av laks i åpne anlegg. Vi krever at 25% av Norges åpne anlegg skal bli til lukkede anlegg i sjø innen 2022. NU Hamarøy mener at havfarmen ikke oppfyller miljøkravene og krever derfor at Hamarøy kommune ikke gir Nordlaks dispensjon fra arealplanen til etablering av Havfarmen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse