Annonse
Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven. Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad, som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser, skriver NHO-representantene som svar til Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen. Illustrasjonsfoto: Lofotposten

Havfisketurisme - en viktig og seriøs næring

Vi må passe på ordskiftet vårt slik at vi ikke gir en viktig bransje et ufortjent dårlig rykte.

Det er bra med oppmerksomhet og diskusjon rundt havfisketurisme, noe Tone Angell Jensen bidrar til med sitt innlegg 7. august. Imidlertid er vinklingen hennes svært ensidig og svartmalende, for havfisketurismen er nemlig ikke «ei næring ute av kontroll». Det er selvsagt utfordringer og useriøse aktører i denne bransjen slik det er i alle andre. Men blant våre medlemsbedrifter ser vi en sunn og bærekraftig praksis. God drift i tråd med lovverket og i pakt med naturen handler også om å sikre egen fremtidig drift.

Naturlig nok ønsker ikke våre medlemmer at fisketurisme skal få et dårlig rykte. Derfor er disse bedriftene også mer enn villig til å spille på lag med myndighetene for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk. For utfordringene skyldes ikke først og fremst det organiserte næringslivet. Utfordringene skyldes privatpersoner som bryter loven. 
Derfor er det godt at lovverket nå strammes inn og oversikten forbedres. Det er rart at Jensen ikke anerkjenner det nye regelverket i større grad, som jo nettopp er et forsøk på å løse noen av de utfordringene vi ser. 

Jensen blir lettere karikerende i innlegget sitt når hun går til angrep på for romslige sløyeplasser og for store frysebokser. Det er bra at gjestene på fiskecamper slipper å stå oppå hverandre. Det er heller ikke slik at fryseboksdimensjonene fra Siemens og Electrolux baseres på hva norske regelverk for turistfiske sier at seks personer kan ta med seg av fisk ut av landet.

En fryseboks er også avhengig av rask og god innfrysningskapasitet. En større fryseboks fryser ned samme mengde fisk raskere. Det er heller ikke riktig at gjestene ikke har informasjon om regelverk. De aller fleste gjestene er svært godt informert om norsk lov og regler. Flere av medlemmene har denne informasjonen som en del av innsjekk og sikkerhetsinformasjon som alle må gjennomgå og signere for, før utlevering av hus og båt. 

Jensen lurer på hvor NHO Reiseliv er i debatten. Svaret er at vi følger bransjen tett, både gjennom våre regionkontorer og vår kontakt med embetsverket i Oslo. Vårt standpunkt formes i dialog med våre medlemsbedrifter, både innen fiskecamper og innen havfisketurisme. Vi har fulgt prosessen med det nye lovverket nøye og gitt våre høringsinnspill. Overfor myndighetene har vi lagt vekt på at det er positivt at det opprettes et register over turistfiskevirksomheter, og mener at den nye loven som krever registering ved et eller flere fartøy for utleie eller fartøy som tar turister med ut er en god løsning. 

Dette innebærer at det blir et vilkår for å drive turistfiskevirksomhet at man er registrert. På den måten får man en oversikt over antall bedrifter og lovlige aktører som finnes i dette segmentet. I tillegg kan man enkelt nå ut med informasjon til disse bedriftene om sikkerhet og andre viktige forhold. 

Rapporteringskravene som kommer i det nye forslaget har vi og hele veien vært positive til. Det NHO Reiseliv i sin kontakt med myndighetene har lagt vekt på er at det må arbeides for at rapporteringen må være digital og enklest mulig. Mye av utviklingen og forenklingen gjøres i dag av bransjen selv. Fra våre bedrifter meldes det om framskritt hva gjelder rapporterings- og registreringsteknologi. Den seriøse bransjen forenkler med andre ord selv. Våre medlemmer tåler å bli kikket i kortene, og arbeider for at det skal bli enklest mulig. Enklere betyr også at det er lettere for myndighetene å se hvem som driver seriøst og lovlig og hvem som ikke gjør det.

Vi har også vært tydelige på at behovet for mer kunnskap om fisketurisme er nødvendig. I dag vet vi lite om fritidsfiske, fisketurismebedrifter og fritidsfiskebåter. Det er derfor positivt at Havforskningsinstituttet har fått midler til å kartlegge omfanget av fritidsfiske, men vi trenger fortsatt mer forskning som kan sikre et godt nok kunnskapsgrunnlag for gode, effektive og treffsikre tiltak for å få bukt med overfiske og ulovlig utførsel av fisk. I tillegg håper vi at mer kunnskap bidrar til mer nyansert og faktabasert debatt.

Vi må passe på ordskiftet vårt slik at vi ikke gir en viktig bransje et ufortjent dårlig rykte. For fisketurisme skaper viktige arbeidsplasser, bidrar til opprettholdelse og utvikling av infrastruktur samt gir verdiskaping og skatteinntekter langs kysten vår. Vi mener at regelverket som nå kommer er et godt forslag som er gunstig for lovlige aktører og dermed vil bidra til å øke seriøsiteten til bransjen. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse