Annonse

Havvindsatsing med bismak

Sist torsdag annonserte regjeringen at Equinors havvindprosjekt, Hywind Tampen, får 2.3 milliarder kroner i støtte fra Enova. Dette er den største bevilgningen gitt fra Enova noensinne. Prosjektet som totalt er berammet til 5 milliarder kroner omfatter 11 flytende havvindturbiner som skal forsyne feltene Troll og Gullfaks i Nordsjøen med kraft til å øke utvinningsgraden i brønnene. Turbinene er forventet å produsere 384 GWh per år, som skal være nok til å dekke en tredel av feltenes kraftbehov. Dette antas å ville spare 200.000 tonn CO2-utslipp per år.

For å sette dette i perspektiv antas investeringskostnaden vindkraftverket på Kvaløya i Troms å komme på 3-3.5 milliarder kroner, og forventes å produsere mer enn 750 GWh per år. Denne kraften vil forsyne aluminiumsverket i Mosjøen med fornybar kraft og ellers tilflyte det norske kraftnettet. I framtida vil slike landbaserte anlegg være lønnsomme uten statsstøtte med dagens kraftpriser. Hvis man tar utgangspunkt dagens europeiske kraftmiks vil denne produksjonen redusere europeiske utslipp med ca. 300.000 tonn per år.

Ut fra disse tallene ser vi at investeringskostnadene per TWh for Hywind-prosjektet er nesten tre ganger så høye som for det landbaserte prosjektet. Kostnadene i den mindre modne havvindteknologien må forventes å avta raskere enn for landvind,  men de fleste prognoser presentert i den vitenskapelige litteraturen og i forskjellige  anerkjente ”energy outlooks”  indikerer at havvind vil fortsette å være betydelig mer kostnadskrevende enn landbasert vindkraft fram mot 2050.

Et unisont storting hyller denne subsidierte satsingen som starten for et nytt industrieventyr for Norge, og det kan det godt bli. Men man skal ikke ta det for gitt at det blir et eventyr som bidrar til et grønt skifte og til utfasing av norsk oljevirksomhet på sikt. Det kan like gjerne bli det motsatte. Det er ikke så lovende at all støtten gis til Equinor, og at kraftproduksjonen utelukkende skal gå til å utvinne petroleum mer effektivt. Dette vil selvsagt redusere utslippene fra plattformene  og dermed pynte på Norges klimaregnskap, men det vil på ingen måte oppveie de økte utslippene som vil følge av forbrenningen av den økte  produksjonen av olje og gass.

I energiøkonomisk faglitteratur vil støtteordninger av denne typen uten videre bli omtalt som subsidiering av fossil energiproduksjon, og det er vanskelig å spå om denne satsingen vil bidra til forlengelse av oljealderen, snarere enn til det motsatte. Equinors agenda synes ganske klar, de vil først og fremst produsere petroleum. Der i gården mases det allerede om mer omfattende og langsiktig statsstøtte, og dette følges opp av SV og MDG som er redd for at Enovas budsjett skal spises opp av slike prosjekter. Det siste er en berettiget frykt, men det er likevel ingen grunn til å tro at å gi Equinor et sugerør inn i statskassen for å effektivisere og øke utvinningen på norsk sokkel er egnet til å oppmuntre investorer til å droppe fossilindustrien til fordel for fornybar kraft. Investorene skjønner at en virkelig tung  ekspansjon av havvind som et generelt bidrag til europeisk kraftproduksjon ikke kan baseres på en teknologi som er avhengig av store subsidier. De vil sitte på gjerdet til havvind er reelt konkurransedyktig med annen kraftproduksjon.

Equinor og andre aktører må derfor presses til å satse direkte på elproduksjon som tilflyter kraftnettet uten å gå vegen om å styrke lønnsomheten og volumet i olje- og gassvirksomheten. Dette vil ikke pynte like bra på nasjonens skinnregnskap når det gjelder utslipp, men vil være god og solidarisk global klimapolitikk. Havvindsatsingen bør heller ikke brukes som et argument mot å bygge ut landbasert vindkraft i moderat omfang. I det kommende tiåret er det bare denne utbyggingen, kombinert med tilbakeholdenhet med å åpne nye olje- og gassfelt, som kan gi vesentlige bidrag til reduksjon av de utslippene som nordmenn bidrar til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse