Annonse
Det ligger mye uforløst i turistnæringen i nordområdene, mener kronikkforfatter Lasse Haugen som har feriert i Lyngen i sommer. (Illustrasjonsfoto: Nordlys arkiv / Tom Benjaminsen)

Hele landet i bruk!

Det er langstrakt. Vilt. Bebodd. Urbant og høyteknologisk. Avstandene kan være store i km. Landet er kjent for sin rikdom, sitt sosialdemokrati og relativt små forskjeller mellom folk. Fortellingen om Norge er beretningen om et folk som har tatt hele landet i bruk. Nå gjelder det mer enn før! Ikke minst i nord!

Nok engang har jeg blitt styrket i troen på at Nord-Norge kommer til å spille en vesentlig rolle i fremtidens Norge.

Ferien har i år blitt lagt til Nord-Norge. En landsdel jeg kjenner godt etter å ha vært kledd i kongens drakt på Skjold i indre Troms, samt bodd over 6 år på Kvaløya rett utenfor Tromsø. Kjøreturen nordover avdekket variasjonen i landskapet. Fra lange åkerlapper og store arealer med skog og fjellformasjoner, til kritthvite strender som kan konkurrere med det vakreste vi kan møte på i sydligere strøk. De nordnorske byene har tilbud som kan tilfredsstille enhver globetrotter, og mange av dem er et pirrende skue for de som er interessert i koblingen mellom den ville naturen, det urbane og fortellingene om overlevelse i et barskt miljø. Fortellingen om Nord-Norge er historien om et stort område land med ei lang kystlinje. Her har folket tatt nærområdene i bruk, og mange har lenge kunne leve av arbeid som var å oppdrive nær hjemplassen.

På vår lille familietur svingte vi innom fraflyttede grender. Vi så sporene etter gårdsdrift og industri i form av hjørnesteinsbedrifter som pustet liv i små lokalsamfunn. På enkelte småplasser står det funksjonelle skoler som i løpet av relativt få år har blitt avviklet. Langs havkanten har bolighus fra tidligere tider blitt omgjort til hytter eller fritidseiendommer, og det er ting som tyder på at nordnorske kommuner opplever fraflytting.

Norge blir mindre. Vi søker sammen. Til det urbane. Der hvor det er arbeid og hvor det ikke er mangel på tilbud. Alderen øker på menneskene som blir igjen i bygder, grender og tettsteder. Ungdommen vil ha utdanning, arbeid og muligens smaken på det som byene kan gi. Arbeid forsvinner i distriktene. Nisjebedrifter sentraliseres, og småsamfunnene mister dermed livsgrunnlaget. Det er ingen automatikk i at ungdom som flytter fra distriktene kommer tilbake etter endt utdanning, og det er lett å forstå. For det handler om å skape seg en framtid. Et hjem, og det å ha en tilhørighet til et livskraftig nærmiljø.

Arbeiderpartiet er godt i gang med arbeidet med å meisle ut ny politikk. Hele landet skal tas i bruk, og i den forbindelse må det bli sammenheng i utviklingen av samfunnet. Klima, energi, distriktspolitikk, sikkerhet, beredskap og et trygt arbeidsliv er noen av stikkordene i arbeidet med ny politikk.

I den forbindelse må Nord-Norge satses på. Ressursene i havområdene i nord har potensiale. Det handler om sjømatnæring og energiutvikling. Flere kommuner i nord sliter med fraflytting. Derfor må distriktspolitikken opp og fram. Sentralisering av arbeid og utdanning er ikke svaret. Fiskerinæringen må videreutvikles, både til sjøs og til lands. Det må legges til rette for marin og maritim utdanning hvor blant annet flere lærlinger får mulighet til å utøve det som skal bli det framtidige yrket. Det å skape lokale arbeidsplasser er essensielt dersom man skal forhindre fraflytting. Et stikkord her kan være oppdrettsnæringen. Den må få muligheten til å bearbeide råvarene i Norge. Det samme gjelder eksempelvis tareproduksjon. Her må det tilrettelegges for at dette skal bli enklere og attraktivt. En økt satsning på marine næringer betyr også at kompetansesentre må på plass. Ikke sentralisert, men i kjerneområdene for aktiviteten.

Forsvaret har hatt tilstedeværelse i nord i mange år. Til forargelse for noen og til glede for andre. Forsvaret blir viktig i årene som kommer. Våre havområder må vernes og landmakten styrkes. Forsvaret kan sysselsette, utdanne og allmenndanne. Verneplikten må gjøres attraktiv, studiepoenggivende og retningsgivende med tanke på videre skolegang. Forsvarets tilstedeværelse i nordområdene kan vise seg å bli viktig idet vi beveger oss inn i ny tid. Nye trusselbilder manifesterer seg, noe som betyr at vi må bygge kompetanse, utdanne og være klar for utfordringer vi bare ser konturene av.

Det ligger mye uforløst i turistnæringen i nordområdene. Variasjonen i naturen skaper muligheter for kommunene til å tilrettelegge for turisme. Både sommer og vinter. Havet med sine fiskemuligheter og rekreasjon- og opplevelsesturer, tiltrekker seg allerede en anselig mengde turister. Vinterstid kan det tilrettelegge for at en rekke aktører kan skape en næring som tiltrekker seg turister fra inn- og utland. For å realisere og stimulere grunderskap, kreativitet og skaperglede må ansvarlige myndigheter være en «medkatalysator.»

Jeg er overbevist om at programkomiteen i Arbeiderpartiet jobber med å skape framtidsrettet politikk. Elementer fra de «gamle» slagordene «By og land-hand i hand», «Hele folket i arbeid», «Trygghet for framtiden» og «Alle skal med», er garantert med i tenkningen. Slagordene fra forskjellige epoker og tider gjenspeiler at Arbeiderpartiet har hele bredden av folket i tankene. Arbeid til alle vil alltid være jobb nummer 1. Folks individuelle frihet står høyt, men det er fellesskapet som løfter og bærer hver og en av oss. Det å yte etter evne og få etter behov må aktualiseres. Nasjonen er avhengig av borgere som arbeider og det gjelder i hver bygd og by i hele landet.

Vi har ofte opplevd at store ord blir begravet i nye store ord og brutte løfter fra valgkamper. Politikere har ikke alltid evnet å gjennomføre det som gagner helheten og som er framtidsrettet. Derfor er det å håpe at noen omsetter ord til handling. At handlingene blir til det beste for by og land. At ungdom finner verdi i å bygge en framtid utenfor sentrum. At praktisk politikk evner å forene klima-, energi, arbeidslivs-, skole-, helse, sikkerhet- og beredskapspolitikk på best mulig måte. Helhetstenkning og balanse er stikkord i utmeisling av ny politikk. Arbeiderpartiet kommer med svarene på helhetstenkningen. Også for Nord- Norge!

Nord-Norgeferien er over for denne lokalpolitikeren fra Øvre Eiker i Viken. Nok engang har vi fått oppleve variasjonen i vær og opplevelser.  Vi har kunne nyte den rene lufta, sommerlyset, midnattssola og roen et lite sted ved havgapet gir. Nok engang har jeg blitt styrket i troen på at Nord-Norge kommer til å spille en vesentlig rolle i fremtidens Norge. Fremtiden vil bringe relativt store forandringer. For å møte dette må hele landet tas i bruk!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse