Annonse
Fra mandagens spontane demonstrasjon i Kjøpsvik, der rundt 300 mennesker møtet opp og viste ryggen til kommunalministeren etter den omstridte kommunegrensedragninga. Foto: Terje Nesje, Fremover

Hele lokalsamfunnet vårt er i kok!

Vi forstår ingenting av Monica Mælands røde strek gjennom kommunen vår!

Min verste bekymring er hvordan denne beslutningen påvirker forholdet mellom samer og samer, og samer og bumenn i denne sårbare regionen.

Kjære statsminister!

Sist fredag kom følgende pressemelding fra din statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartenentet:

“Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag bestemt navn og hvor kommunegrensen skal gå mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommune. – Vi har lagt stor vekt på hensynet til størrelse og ressurssituasjon, og slik legger vi til rette for to nye, bærekraftige kommuner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Forskriftene, som blant annet fastsetter nye kommunenavn, og grensefastsettelsen er en oppfølging av vedtaket i Stortinget 8. juni 2017. 

Der ble det besluttet å dele Tysfjord kommune i Nordland.

Nordøstsiden slås sammen med Narvik og Ballangen kommuner, og sørvestsiden sammen med Hamarøy kommune.
De to nye kommunene skal hete Narvik kommune og Hamarøy kommune.
Den vedtatte kommunegrensen mellom de to nye kommunene er i tråd med alternativ D i utredningen til Fylkesmannen i Nordland.

– Vi har hatt en grundig prosess, og fått mange innspill til hvor den nye kommunegrensen bør gå. Vi har nå fattet et vedtak som jeg mener ivaretar de ulike hensynene i saken på en god måte, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.”

Det eneste riktige nå kjære statsminister, er at du sender din statsråd Monica Mæland opp til Kjøpsvik i Nordland for å forklare sitt vedtak om ny kommunegrense mellom nye Hamarøy og nye Narvik kommuner! Ingen forstår Mælands røde strek gjennom Tysfjord som av ulike grunner og på grunn av ulikt ståsted har skapt mildt sagt opprørt hav i debatten her i nord.

Hele lokalsamfunnet er i kok og frustrasjon, og ingen kan forstå prosessen med å sette lokaldemokratiet og sin egen fylkesmann helt til side for å komme til ENIGHET med Sametinget om den nye kommunegrensen - slik Sametinget uttrykker seg i sin egen pressemelding sist fredag.

Pressemeldingen fra Sametinget samme dag som Mæland kunngjorde sitt vedtak er sentral i denne saken. De uttrykker at de er en part i saken ved at det er Sametinget som er kommet til enighet med departementet om den nye grensefastsettelsen.

Her forutsetter jeg at Sametinget som et offentlig organ er så proff i alle ledd at de ikke uttrykker en “enighet” med statsråd Monica Mæland i en pressemelding - med mindre de er gitt en rolle i denne prosessen som verken Fylkesmannen eller lokaldemokratiet for øvrig har fått. Fylkesmannen, innbyggerne og lokaldemokratiet er knust og tilintetgjort av statsråden.

Eller - så gir Sametinget gjennom sin mye omtalte pressemelding inntrykk av at de har en rolle i samspillet med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som de ikke har. Det er i så fall svært alvorlig, og må underkastes ekstra oppmerksomhet fra storsamfunnet.

Hvordan man uttrykker seg og hvilke begreper man bruker i denne type saker er av avgjørende betydning for hvordan budskapet blir mottatt!

Sametingets pressemelding og Mælands grensefastsetting har gjort stor skade på mellommenneskelige relasjoner i min egen kommune- og mellom innbyggerne i de to nye kommunene Hamarøy og Narvik. Og det var det innbyggerne i Tysfjord trengte minst av alt i den sårbare situasjonen kommunen befinner seg i. Og det var det prosessen med å bygge to nye sterke kommuner i Ofoten og Nord-Salten trengte minst av alt.

Vi var på god vei til å bygge robuste spennende nye kommuner der den ene har et sterkt fokus på å ivareta samiske interesser på en god måte.

Denne prosessen har Mæland - og Sametinget med sin pressemelding torpedert!

Mæland uttrykker at det har vært en grundig prosess, og at departementet har fått mange innspill.

Men det er en hake ved det hele; hennes egen fylkesmann i Nordland har gjennomført en grundig gjennomgang av de mange innspill som er kommet fra ulike aktører, og kommet til en helt annen konklusjon enn din egen minister. Dette har statsråd Monica Mæland tilsidesatt. Hun har ikke fulgt Fylkesmannens tilråding for grensesetting av nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune.

Hvem sine grundige innspill er det Mæland har tatt hensyn til når hun ikke har hørt på lokaldemokratiet eller fellesnemnda for Tysfjord øst, Ballangen og Narvik med ordførerne i spissen før hun tok sin beslutning og delte Tysfjord kommune i to med en begrunnelse ingen forstår noe som helst av.

Hamarøy kan bygge en slagkraftig samisk kommune uten disse arealene. Det er en totalt unaturlig grensesetting vi er vitne til der begrunnelsen og argumentene lekker som en sil. De er gjennomskuelige.

Argumentasjonen fra Sametinget har åpenbart hatt avgjørende vekt i denne saken. Hvilken rolle er det Regjeringen gir Sametinget i saker som dette?

Prosessen har vist lite åpenhet, og på vegne av lokaldemokratiet og fellesnemnda som jobber beinhardt for å bygge våre nye kommuner, er jeg svært skuffet.

Jeg har stor respekt for deg som landets statsminister, og håper du kan vie oss oppmerksomhet i denne sak. Jeg tror du er opptatt av alle dine innbyggere i alle landets kriker og kroker, og ber deg nå se til Kjøpsvik - og se din egen statsråd litt i kortene. For her må noen ha gått helt feil i prosessen. 

Min verste bekymring er hvordan denne beslutningen påvirker forholdet mellom samer og samer, og samer og bumenn i denne sårbare regionen.

Sametingets representanter har åpenbart gjort en god jobb i denne sak og har solgt inn noen argumenter ingen forstår kan påvirke det nye Norgeskartet i vårt område.

Kjære statsminister! 

Bruk litt av din tid til å se nærmere på Kommunal- og moderniseringsdepartementets prosess fram til beslutningen 20.april! 
Det kan i så fall bidra til å gjenopprette tilliten til Regjeringen. Nå er den helt borte!

Beste hilsen Ann-Chatrin Braseth - innbygger med hjerte for alle innbyggerne i Tysfjord.

(PS! Innlegget er en redigert og utvidet versjon av mitt Facebook-innlegg den 21.april 2018)

 
 
 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse