Annonse
Helse nord har gjort pasienter i Nord-Norge til gisler i en kamp for å få ned sine egne utgifter. Det er en utillatelig måte å gå fram på, skriver Sandra Borch. (Foto: Luftambulansetjenesten / Øystein Eugene Hermstad)

Hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet må granskes!

Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse av Luftambulanstjenesten HF å ikke ha tatt tak i utfordringene allerede da de ble kjent.

Det som nå skjer i luftambulanseflytjenesten omtales med rette som en av de største skandalene i norsk helsevesen i nyere tid. Situasjonen har oppstått som følge av en skakkjørt anbudsprosess. Luftambulansetjenesten og helseforetaket i Nord-Norge vurderte åpenbart et nytt anbud på luftambulansen som en gylden mulighet til såkalt nyskaping, det vil si å redusere lønns- og pensjonsutgiftene til de ansatte og manglende beredskap som nå setter liv i fare.

Gjennom valget ved å ikke sikre virksomhetsoverdragelse i anbudsprosessen, så har Helse nord gjort pasienter i Nord-Norge til gisler i en kamp for å få ned sine egne utgifter. Det er en utillatelig måte å gå fram på.

I lengre tid har det vært gitt bistand fra Forsvarets Bell-helikopter på Bardufoss. Da er det krise. Det skjer i fredstid. Og det skjer i en tid hvor denne regjeringen er i ferd med å rane forsvaret og Nord-Norge også for Bell-helikopter. Denne saken viser det store behovet for forsvarets helikopter også i beredskapssituasjoner.

Situasjonen er alvorlig. Pasientenes akuttmedisinske sikkerhet kan ikke vente, og det er helt forferdelig å se på at regjeringen lar hele luftambulansetilbudet i Nord-Norge kollapse fullstendig.

Det må være lov til å stille spørsmål ved regjeringens innsats for å sikre beredskap, for hvem og også hvor i landet. Det har fått utvikle seg en situasjon innenfor luftambulansen i Nord-Norge der en i realiteten ikke kan garantere for beredskapen for liv og helse.

I august beskyldte helseminister Bent Høie Senterpartiet for å skape unødvendig uro rundt beredskapensituasjonen i Nord-Norge. I dag får vi vite at direktøren i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell visste om motorproblemene til Babcock allerede i august. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse av Luftambulanstjenesten HF å ikke ha tatt tak i utfordringene allerede da de ble kjent.

I dag står 5 av Babcocks fly på bakken, grunnet tekniske problemer. Og resterende fly vurderes satt på bakken da det kan vise seg å være samme tekniske problemer på alle fly. I løpet av ett døgn har Universitetssykehuset Nord-Norge loggført åtte uønskede hendelser som følge av mangel på ambulansefly. Nå må det tas grep før liv går tapt!

Senterpartiet er tydelig på at nå er det nok. Det må tas både kortsiktige og langsiktige grep som sikrer folket i nord den beredskapen de har krav på.

De fem ambulanseflyene som tilhører den tidligere operatøren Lufttransport AS må settes inn i tjenesten sammen med Forsvarets helikopter som strakstiltak.

Staten må overta luftambulanseflytjenesten og kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance må heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten. Det er også liten tillitt til at det er helseforetaket LAT HF som skal få forvalte dette ansvaret fremover, på sikt bør dette ansvaret legges direkte under helsedepartementet som tar det operative ansvaret for å sikre en god luftambulansetjeneste i tett dialog med de største akuttmedisinske miljøene i landet.

Det må gjennomføres en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet. Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt.

Nok er nok, vi har ikke tid til å gamble mer med beredskapen og sikkerheten til folk. Nå krever Senterpartiet handling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse