Annonse
Amund Sjølie Sveen skriver som om han skulle være en uavhengig observatør. Ikke et ord i avisa om at hans såkalte «folkebevegelse» - Nordting – har søkt å etablere seg med et sugerør i Nordnorsk kunstmuseums kasse, skriver museets advokat i tvisten med den tidligere direktøren, Oddmund Enoksen. Bildet til høyre viser Sjølie Sveen som serverer vodka på fjorårets nordnorske festspill. (Foto: Nordnorsk kunstmuseum og Jens-Eirik Larsen)

Heller kanapéer enn vodka servert som kunst

Men det er vel også denne gangen Sveens plan at det som har blitt Nordtings varemerke – vodkaservering - skal være det kunstneriske alibiet

I to innlegg på Nordnorsk Debatt (Skandale på Nordnorsk kunstmuseum og Kunst eller kanapeer) har Amund Sjølie Sveen brukt storslegga mot styret for Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) samtidig som museets tidligere direktør er omtalt i panegyriske vendinger.

Sveens sugerør

Sveen skriver som om han skulle være en uavhengig observatør. Ikke et ord i avisa om at hans såkalte «folkebevegelse» - Nordting – har søkt å etablere seg med et sugerør i NNKMs kasse.

Sveen har klart kunststykket å få den tidligere direktøren til å ville bruke fleire hundre tusen kroner for at Nordting skal kunne vise sitt Donald Trump-inspirerte slagord «MAKE THE NORTH GREAT AGAIN» i form av en lysinstallasjon på Svalbard.

På hvilken måte en slik installasjon skal kunne bidra til å realisere det vedtektsfesta formålet med NNKM – som er «å øke kjennskapen til og kunnskapen om billedkunst og kunsthåndverk i den nordnorske landsdel», kan man undre seg over.

Men det er vel også denne gangen Sveens plan at det som har blitt Nordtings varemerke – vodkaservering – skal være det kunstneriske alibiet. Slik det var under Festspillene i Harstad i fjor da Sveen blåste opp på storskjerm på torget ei avisside fra Harstad Tidende som viste formuen til de rikeste i byen. For så å holde avstemning over hvorvidt det seinere på dagen skulle gjennomføres en busstur for å vise hvordan byens rike bodde.

Det er ikke noe nytt at mye rart forsøkes presentert som kunst. Sveen er heller ikke den første som trur det er rasende morsomt å henge ut folk bare fordi de har lyktes i næringslivet og derved troner på formuestoppen i sine respektive kommuner. Men at det er de samme næringsdrivende som bidrar til å skaffe staten inntekter slik at NNKM får finansiert sin virksomhet, er åpenbart en fremmed tanke for Sveen.

Direktørens arbeidsavtale

Når Sveen slenger om seg med påstander om «skandale», «avskjedigelse» og «sparket på hodet ut» i sin omtale av direktørens avgang, kan det være grunn til å minne om at direktørens arbeidsavtale hadde følgende bestemmelse:

«Som øverste leder frasier herved arbeidstaker seg stillingsvernet, ref. arbeidsmiljølovens § 15-16. Dette innebærer at Nordnorsk Kunstmuseums styre kan avslutte arbeidstakers arbeidsforhold når de måtte ønske det og uten å begrunne hvorfor direktøren må gå.»

Det er denne bestemmelsen styret har valgt å benytte. Sveen er i sin fulle rett til å meine at styret ikke burde ha brukt denne adgangen. Men det er skivebom når han prøver å framstille det som om styret skulle mangle rett til å avslutte arbeidsforholdet slik det ble gjort.

Konspirasjonsteorien

I sitt siste innlegg skriver Sveen at det «virket jo unektelig som en drøy konspirasjonsteori fra de mørkeste krokene av nordnorsk lokaliseringsdebatt at styreleder fra Sortland i samarbeid med krefter i Bodø skulle ha skumle hensikter om å flytte hele virksomheten til Nordland.»

Sveen unnlater imidlertid å nevne at det var ingen andre enn han sjøl som lanserte denne konspirasjonsteorien da han i sitt første innlegg 2. april skreiv følgende:

«Kan det tenkes at styreleder Ellingsen har slått seg sammen med styremedlem Jakhelln og er i ferd med å rydde hindringer av veien for å kunne ta med seg deler av museet til Bodø?»

Nordland

Sveens hang til konspirasjoner kommer også til uttrykk når han gjør et poeng av at Nordlands kulturfylkesråd er gift med rådmannen i Bodø. Hans underliggende budskap er at fylkesråd Kirsti Saxi bare er et lydig redskap for sin mann.

Hadde Sveen et øyeblikk evna å lausrive seg fra sin forestilling om den tidligere direktørens genialitet og styrets inkompetanse, ville han kanskje ha sett det samme som Nordlands fylkesråd; at NNKM langtfra har levd opp til målet om å fremme kjennskap og kunnskap om billedkunst og kunsthåndverk for heile landsdelen.

Både styret og en ny direktør vil ha en stor oppgave med å få skuta NNKM på rett kjøl igjen. Og stod det opp til meg, ville ikke Sveen være den første jeg ville tilby ny hyre.

  • Oddmund Enoksen er advokat for Nordnorsk Kunstmuseum i tvisten med museets tidligere direktør

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse