Vi må bort fra den ikke bærekraftige kapitalkarusellen i fiskerinæringa, skriver Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim. Foto: Stein Antonsen

Heller reversering enn rasering i fiskeripolitikken

Sandberg har snikliberalisert under radaren til de folkevalgte.

Statsminister Erna Sandbergs kommentar til Kystopprøret er «Man kan ikke bare tenke “stopp verden jeg vil av”». Så arrogant kan det sies om forvaltninga av livsgrunnlaget til Kyst-Norge. Senterpartiet sier at man har valget mellom å styre forvaltninga av fisken til fellesskapets beste eller man kan abdisere, slik de blå-blå gjør.

Det haster å få skiftet ut regjeringa. Det neste stortinget skal bestemme framtidas kvotesystem. Det er all grunn til å være bekymret. Fiskeriminister Sandberg uttalte i vår at «kvotesystemet skal ikke røres i denne omgang» - altså før valget. Men FrP har programfestet at de ønsker omsettelige kvoter for landet som helhet. Det vil være kroken på døra for aktivt, lokalt eierskap. Vi vet hva som skjedde da de innførte dette i Danmark i 2003 – for Norge ville systemet være enda mer katastrofalt.

Sandberg har fått gjennomført lite FrP-politikk så langt. Heldigvis – han har blitt stoppet av Stortinget. Det er Senterpartiet veldig glade for. Men vi trenger en aktiv næringspolitikk i motsatt retning – og da trengs et annet flertall. FrP har programfest at de vil fjerne grunnplankene i norsk fiskeripolitikk som vi kjenner det: deltakerloven, pliktsystemet og fiskesalgslagsloven. Det betyr privatisering og sentralisering av fiskerinæringa. I tillegg er Høyre og FrP de eneste partiene som ikke har garantert for aktivitetskravet i deltakerloven da endringene i deltakerloven ble behandlet i Stortinget i vår. Det bør bekymre alle. Aktivitetskravet er hellig, det er garantien vår for at det er aktive fiskere som får hente opp ressursene, ikke finansnæringa. Og juristene sier at dersom aktivitetskravet faller, da faller også nasjonalitetskravet. Det er ikke utenlandske investorer som skal ha kvoter i Norge, det er folk som bor langs kysten.

Sandberg har snikliberalisert under radaren til de folkevalgte. I juni økte han kvotetaket i kystflåten over 11 m. Dermed kan kvoter flyttes mellom kommunene. Fjerningen av fylkesbindingene svekker koplingen mellom lokalsamfunn og fisken og øker sentraliseringen i næringa. I den såkalte instrukssaken åpnet Sandberg for å flytte fisketillatelser mellom fartøysgruppene. Det er altså ingen grunn til å være naiv. Og alt dette skjedde under Erna Solberg og Høyres ledelse, som tydeligvis mener at dette er en naturlov, ikke en villet politikk («stopp verden, jeg vil av»).

Senterpartiet vil stoppe det ranet av kysten som vi har vært vitne til i altfor mange år. Glideflukten mot privatisering av ressursene må stanses. Senterpartiet vil bort fra dagens kvotesystem med konsekvensene fra struktureringa og omsettelige kvoter. Vi må bort fra den ikke bærekraftige kapitalkarusellen i næringa. Omlegginga må skje på en måte som ikke rammer fiskere som har investert og betalt for kvoter. Men la det være helt klart: ingen kan eie kvoter. Og retten til å høste av havet må spres slik at tusenvis av lokalsamfunn får nyte godt av ringvirkningene. Senterpartiet vil ikke gi opp leveringsforpliktelsene for de industrieide trålerne. Dersom leveringsforpliktelsene ikke overholdes, skal fiskerikvotene skal trekkes inn.  En desentralisert mottaksstruktur må sikres også der det ikke finnes alternativer, gjennom mer penger til føringsordninger og mottaksstasjoner.

Og det første en ny regjering må gjøre er å få på plass en fiskeriminister med et eget fiskeridepartement.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse