Annonse
En rekke utredninger og vitenskapelige studier viser at fornybar energi teknologisk og økonomisk kan erstatte fossil energiproduksjon innen 2050, skriver Kristoffer Rypdal. Foto: Statkraft

Vindkraft og kabler er en viktig del av klimaløsningen

Odd Handegård spør retorisk i nordnorskdebatt om klimaproblemet kan løses med kabler og vindkraft, men presenterer selv ingen alternativ løsning. Mitt enkle svar er at et slikt sammensatt problem må løses med mange forskjellige virkemidler på mange plan. For Norge vil utbygging av vindkraft og kraftnett være viktige tiltak som må gå parallelt med en kontrollert avvikling av olje- og gassproduksjonen.

Handegård baserer seg på et sett av premisser som leder til  konklusjonen at klimaproblemet ikke lar seg løse. Disse premissene er:

(a) Klimaproblemet kan bare løses hvis produksjonen av fossilt brensel reduseres drastisk.

(b) Denne reduksjonen krever at vi legger om vårt forbruk og livsstil til null fossil energibruk.

(c) Fornybar energiproduksjon  er for ustabil til å erstatte fossil energi.

(d) Reduksjon i produksjonen av kull, olje og gass blir blankt avvist av land som selger disse varene.

De fleste vil akseptere premiss (a). Hvis vi aksepterer premiss (b) og (c), så følger (d) som en politisk konsekvens, fordi ingen land kan overleve uten energi. En logisk følge av Handegårds premisser er derfor at vi i framtida kommer til å slippe ut CO2 i minst like stort omfang som vi gjør nå.  Han tror rett og slett ikke at klimaproblemet lar seg løse, og jeg har en mistanke om at han heller ikke tror problemet er så alvorlig.

Men premissene (b) og (c) er grunnleggende feil. Den groveste feilen er tesen om at ”jo mer vindkraft som bygges ut, jo mer fossil balansekraft trengs det.” For det er selvsagt  ikke slik at all fossil kraft i Europa er balansekraft. Det aller meste av denne kraften trengs fordi fornybarandelen i europeisk kraftproduksjon fortsatt bare er ca. 30%. Økt fornybarproduksjon vil  erstatte fossil kraft, ikke øke den. Men dette vil kreve opprustning av kraftnettene og utbygging av systemer for lagring av energi. Teknologiene for slike systemer eksisterer, og de er økonomisk lønnsomme. En rekke utredninger og vitenskapelige studier viser dette og viser at fornybar energi teknologisk og økonomisk kan erstatte fossil energiproduksjon innen 2050. Et eksempel er en omfattende  modellstudie  fra LUT University og Energy Watch Group som ble publisert nylig. 

Jeg regner med at Handegårds respons til dette er at han ikke tror på teoretisering og modellsimuleringer fra ”teknologioptimister”. Han er gjennomsyret av nihilistens mangel på vilje til å se muligheter. Men hvorfor skal vi andre akseptere at vi er på veg til helvete på første klasse når kvantitative modeller viser at det fortsatt finns en farbar veg til et adskillig mer behagelig sted?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse