Annonse
MÅ FÅ UTREDE: Anita Schumacher (bildet) er administrerende direktør ved UNN. En av de store utfordringene hun må håndtere, er tillitskrisen mellom Helse Nord og UNN. Nettopp derfor er det viktig at Schumacher og UNN selv får jobben med å utrede sammenslåingen med Finnmarkssykehuset, mener Nordlys. Foto: Inger Lene O. Steen

UNN må selv få utrede sammenslåing

Det er uklokt å gi Helse Nord oppdraget med å utrede sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset.

Den nye fireparti-regjeringen har bestemt at Universitetssykehuset i Nord-Norge skal slås sammen med Finnmarksykehuset. Dette kom fullstendig overraskende – og er et forslag som hverken er faglig forankret, utredet eller forberedt.

Ingen helsepolitiske fagmiljøer i landsdelen har vært involvert, ei heller informert om de politiske prosessene – som har foregått i dølgsmål og på bakrommene. Derfor er også protestene massive fra både ledelse og de ansatte.

Det er fortsatt uklart om dette er et vedtak som skal gjennomføres, eller om det er et forslag som skal utredes videre. Det logiske er å avvente utredningen, før det trekkes en endelig konklusjon.

Spørsmålet er nå hvordan denne saken skal følges opp. Sannsynligvis uten at det er Regjeringens intensjon, griper forslaget om å slå sammen UNN og Finnmarksykehuset rett inn i allerede harde helsepolitiske fronter i landsdelen.

En slik «front» er den meget langvarige sykehusstriden mellom Hammerfest og Alta. Men kanskje enda viktigere er det langvarig betente forholdet mellom Helse Nord og Nordlandssykehuset på den ene siden – og Universitetssykehuset Nord-Norge på motsatt side.  

Det er heller ingen hemmelighet at Helse-Nord har særlig sterke relasjoner til nettopp Nordlandssykehuset – ikke minst som følge av en langvarig «svingdørspolitikk», der resultatet er at en stor andel av ansatte i Helse Nord kommer nettopp fra Nordlandssykehuset.

Dette er en av flere grunner til at det er svært viktig at oppdraget med å vurdere og utrede sammenslåingsforlaget mellom UNN og Finnmarkssykehuset, blir lagt til direktørene på de berørte to foretakene. Det er disse som best kjenner utfordringene og «vet hvor skoen trykker».

Etter PCI-saken, luftambulansestriden og flere andre saker, kan det stilles spørsmål ved om Helse Nord har tilstrekkelig legitimitet til å kunne utrede og iverksette en sammenslåing mellom UNN og Finnmarkssykehuset.

Vi mener svaret på dette åpenbart må være nei. Slik situasjonen er, har Helse Nord satt seg selv i en posisjon der tilliten i Troms og Finnmark langt på vei er borte, og dette bildet forsterkes så lenge Lars Vorland fortsetter som direktør i  det regionale helseforetaket. 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse