Annonse
UNN I FOKUS: Konsekvensene for Universitetssykehuset Nord-Norge vil bli ødeleggende dersom Helse Nord deles i to helseregioner, skriver styreleder Jorill Andreassen.

Helse Nord er en suksess – ikke ødelegg organisasjonen!

PCI-prosessen har vært dårlig håndtert, men deling av Helse Nord etter nye regiongrenser vil bli en ulykke for pasientene i nord, advarer styreleder Jorhill Andreassen ved UNN.

Regionreformen har den siste uka skapt debatt om det regionale helseforetaket Helse Nord RHF, og lokaliseringen av foretakets hovedkontor i Bodø. Politikere har diskutert deling av foretaket etter de nye regiongrensene, eller flytting av hovedkontoret til Tromsø. Begge forslagene er lite gjennomtenkt.

Helse Nord er en ubetinget suksess! Foretaket har gjennom 15 år levert sammenhengende og omforente løsninger for hele Nord-Norge. Dette er oppnådd i samfunnets kanskje aller mest kompliserte virksomhet, nemlig drift og utvikling av sykehusene og resten av spesialisthelsetjenesten. Lars Vorland har ledet foretaket med kyndig hånd.

Helse Nord RHF har lagt til rette for en ny, og for pasientene langt bedre arbeidsdeling mellom sykehusene på mange områder. Dette har gitt større og mer stabile fagmiljøer, og forbedret kvalitet og overlevelse for mange pasientgrupper, for eksempel for kreftpasienter og pasienter med rusproblemer. Ambulansetjenesten er bygget kraftig ut, blant annet med livreddende blodproppløsende behandling for pasienter med hjerteinfarkt.

Gevinsten er behandlingsresultater i verdensklassen til tross for lange avstander til sykehus. Det er etablert ambulansehelikopterbase på Evenes, og Helse Nord har nylig besluttet en tilsvarende etablering for å styrke beredskapen på Svalbard.

Takket være god økonomistyring er det skapt overskudd og muligheter for å investere. Stokmarknes og Kirkenes har fått helt nye sykehus. Det er gjennomført omfattende renovering og utbygging i Tromsø og Bodø, og verdens mest moderne PET-senter for avansert kreftdiagnostikk kan snart åpne dørene ved UNN i Tromsø. Nybygg i Alta, Narvik og Hammerfest står for tur, og på litt lengre sikt er det også bærekraft til å bygge nytt sykehus på Helgeland samt å erstatte dagens bygningsmasse for psykiatri og rusbehandling i Tromsø.

PCI – saken er en vanskelig enkeltsak, som er blitt gjenstand for stor politisk oppmerksomhet.

PCI-saken må løses som det den er, nemlig en uvanlig vanskelig enkeltsak, som krever en god prosess med involvering av alle berørte, respekt for fagmiljøenes vurderinger, nok tid, og rådgivning fra eksperter med ståsted utenfor regionen. Den prosessen har ikke vært god nok.

Det er normalt at en stor og kompleks organisasjon som Helse Nord iblant må håndtere vanskelige saker, men det finnes ingen fornuftig grunn til å sette fremtiden til en så viktig organisasjon som Helse Nord på spill på grunn av en vanskelig enkeltsak.

Et utall enkeltsaker har vært behandlet av Helse Nord RHF i løpet av de 15 årene foretaket har eksistert. Saker som, til tross for sin store betydning for enkeltpasienter, har gått helt ubemerket igjennom.

Mange av disse enkeltsakene har hatt langt større betydning for befolkninga i Nord-Norge enn PCI- saka.

UNN er regionsykehus for knapt en halv million mennesker, og med det et relativt lite universitets- og regionsykehus. Vi kan dokumentere resultater nær, eller over landsgjennomsnittet på de fleste områder norske sykehus måles på. Disse resultatene ville det ikke vært mulig å oppnå i et splittet Nord-Norge. Mange pasienter fra hele landsdelen ville med andre ord tape helse på en slik oppdeling.

Behandling av pasienter fra Helgeland er vesentlig for å opprettholde pasientvolumet som er nødvendig for å kunne drive spesialiserte regionfunksjoner med høy kvalitet på UNN. Plasseringen av Helse Nord RHFs hovedkontor i Bodø, og regionens mest kompetente fagmiljøer ved UNN Tromsø har vært avgjørende for å oppnå balanse i beslutningsstrukturene og gjensidig tillit i hele landsdelen. Det er derfor viktig for UNNs pasientgrunnlag at Helse Nord RHFs hovedkontor forblir lokalisert i Bodø.

Spesialisthelsetjenesten er for viktig for befolkninga i Nord Norge til at den skal bli en brikke i et politisk spill.

Lokalisering av Helse Nord RHF må ikke bli gjenstand for kjøpslåing mellom aktørene i den nye regionen i nord. En slik debatt kan gi uante konsekvenser for mer enn spesialisthelsetjenesten. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse