Kartene viser reiseavstander til nærmeste sykehus. Kartet til venstre med bare sykehus i Hammerfest. Kartet til høyre med sykehus både i Alta og Hammerfest. Dramatiske endringer for noen av de verst stilte kommunene.

Helse Nord har sviktet sin rolle som regionalt helseforetak

Ja vi er møkk lei det politiske spillet med den ene unnskyldningen hengende i halen på den andre.

En konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Finnmark er ikke målet for befolkningen i Alta-regionen. Vårt mål er to akuttsykehus med fødeavdelinger til Vest Finnmark, ett i Alta og ett i Hammerfest. En løsning med tre likeverdige akuttsykehus i Finnmark, med UNN som vårt felles lokalsykehus, vil berge liv og helse for befolkningen i hele Finnmark. Nei, vi trenger ikke et eget Universitetssykehus i Finnmark som skal konkurrere om fagpersonell fra UNN.

Etter 01.01.20 vil forhåpentligvis Finnmarkssykehuset HF bli overflødig og sykehusene i Finnmark bli underlagt UNN. Vi trenger heller ikke å vente så lenge, det er bare å kaste et blikk på for eksempel UNN Narvik i Nordland. Her kan man også trekke paralleller til saken hvor Kongsvinger sykehus ble overført fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. En slik løsning vil også kunne frigjøre resurser slik at Samisk Helsepark i Karasjok blir noe mer enn en stor vits.

Dersom Alta kommune og Oslo Economics nå kan dokumentere at det er blitt foretatt en endring av mandat underveis i sagaen om sykehusstrukturen i Finnmark, burde det føre til at Stortinget eller helseministeren beordrer en uavhengig gransking av saksbehandlingen til Helse Nord og Finnmarkssykehuset. Mye kan tyde på at dette er en riktig vurdering, og her vil vi vise til mandatet fra Helse Nord med høringssvar fra HF som ble avgitt 07.12 og fra Alta kommune som ble gitt 10.12.12. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark. Høringssvaret fra Helse Finnmark, hvor de viser til et møte mellom dem og HN fra 03.12, inneholder for øvrig også krav om at strukturen skal bli knesatt i mandatet. Her har tydeligvis HN og HF på forhånd blitt enige om en strategi for å utmanøvrere kravet om akutt tjenester og fødeavdeling til Alta.

Da Helse Nord sendte ut sitt høringsnotat til Alta kommune og Helse Finnmark, kan det se ut som det var med et mål for øye. Det var å parkere kommunens krav en gang for alle, uten å ta hensyn til befolkningen i regionen. Møtet mellom HN og HF bare dager før mandatet ble gitt viser med tydelighet en tett kontakt og en felles forståelse om hvordan mandatet skulle utformes. Det er nettopp dette punktet saken dreier seg om, det politiske spillet mellom Alta kommune og Helse Nord er totalt uinteressant. At Helse Nord nå bruker høringssvaret fra kommunestyret i Alta som dokumentasjon på en politisk avtale viser med tydelighet hva som var deres overordnede plan. At kommunestyret i Alta med 18 mot 17 stemmer valgte å godta mandatet som var fremforhandlet mellom Helse Finnmark og kommunen viser med tydelighet at de lot seg presse til å godta helsesmuler fra de rikes bord.

På styremøtet til Helse Nord 19.12.12 kom så det omstridte mandatet. I mars 2014 var «utredningen om spesialisthelsetjenesten i Alta» avsluttet og styringsgruppen kom med sin sluttrapport. Hele rapporten bærer preg av at det ikke skal være faglige vurderinger bak konklusjonen men en politisk styrt prosess hvor sykehusstrukturen og akutt tjenester er avtalt på forhånd. Det er ikke tatt hensyn til befolkningen i Alta regionen med tanke på behovet for nærhet til akutt tjenester på sykehusnivå. Det er ikke utarbeidet noen risikovurdering med tanke på den værharde fjellovergangen Sennalandet. ROS analysen i utredningen er ikke sluttført og evt. akutt tjenester i Alta er aldri vurdert. Begrunnelsen for at denne analysen ikke ble sluttført var mangel på tid. Fantastisk ikke sant.

Hele denne «utredningen» bærer preg av et overordnet mål og det er å sementere akutt strukturen i Finnmark. Her har Helse Nord sviktet sin plikt som RHF og har tatt part i en sak uten å vurdere hva som er den beste løsningen for befolkningen i hele Finnmark, som da også burde omhandle befolkningen i Alta regionen (Vest-Finnmark sør og Nord Troms). Først etter at sluttrapporten kom fant Helse Finnmark og Helse Nord ut at tiden var moden for å lage en overordnet utviklingsplan.

En strategisk plan for å kneble befolkningen i Alta-regionen

Strategisk Utviklingsplan for Finnmarkssykehuset 2015-2030 ble formet etter konklusjonen i Alta utredningen og var ferdig i mai 2015. I begge disse dokumentene vises det med all tydelighet at nærhet til akutt tjenester for befolkningen i Alta regionen ikke er utredet. Dette fører igjen til konklusjonene i Idefaserapport for Nye Hammerfest Sykehus som ble lagt frem i januar 17.  Alle disse 3 dokumentene bærer preg av at helseforetakene har begynt i feil ende. Først burde de utrede helheten før de går inn og hugger strukturen i stein med sine prosjekter.

Samisk Helsepark ble lagt på is frem til alle andre planer var knesatt. Nå i 2017 fant de omsider tiden moden til å gjennomføre marsordren gitt av regjeringen i 2011. Først når Idefaseplanen for Nye Hammerfest Sykehus var godkjent av Helse Nord var tiden moden for å slanke prosjektene i Alta og Karasjok. Her kom reduksjonene trillende som perler på en snor. Først nedskalering av keiserens nye klær i Alta og så slaktingen av SANKS (Samisk Nasjonalt Kompetanse Senter) i Karasjok. Til sist kom den endelige planen om Samisk Helsepark i Karasjok på bordet.

Var dette et forsøk på en forsinket aprilspøk? Nei de mener tydeligvis på ramme alvor at befolkningen i hele Alta regionen skal skvises til fordel for det nye Universitetssykehuset i Hammerfest. Først la de 400 millioner på bordet for å få politikere i Alta til å holde kjeft med et opplegg som var stikk motsatt av folkekravet. Så raserte de SANKS i Karasjok og slang etterpå 50 millioner på bordet til opprettelsen av Samisk Helsepark for å få samene til å holde kjeft.

Bløffene om fagmiljøene som skulle komme ved Alta Nærsykehus og Samisk Helsepark i Karasjok er identiske og vitner om et helseforetak som har drevet et spill for galleriet. Det viser også at planene som ble lagt for å spille Alta kommune og med det befolkningen i Alta regionen ut over sidelinjen er fulgt til punkt og prikke. I den samme settingen blir også Finnmarkssykehusets egen forklaring som et varsko om maktarroganse når de uttalte at de ikke har oppfattet signalene fra regjeringen om at det ved keiserens nye klær i Alta skal kunne starte diagnosering og mulig behandling av slagpasienter. Er årsaken til at akutt tjenester som «slagalarm» og utvidet åpningstid på CT/MR i Alta uønsket pga. at en aktivitetsnedgang på så mye som 16 % vil påvirke økonomisk bærekraft for Universitetssykehuset i Hammerfest? Joda vi klarer også å lese konklusjonene i «Altautredningen»

Fritt behandlingsted er en god ting og det klarer også vi i Alta regionen å benytte oss av. De 400 millionene som blir kastet vekk på det distriktsmedisinske senteret «Alta Nærsykehus» kunne vært spart med å lytte til befolkningen.

Dersom rikspolitikere og Helse Nord ikke klarer å lese skriften på veggen kan kanskje dette hjelpe dem til å forstå. Et akuttsykehus med fødeavdeling til Alta vil før eller siden komme. I mellomtiden kan dere stasjonere det berømte jetflyet i Alta i stedet for Tromsø. Samtidig kan dere ta til vett og plassere et legehelikopter i Alta. For det andre må akuttforskriften endres omgående slik at legene i Alta regionen kan sende akuttpasienter rett til UNN i Tromsø.  Helt korrekt, vi vil ikke lenger godta å bli sendt over Sennalandet i ambulanse og slett ikke i kolonnekjøring. Ja, 112 ganger stengt eller kolonnekjørt sist sesong er litt for ofte. Dere trenger ikke kaste vekk enda mere penger på å bygge Norges første omlastingssentral for pasienter på Skaidi slik dere planlegger. Ja, vi er møkk lei det politiske spillet med den ene unnskyldningen hengende i halen på den andre.

Statsminister Gro Harlem Brundtland uttale noen år etter at utbyggingen av Alta-Kautokeino-vassdraget med makt var tvunget gjennom, at dette var det største mistaket noen norsk regjering har gjort. Skal historien gjenta seg med denne regjeringen? Skal det neste monumentet plasseres i sjøkanten på Rossmolla nær et av Norges største terrormål, Melkøya?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse