Annonse

Helse Nord må samle, ikke splitte

I over 15 år har det regionale helseforetaket manøvrert klokt i Nord-Norge. Derfor er det vårt håp at både ledelsen og styret legger bort en sak som splitter landsdelen.

Den såkalte PCI-saken skal behandles av styret i Helse Nord onsdag i neste uke.  Prisen for et hjertemedisinsk senter i Bodø er tidligere beregnet til over 40 millioner kroner.

Den dokumenterte helsegevinsten er liten og vi mener dette er feil bruk av felleskapets midler. Ikke minst med tanke på at det den siste tiden er iverksatt tøffe sparetiltak ved samtlige sykehus i Helse Nord, som ved utgangen av august ligger over 60 millioner kroner bak budsjett. I et slikt terreng må man ikke miste bakkekontakten, men bruke pengene på det viktigste først.

De alvorligste hjerteinfarktene er på retur på grunn av endret livsstil, også i nord. Dessuten har landsdelen allerede et meget velfungerende apparat for denne pasientgruppen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.  Det foreligger slik vi ser det ingen god begrunnelse for å bryte med denne organiseringen.

Og når det i sum ikke blir flere pasienter, virker det ikke rasjonelt å dele færre pasienter på flere sykehus. Det er dyrt, og et dårlig signal om ressursbruk.

I tillegg er overlevelsen etter hjerteinfarkt i Nord-Norge jevnt over den aller høyeste i landet, med unntak av Finnmark. Dersom man skal ta seg råd til å styrke hjertemedisinen i nord, bør lokalsykehusene Finnmark dermed stå først i køen.

Andre ressurskrevende pasientgrupper vokser derimot i nord, som geriatri, psykiatri og ikke minst kreft.  Her er det, med knapphet på ressurser,  et stort behov for investeringer i hele landsdelen.

PCI-oppbygging i Bodø vil føre til nedbygging av andre tilbud både ved UNN og andre sykehus. Så vidt vi kan se har ikke Helse Nord fått løfter fra regjeringen om friske penger. Hvilken del av Helse Nord som skal effektivisere for å hente inn pengene som ønskes brukt ved Nordlandssykehuset, finnes det i dag ikke noe svar på.

Helse Nord har siden oppstarten i 2002 styrt etter en strategi som handler om å desentralisere der man kan, og samle spesialiserte funksjoner der man må. Dersom man opphever denne doktrinen og innfører en ny praksis, styrker man forventingen om nye spesialistfunksjoner også ved andre lokalsykehus i landsdelen. 

Det vil ikke Helse-Norge ha råd til i en tid der statens inntekter faller. Og det er lite hensiktsmessig i en landsdel med lavt pasientgrunnlag. Dessuten er det viktig å huske at UNN i tillegg til pasientbehandlingen også har som oppgave å utdanne spesialister. Dersom man tar bort pasientene, svekkes også muligheten til å gi denne type utdanning.

Det vil være et ulykkelig og splittende for landsdelen om PCI-saken tvinges gjennom mot velbegrunnede advarsler både fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Regionpolitikerne i Troms og Finnmark har i dag rykket hardt ut mot planene. Også ordførere fra Harstad til Longyearbyen sier nei til å svekke fagmiljøet i Tromsø.

Etableringen av et PCI-senter ved Nordlandssykehuset fremstår som en stadig dårligere ide, både faglig og økonomisk. Det er urovekkende hvis prestisje gjør at Helse Nord går på tvers av råd fra egne fagfolk og økonomisk logikk.

Helse Nord må samle, og ikke splitte. I over 15 år har det regionale helseforetaket manøvrert klokt i Nord-Norge. Vi trenger fortsatt et sterk helseforetak som ikke gir etter for særinteresser. Derfor er det vårt håp at både ledelsen og styret legger bort en sak som skaper unødig støy og skader tilliten til Helse Nord.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse