Annonse
ØKONOMI: UNN kan miste 45 millioner i årlige inntekter. Helse Nord vil gi pengene til de andre sykehusene i landsdelen i stedet. Nordlandssykehuset får 27,5 millioner, men er langt fra fornøyd med det. Foto: Ola Solvang

Helse Nord mot UNN nok en gang

Så lenge angrepene på det største og beste medisinfaglige miljøet i Nord-Norge fortsetter, vil konfliktene stå i kø for Vorlands etterfølger.

Det mest oppsiktsvekkende ved denne styresaken, er at det kommer en helt ny nasjonal modell for sykehusfinansiering til høsten.

UNN kan miste nær 45 millioner kroner i årlige inntekter. Det er innstillingen fra administrasjonen i Helse Nord, som styret skal ta stilling til i sitt møte 7. februar. Da skal en ny modell for inntektsfordeling for somatikk mellom sykehusene i regionen behandles. Dersom styret vedtar dette, betyr det at disse nær 45 millionene hvert år i stedet fordeles på Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF med henholdsvis 8,8 og 8,5 millioner hver, mens Nordlandssykehuset HF får påplusset inntekten sin med 27,5 millioner kroner.

Det kan jo Nordlandssykehuset saktens behøve, etter en økonomistyring som har vært under enhver kritikk, og som har ført til at sykehuset i desember ba Helse Nord om å få lov til å gå med hele 100 millioner i underskudd i 2018.

Det fikk ikke Nordlandssykehuset tillatelse til, og en misfornøyd direktør Strand klaget i Avisa Nordland over at Helse Nords beslutning ikke var i tråd med dialogen sykehuset hadde hatt med helseforetaket i forkant. Videre ba direktøren om en hurtig avklaring av kommende rammeendringer for sykehuset. Nå har direktøren fått en viss avklaring, selv om Nordlandssykehuset langt fra er fornøyd med 27,5 millioner, og kommunikasjonssjefen i all sin beskjedenhet mener seg berettiget til et beløp i størrelsesorden 60-80 millioner.

Det mest oppsiktsvekkende ved denne styresaken, er at det kommer en helt ny nasjonal modell for sykehusfinansiering til høsten. Derfor synes det totalt unødvendig å gjøre de endringene som Helse Nord bruker tid og krefter på nå.

Men det bekymringsfulle er jo, blant mye annet, at UNN mister hele 31 millioner til forskningsaktivitet. UNN er et av landets seks universitetssykehus og som sådan tilknyttet et medisinsk fakultet med oppgave å drive forskning og utdanning av leger. De 31 millionene til forskningsaktivitet fordeles nå på de andre helseforetakene i regionen.

Universitetssykehuset Nord-Norge har også sine økonomiske utfordringer. Inneværende år må det gjøres innstramninger for hele 180 millioner.

Vi har tidligere på lederplass tatt til orde for å flytte deler av Helse Nord fra Bodø. Oppfatningen om at miljøet er for lite og kontakten for tett mellom helseforetaket og Nordlandssykehuset blir ikke mindre når direktør Strand i all offentlighet uttrykker sin misnøye med beslutningen angående underskudd, som altså ikke var i tråd med det han etter alt å dømme var blitt lovet på forhånd.

Direktør Vorland skriver i innstillingen til styret at omfordelingen av inntektene var viktig å ta nå, fordi «det er behov for å avslutte denne diskusjonen mellom helseforetakene».

Men denne saken avslutter slett ikke diskusjoner eller motsetninger mellom sykehusene i Helse Nord. Så lenge angrepene på det største og beste medisinfaglige miljøet i Nord-Norge fortsetter, vil konfliktene stå i kø for Lars Vorlands etterfølger.

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse