Annonse
Administrerende direktør Lars Vorland og styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

Helse Nord – nå er det nok!

Å gå til angrep på den kritiske pressen er ikke et klokt grep av Helse Nord, skriver Hanne Marit Bergland.

De siste månedene har i stor grad vært preget av ulike oppfatninger av rett og galt. Skal UNN eller Nordlandssykehuset ha tilnærmet like tilbud i avansert behandling? Bodø miljøet står hardt på sitt og likeså gjør Tromsømiljøet. Fagmiljøene på UNN opplever seg ikke hørt.

Saken eskalerer og direktør samt styreleder går. I seg selv er det ikke hverdagsopplevelser i helsetjenesten (heldigvis). Nok om det, men så skal ny styreleder på plass ,og igjen opplever Tromsmiljøet seg overkjørt av Helse Nord.

Noen dager senere leser vi i media at Helse Nords administrasjon i Bodø har klaget avisen Nordlys inn for Pressens faglige utvalg, og har levert en mangesiders rapport. Det naturlige er at folk tenker : “Hva blir neste trekk?” Dette kan gi usikkerhet og utrygghet hos den enkelte helsearbeider og bidra negativt i arbeidsmiljøet.

Etter min oppfatning har Nordlys med sine mange kritiske innspill til debatten bidratt til at saka har blitt skikkelig belyst. De har en regionfunksjon og er Nord Norges største avis.

En klage til PFU er ikke et klokt grep av Helse Nord. Det er et nytt bidrag til den pågående konflikten som Helse Nord har et ansvar for å rydde opp i. Jeg tror vi alle skal være glade for å bo i et land med ytringsfrihet som også medfører en åpen presse med kritiske betraktninger.

Jeg ber styret i Helse Nord på det sterkeste om å ta hovedansvaret for å redusere konflikten. Helsepersonellet i nord trenger nå ro for å gjøre sitt arbeid, og for å videreutvikle en helsetjeneste i stadig endring.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse