Annonse
Bell-helikopteret i Kirkenes blir nå fjernet på det verst tenkelige tidspunkt. Vi ber om at avtalen med Forsvaret forlenges inntil det er kontroll på pandemien, skriver legene bak dette innlegget. Foto: Forsvaret

Helse Nord setter akuttberedskapen i Øst-Finnmark i fare

Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet må kommunisere det tydelig, dersom de mener at befolkningen i Øst-Finnmark skal ha et dårligere tilbud enn andre steder i Norge. Den åpenbare nedprioriteringen av akuttberedskapen i Øst-Finnmark i denne sammenheng kan dessverre tyde på det.

Forsvarets Bell helikopter har båret mye av luftambulanseberedskapen i Øst-Finnmark siden november 2019. Øst-Finnmark har store avstander, små kommuner og et lite lokalsykehus helt i enden av landet, opp mot grensen til Russland. Den 15. april, rett over påske, utløper avtalen om bistand fra Forsvaret. Siden Helse Nord vurderer at flyambulansekrisen er overstått, blir ikke avtalen forlenget. Nå har det seg slik at 15. april sammenfaller omtrent med tidspunktet man forventer at COVID-19-pandemien for alvor rammer Nord-Norge. Altså mister Øst-Finnmark en av sine viktigste ressurser i akuttberedskapen samtidig som pandemien fester sitt grep om landsdelen.

Suksesskriteriene i kampen mot en pandemi er proaktive - og ikke reaktive tiltak. Land etter land, region etter region, sier alle det samme: “Forbered dere, vær enda mer offensive enn vi har vært!” Norge og Tyskland skiller seg så langt positivt ut ved å være tidlig ute med massiv testing og strenge tiltak. Nord-Norge har vært bevisst sin spesielle sårbarhet og har innført strengere karanteneregler enn resten av landet. Strategien har gjort at vi så langt har klart å hindre ukontrollert smitte. Målet er å unngå at mange blir syke samtidig og at sykehusene blir overbelastet. Men vi vil ikke klare å hindre smitten i å etablere seg i Finnmark i det uendelige. Til det er viruset altfor smittsomt. Det som skjer i Oslo nå har vi allerede sett skje i andre land før oss. Resten av landet vil gjennomgå det samme, og Nord-Norge blir ikke noe unntak.

Bølgen med alvorlig sykdom forårsaket av COVID-19 vil komme på toppen av de akutt syke pasientene vi allerede ivaretar i dag. Pasienter vil fortsatt utvikle hjerteinfarkt, blodforgiftning og KOLS-forverring. Allerede nå ser vi at pasienter som trenger umiddelbar ambulanseflytransport ikke alltid får dette pga frykt for smitte, og at livsviktig behandling dermed blir forsinket. En forkjølelse hos en pasient med hjerteinfarkt kan medføre at en flytransport på minutter blir omgjort til en biltransport på timer.

Helse Nord har leid inn et Super Puma helikopter stasjonert i Tromsø. De argumenterer med at dette er en ressurs som kompenserer for at luftambulansen fra Forsvaret i Kirkenes fjernes. Både dette, og Sea King helikopteret på Banak har fått på plass smittekuvøser, og dette vil i all hovedsak være et hjelpemiddel for videre transport av pasienter som er stabilisert på lokalsykehuset. Men for de sykeste pasientene ved legevaktene i Øst-Finnmark kan de ikke erstatte Bell helikopteret. Helse Nord ser ut til å ha en urealistisk forventning til disse to ressursene på dette området. Både Super Puma og Sea King bruker så lang tid til Øst-Finnmark at de ikke kan regnes med når det haster som mest. Sea King helikopteret er dessuten først og fremst et redningshelikopter og er sjelden i Øst-Finnmark på akutte ambulansehelikopter oppdrag. Den ressursen skal også prioriteres til å stå i beredskap for redningsoppdrag fremfor å utføre pasienttransport til lokalsykehus i øst. Sea King kan heller ikke lande i umiddelbar nærhet til Kirkenes Sykehus, slik som Bell helikopteret kan. Den må lande på flyplassen 15 km unna. Dermed må pasienten transporteres i bilambulanse fra flyplass til sykehus, noe som medfører ytterligere en halv time forsinkelse til sykehus.

Heldigvis er det de færreste som blir alvorlig syke av COVID-19. Men erfaringen med de mest kritiske syke pasientene er at ventetid på helsehjelp kan være dødelig. Disse pasientene opplever gradvis fallende oksygennivå i blodet uten at de opplever seg selv som veldig syke. Dette skjer inntil et visst punkt før de plutselig blir dårlige. Dette fenomenet har gjort at sykdommen har fått tilnavnet “den stille faren”. Helsepersonell kaller det “stille hypoksemi”. Vi er kjent med at det allerede har vært episoder med stille hypoksemi i Troms.

Vi frykter at unødvendig lang transporttid, enten i form av bilambulanse framfor fly, eller Super Puma-, eller Sea King helikopter framfor forsvarets Bell, kan koste liv. Helseforetakene har bedt om at COVID-19 pasientene må bli værende i kommunene så lenge som mulig. Sykehusene vil ha svært begrenset kapasitet når smittebølgen kommer, og de kommunale sykestuene vil måtte kompensere for overbelastede sykehus. Noen av disse sykestuene vil komme til å oppleve at enkelte av COVID-19 pasientene vil bli akutt dårlige. Helse Nord har også helt konkret signalisert at Kirkenes sykehus må belage seg på å klare seg selv; pasientene vil i liten grad kunne flyttes vestover.

Nå er det ikke slik at “alt skal med helikopter”. Størstedelen av pasientene kan, og skal transporteres med ambulansebil. Men vi mener at det er for risikabelt å fjerne muligheten for å få bistand fra et lokalt helikopter med anestesilege som kan sikre luftveier, og som eventuelt kan følge pasienten til sykehus i ambulansebil. Helikopteret kan lande der hvor pasienten befinner seg, og er ikke avhengig av at det finnes en flyplass langs veien. Denne muligheten for støtte gir trygghet for ambulansepersonellet og sikkerhet for pasientene.

Helse Nord informerer nå om at de vil utrede muligheten for å benytte sivile ressurser som en kompensasjon for at Bell helikopteret blir borte. Vi kan ikke se at det finnes noe realistisk alternativ til forsvarets ambulansehelikopter i dagens situasjon. Spesielt vil en eventuell erstatning med fly gjøre at bistandsmuligheten for ambulanse på vei til sykehus faller bort. Om en sivil helikopterressurs likevel skulle la seg oppdrive, mener vi at tiden vi går inn i er alt annet enn optimal for et nytt operatørbytte. All erfaring tilsier at det tar flere måneder å få en ny helikopterbase til å fungere godt.

Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet må kommunisere det tydelig, dersom de mener at befolkningen i Øst-Finnmark skal ha et dårligere tilbud enn andre steder i Norge. Den åpenbare nedprioriteringen av akuttberedskapen i Øst-Finnmark i denne sammenheng kan dessverre tyde på det. Eventuelt besitter man ikke god nok innsikt i regionens unike utfordringer og hvilke alvorlige konsekvenser denne avgjørelsen kan få. Dersom beslutningen bunner i at forsvarets helikopterressurser må prioriteres i andre deler av landet med større behov, vil vi selvsagt akseptere dette. Men, lite tyder på noe annet enn at Bell helikopteret i Kirkenes blir plassert i en hangar i Bardufoss etter endt oppdrag 15. april.

Så lenge ambulanseflyene har omfattende begrensninger ved transport av smittepasienter, er Øst-Finnmark i praksis uten akutt luftambulanse når Bell helikopteret forsvinner. Finnmark er ikke bare i enden av Norge, vi er i enden av Europa. Vi har lengst tid av alle til å forberede håndteringen av COVID-19 pandemien, den mest alvorlige hendelsen i Norge siden 2. verdenskrig. Denne tiden må benyttes godt.

Vår vurdering er klar: Bell helikopteret blir nå fjernet på det verst tenkelige tidspunkt. Vi ber om at avtalen med Forsvaret forlenges inntil det er kontroll på pandemien.

  • Oddvar Kvalsvik, avdelingsoverlege ved akuttavdelingen, Kirkenes sykehus
  • Paul Olav Røsbø, fastlege i Loppa kommune, og leder i Finnmark legeforening
  • Britt Larsen Mehmi, kommuneoverlege i Vadsø kommune

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse