Annonse
ÅPENHET: Første steg hvis tilliten skal gjenopprettes, er åpenhet. Rapporten til PWC må offentliggjøres uten innblanding fra partene, skriver Nordlys på lederplass. Her er styreleder i Helse Nord, Inger Lise Strøm, i et tidligere møte. Arkivfoto: Eskil Mehren

Helse Nord-styret må snu

Mer enn et halvt år er gått siden Tor Ingebrigtsens dager som UNN-direktør var talte. Men punktum for konflikten som førte til Ingebrigtsens avgang, er ennå ikke satt.

 Vi kan ikke lenger leve med en konflikt mellom UNN og sykeuhsets eier, Helse Nord. Vi må være trygge på at toppledelsen begge steder har hundre prosent fokus på pasientenes beste.

Bakteppet er kjent for de fleste: Ingebrigtsen havnet i konflikt med daværende styreleder Marianne Telle i Helse Nord. I forkant av styremøtet hvor PCI-etableringen i Bodø skulle avgjøres, fikk Telle en telefon hun opplevde som truende.

Et par måneder senere ble det kjent at det var Ingebrigtsen som sto bak de påståtte truslene. Konflikten ble utspilt for åpen scene. Få dager senere valgte Ingebrigtsen å gå av.

Helse Nord og UNN ble så enige om å foreta en ekstern og uhildet granskning av hva som egentlig skjedde. Det globale og velrennomerte revisjons- og rådgivningsselskapet PWC fikk oppdraget.

Ifølge pressemeldingen var målet med arbeidet å:

  • legge til rette for gode tillitsforhold og redusere konfliktnivå
  • vurdere hvordan de involverte aktørene ivaretok sine roller i saken
  • få forslag til forbedringsområder

Så langt, alt vel. Rapporten fra PWC skulle vært ferdigstilt i mai, men arbeidet har dratt ut i tid, blant annet fordi Marianne Telle har vært sykmeldt. Dermed har det ikke vært mulig å intervjue den ene av de to hovedpersonene i saken.

I dag skriver vi september og arbeidet med rapporten er omsider i sluttfasen. Men nå, på oppløpssiden, begynner det åpenbart å brenne under føttene på Helse Nord-ledelsen. For sist tirsdag vedtok styret i Helse Nord følgende: «Styret ber styreleder om å sørge for at utkast til rapport fra ekstern rådgiver PwC gjennomgås, før den ferdigstilles for å kvalitetssikre at denne er i tråd
med mandatet for oppdraget».

Vedtaket er oppsiktsvekkende, og kan vanskelig tolkes på annet vis enn at Helse Nord-styret frykter konklusjonene i rapporten. Alternativt har de ikke tillit til at PWC har forstått oppdraget de har fått. Det vil i så fall være minst like oppsiktsvekkende. PWC er ikke førstereisgutter i sin bransje.

Vi må også minne om at Helse Nord-ledelsen er part i konflikten. Det var nettopp derfor Helse Nord og UNN, som den andre parten, bestilte en ekstern og uhildet granskning. Det må aldri hefte tvil om at granskningen ikke er påvirket av partene.

Selv om det er Helse Nord og UNN som har bestilt granskningen, har den høy offentlig interesse for alle som har noe med institusjonene å gjøre. Det vil i praksis si alle som bor i Nord-Norge.  Vi kan ikke lenger leve med en konflikt mellom UNN og sykeuhsets eier, Helse Nord. Vi må være trygge på at toppledelsen begge steder har hundre prosent fokus på pasientenes beste.

Uavhengig av ansvar, er det en kjensgjerning at konfliktene det siste året har ført Helse Nord inn i en tillitskrise. Første steg hvis tilliten skal gjenopprettes, er åpenhet. Rapporten til PWC må offentliggjøres uten innblanding fra partene.     

Det er gledelig at UNNs nye styreleder Ansgar Gabrielsen setter ned foten.  Han går ikke med på at Helse Nords styreleder får blande seg inn i rapporten før den offentliggjøres. Vi legger til grunn at PWC heller ikke finner seg i innblanding fra Helse Nord-styret.

Hvis Helse Nord ønsker å «legge til rette for gode tillitsforhold og redusere konfliktnivå», slik målet med granskningen var definert, bør styret i helseforetaket snarest omgjøre forrige ukes vedtak. Rapporten og vurderingene i den må offentliggjøres i sin helhet, uten noen form for redigering eller påvirkning.  

    

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse