Annonse

Helse Nord tar ikke helheten inn over seg

Et tverrpolitisk vedtak i Troms fylkesting advarer mot konsekvensene av PCI-senter i Bodø.

Troms fylkesting registrer med forundring Helse Nords vedtak om å etablere PCI-senter ved Nordlandssykehuset i Bodø.

Dette vedtaket tar ikke innover seg det helhetlige medisinske tilbudet til befolkningen i hele landsdelen. Tvert om bruker man store økonomiske og personalmessige ressurser på et tilbud som ikke vil gi noen dokumentert helsegevinst.

Nye tall fra det nasjonale kvalitetsregisteret for hjerteinfarkt viser at Nord-Norge har landets høyeste overlevelse og beste behandlingsresultater med dagens løsninger. Tallene viser også at overlevelsen faktisk er aller høyest i Nordland.

Rapporten som dokumenterer antall koronare angiografier og PCI’er utført på bosatte i Nord-Norge i perioden 2014-2016, viser at det i 2016 ble utført til sammen 1492 PCI’er på pasienter bosatt i de tre nordligste fylkene. Av disse ble hele 1366 (91 prosent) utført ved UNN.

Kun 131 pasienter fikk utført PCI utenfor landsdelen, og majoriteten av disse var planlagte tilfeller utført ved Feiring. Dette indikerer at det i pasientlekkasjen ut av landsdelen i dag, sannsynligvis bare er en liten andel som ville vært kandidater for å få utført behandling ved et PCI-senter i Bodø.

At det store flertallet av de som PCI-behandles utenfor landsdelen får behandlingen utført på sykehus som ligger lenger unna hjemstedet enn UNN i Tromsø, og heller ikke er akutt-tilfeller, svekker også avstandsargumentet for opprettelse av PCI-tilbud i Bodø.

Til sammen peker dette også på at det totale volumet av kandidater for PCI-behandling i landsdelen – i beste fall – vil øke meget marginalt som følge av etablering av et tilbud i Bodø.

Dette har også vært et argument fra UNN-Tromsø for å opprettholde ett sentralisert og faglig sterkt PCI-tilbud i Nord-Norge.

Fra landets ledende kardiologer uttales det at et invasivt senter må ha minst et befolkningsgrunnlag på over 300.000, samt en godt organisert pasienttransport. For Nord-Norges del er vi totalt knappe 485.000 innbyggere, noe som ikke gir grunnlag for mer en et PCI-tilbud i regionen.

Ekspertgruppen bak rapporten om behandlingsmetoden uttaler:

– Det vi kan slå fast, er at bare et begrenset antall sykehus bør drive med angioplastikk. Den faglige begrunnelsen for dette er at hvert senter må ha et minste pasientvolum for å sikre kvaliteten i behandlingen.

UNNs døgnkontinuerlige service med PCI og et tverrfaglig, høyspesialisert hjertemedisinsk miljø tjener alle hjertesyke i regionen vår.

En sterkere satsing på prehospital trombolyse fra Helse Nord er et langt bedre tiltak for pasienter med akutt hjerteinfarkt, foruten et robust PCI-senter ved UNN. Akuttmedisinsk personell må styrkes i sin kompetanse og håndtering av pasienter med akutt hjerteinfarkt, herunder økt bruk av prehospital trombolyse.

En sømløs og kompetent akuttmedisinsk kjede er den beste garantien for god behandling av hjerteinfarkt i Nord-Norge. Dèt vil tjene alle hjertesyke i hele vår langstrakte landsdel, også befolkningen i Nordland og Finnmark. En oppsplitting og svekkelse av det solide hjertemedisinske behandlingstilbudet ved UNN vil ramme alle hjertepasienter i Nord-Norge som helhet, også de som bor i Nordland.

Troms Fylkesting mener primært at et PCI-senter i Bodø er en forringelse av tilbudet til ALLE hjertepasienter i landsdelen. I tilfelle styrets vedtak kan gjennomføres vil vi på det sterkeste advare mot en snarlig oppstart, da dette vil svekke tilbudet som gis i dag.

John Karlsen, Troms FrP

Jan Fjellstad, Troms Venstre

Kari-Anne Opsahl, Troms Arbeiderparti

Line Fusdahl, Troms Høyre

Widar Skogan, Troms KrF

Irene Lange Nordahl, Troms Sp

Jens Ingvald Olsen, Troms Rødt

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse