Annonse
Ansatte ved universitetssykehuset opplever nå en tillitskrise overfor Helse Nord. Det kom frem i denne ukens allmøte, skriver Morten Skandfer. Bildet er fra dette møtet der, Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, møtte UNN-ansatte. Foto: Jørn Normann Pedersen

Helse Nord og UNN må bygge tillit gjenom handling

Det er oppstått en usikkerhet om hvorvidt flere tilbud ved UNN kan splittes opp etter at argumentet ‘opplevd ulikhet’ er blitt gyldig i Helse Nord – og førte til nettopp en oppsplitting av PCI tilbudet. Avgjørelsen er illevarslende og et brudd med flere tiårs stø kurs. Hva blir det neste?

Etter den opprivende PCI striden står det frem to hovedproblemer for spesialisthelstjenenesten i Nord-Norge: 

1) hvordan organisere den slik at  kompetanse og tilbud opprettholdes og utvikles på linje med resten av landet og 

2) hvordan samarbeidsforholdene mellom Helse Nord og landsdelens univetsitetsssykehus UNN kan utvikles for å øke tillit og forståelse. 

Det faglige tilbudet må baseres på medisinsk forskning og kunnskap, slik at gode avgjørelser tas på solide premisser. En slik premiss er at landsdelen er langstrakt, stor og ikke folkerik. Dette er like grunnleggende og gyldig som tidligere. I over 40 år har man bygd opp en universitetsklinikk som gir befolkningen et likeverdig tilbud med resten av landet. Det har også betinget mange lokalsykehus, god primærhelsetjeneste, god legedekning og et universitet som utdanner folk til landsdelen, transportløsninger som helsebusser og ambulansefly, men alt det har vært løsbart. Tilbudet er blitt veldig bra. En oppsplitting av høyspesialiserte tilbud er derimot en svekkelse av tilbudet for fellesskapet. Det gjelder PCI tilbudet og det gjelder andre behandlinger.  Hver mann sin CT er ikke vegen å gå. Universitetsklinikken må ikke demonteres. 

Ansatte ved universitetssykehuset opplever nå en tillitskrise overfor Helse Nord. Det kom frem i denne ukens allmøte. Samtidig fortsetter dyktige fagarbeidere på UNN å gjøre en god jobb og ivaretar behandling og pasientsikkerhet. Men det er oppstått en usikkerhet om hvorvidt flere tilbud ved UNN kan splittes opp etter at argumentet ‘opplevd ulikhet’ er blitt gyldig i Helse Nord – og førte til nettopp en oppsplitting av PCI tilbudet. Avgjørelsen er illevarslende og et brudd med flere tiårs stø kurs. Hva blir det neste? 

Påfølgende endringer i styresammensetningen i Helse Nord har ikke vært egnet til å overbevise om at forståelsen og prioriteringen av UNN står like sterkt i Helse Nord. Selv representasjonen fra det universitetet som er hovedleverandør av leger til landsdelen er fjernet fra styret. Dette har skapt stor usikkerhet om hvor kloke vurderinger Helse Nord gjør, og denne usikkerheten må fjernes. Tilliten må gjenopprettes slik at samarbeidet om faglig sterke medisinske tilbud i nord kan fortsette. Slik sett er situasjonen alvorlig, og truer med å bli dramatisk hvis det utløser en demontering av landsdelens helsetilbud ved UNN

Det er derfor nødvendig å se på hvordan Helse Nord er organisert og ledes, og hvorvidt UNN sine hensyn blir godt nok forstått og ivaretatt slik Helse Nord fungerer nå. Det er foreslått å splitte opp Helse Nord etter endringene med regionreformen. Det blir jo to fylker i nord, der det nordligste, Troms og Finnmark, blir både større i areal og folketall enn Nordland (som blir Norges minst folkerike fylke). Samtidig er ikke Nord-Norge blitt større, så det overordnede samarbeidet må forsette. Helse Nord er og blir er fornuftsekteskap uten kjærlighet. 

Situasjonen er nå slik at dette samarbeidet trenger en justering. Helse Nord kan ikke være så tungt forankret i Bodø som nå. Vi har prøvd det for lenge. Det har vist seg at Helse Nord er plassert for nært miljøer med sterke egeninteresser. Endringer må til for både å sikre en videreføring av dagens gode tilbud, utvikle nye og gjenopprette tilliten mellom Helse Nord og spesialisthelsetjenesten på UNN. Man må både se på styresammensetning og lokalisering av Helse Nord eller deler av det. Noe bør lokaliseres til den nye regionen Troms Og Finnmark. Akkurat nå synes det lite sannsynlig at Helse Nord vil vise slik klokskap og forankre helseforetaket bredere. Men det er ikke for sent å snu. 

Dessverre ser det ikke ut til at ministeren vil komme på banen, til det er det kanskje for mye støy fra nord i denne saken. Det er svært uheldig fordi spesialisthelsetjenesten i nord står ved et vegskille der landsdelstenkningen er under press og en demontering av helsetilbud ved UNN vil ha svært negative konsekvenser for hele landsdelen. Det er ikke dette vi trenger nå, når vi står foran tider med trangere offentlige budsjetter og behov for bedre samordning og samarbeid, ikke dårligere. Derfor er det viktig at flere stemmer fra landsdelen heves. Det er tid for å slå ring om universitetssykehuset og ikke svekke det. Det er til det beste for pasientene i landsdelen. 

(Artikkelforfatteren har tidligere jobbet på UNN men er ikke ansatt der nå.)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse