Annonse
Det kan synes som om kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i Helse Nord (bildet) har felles interesser med Bodø-mediene, skriver Kjell Arne Røvik. Foto: Helse Nord RHF

Helse Nords Bad Guys og Good Guys

Nordlys har truet makten i PCI-saken, og trues nå tilbake av den samme makten.

Helse Nord har meldt Nordlys inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU) for måten Tromsø-avisen har behandlet PCI-saken på. Kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen og hennes medarbeidere i Helse Nord har energisk samlet, registrert og analysert alt Nordlys har skrevet i PCI-saken. Resultatet ble en innpå 100 siders klage. Men hvorfor innklages bare Nordlys, hvorfor ikke også de Bodø-baserte medier som også var tungt involverte aktører i «PCI-kampen»?

Dette spørsmålet har kommunikasjonsdirektør Knudsen besvart nylig i en interessant kommentar i Nordlys. Hun skriver: «Helse Nord RHF klager inn Nordlys fordi vi mener Nordlys har brutt journalistiske prinsipper i PCI-saken. Helt konkret: Helse Nord RHF har ikke blitt brukt som kilde for å sjekke fakta eller skape bredde og relevans. Nordlys har spredt “fakta” som er direkte feil, og hadde de kontaktet oss før publisering av artikler/kommentarer ville de kunne kontrollert opplysninger». 

Men så var det altså spørsmålet om hvorfor ikke også Bodømediene – med Avisa Nordland i spissen – har fått Helse Nords vrede og er blitt innklaget?  Kommunikasjonsdirektørens svar her er at Helse Nord har prioritert å innklage Nordlys fordi denne avisen har unnlatt å kontakte Helse Nord før de har skrevet om PCI-saken. Bodømediene, derimot, har oppfylt dette kriteriet; de har kontaktet Helse Nord, og sørget for å få Helse Nords vurderinger i PCI-saken. Derfor går altså disse fri fra PFU-klage. 

Men hva skrev så Bodømediene i PCI-saken – de budskap som slipper gjennom og IKKE blir innklaget blant annet fordi Helse Nord har fått være kilde og har kunnet komme med sine korrigeringer -  i motsetning til tilfellet Nordlys? Her er et knippe av Bodømedienes bidrag til «opplyst debatt»: «Nordland sponser Tromsø med hjerter», “Folk i Salten og Helgeland har det dårligste tilbudet i landet» «Nordlendingene har landets høyeste dødelighet», «Vi taper både liv og deler av vår hjertemuskel på vei til Tromsø», «Mennesker dør fordi de bor i Nordland», samt «Leger ved UNN vil ikke redde liv i Nordland». 

 Da må vi stille kommunikasjonsdirektør Knudsen tre spørsmål:

- Nordlys innklages bl.a. fordi «de har spredt «fakta» som er direkte feil», skriver du. Mener du at buketten av utsagn fra Bodømediene ovenfor (og som lett kunne vært utvidet) representerer «riktige fakta» i PCI-saken?

- Nordlys innklages også fordi avisen ikke har kontaktet Helse Nord før publisering. Hadde de gjort det, «kontaktet oss», som du formulerer det, «ville de kunne kontrollert opplysningene». Logisk sett må dette bety, at utsagnene fra Bodøpressen som er gjengitt ovenfor, er fremlagt for, korrigert og konfirmert av Helse Nord? Det Bodøpressen leverer må altså oppfattes som fakta, i motsetning til Nordlys som ifølge kommunikasjonsdirektøren «har spredt «fakta» som er direkte feil».

- Kommunikasjonsdirektøren er opptatt av skadevirkningene av å spre gal informasjon i PCI-saken. Da må man også regne med at Helse Nord – ledelsen har gjort en risikovurdering av utsagnene fra Bodømediene av den typen som er sakset inn ovenfor. Felles for disse utsagnene, er at de uten tvil har meget stort potensial for å frembringe alvorlig helsefrykt i befolkningen, og på åpenbart galt grunnlag. Men dette synes tilsynelatende kommunikasjonsdirektøren er greit, iallfall så greit at det ikke gir grunnlag for å bli innklaget for PFU? Vi vet at Helse Nord har selv knesatt prinsippet om «befolkningens opplevde utrygghet» som kriterium for blant annet å etablere PCI-tilbud i Bodø. Kan det derfor tenkes at Helse Nord og Bodø-mediene her har felles interesser, i den forstand at jo mer «opplevd (hjerte)utrygghet» disse mediene har maktet å skape (med utsagn som de ovennevnte), jo sterkere har de gjort Helse Nords argument om nødvendigheten av et PCI-tilbud i Bodø?  

Epilog: La oss skrelle vekk pynten på påskekaka, la oss be Kommunikasjonsdirektøren gi oss den faktiske begrunnelsen - og ikke «komiske Ali»–versjonen - for hvorfor man har innklaget Nordlys for PFU og ikke Bodømediene.  Jeg kan hjelpe henne med formuleringen, som åpenbart sitter langt inne: Det handler utelukkende om at Nordlys er Helse Nords «bad guy» - den som opponerer og er maktkritisk mot Helse Nord, mens Bodømediene tilsvarende er «The Good Guys», de som publiserer det Helse Nord applauderer og er deres støttespillere i PCI-saken.  Lærdom: Nordlys har truet makten i PCI-saken, og trues nå tilbake av den samme makten.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse