Annonse
BRENNER BRUER: Helse Nord-ledelsen fortsetter med å brenne bruer framfor å bygge dem, skriver sjefredaktør Helge Nitteberg i Nordlys.

Helse Nords historieforfalskning

Helse Nord-ledelsen fortsetter med å brenne bruer framfor å bygge dem.

Det er bare trist. Ikke for Nordlys, men for pasientene i Nord-Norge som må bevitne at tid og ressurser som kunne vært brukt på å levere gode helsetjenester, sløses bort i et fokus som handler om alt annet enn å sette pasienten i sentrum.

Journalister gjør feil. Vi i Nordlys gjør feil. Og vi har også gjort våre feil i dekningen av PCI-saken.

For å være mer konkret: Vi skrev at kostnadene ved å etablere et PCI-senter i Bodø ikke var utredet, at tre styremedlemmer hadde meldt forfall til et styremøte, og at saken var sendt i retur fra styret til direktøren.

Dette var feil. Vi var dessverre ikke nøye nok med å sjekke fakta. Det er jeg den første til å beklage. Jeg beklager også at feilene ikke ble rettet opp umiddelbart på våre flater.

De nevnte faktafeilene og den sene opprettingen var to av flere punkter som ble behandlet i Pressens Faglige Utvalg (PFU) onsdag denne uka. For disse to forholdene ble Nordlys felt for brudd på god presseskikk.

Utvalgets konklusjon var helt som forventet, og helt riktig. Faktafeil skal ikke forekomme. Når det nå først har skjedd, skal vi ta lærdom av det, slik at vi blir en bedre avis for dere som leser oss.  

Det er også andre interessante konklusjoner i PFU-kjennelsen, som man kan lære av – hvis man vil. PFU, som uavhengig part, slår fast at dekningen vår av den svært så omtalte PCI-saken ikke var «ubalansert eller usaklig». Utvalget mener videre at Nordlys «tydelig har fått fram at det finnes motstridende synspunkter i saken».

Dette står skarp kontrast til den omfangsrike klagen fra Helse Nord som avrundes med følgende setning: «Når troverdigheten til en landsdels helsemyndigheter undergraves i en regelrett kampanje i regionens største avis, får dette konsekvenser for både pasienttrygghet og -sikkerhet».

Smak på den. Nordlys skal altså bære ansvaret for pasientsikkerheten i Nord-Norge. Jeg som trodde det var Helse Nords ansvar.

PFU slår videre fast at Nordlys var i sin fulle rett til å drive kritisk meningsjournalistikk i PCI-saken, at man må akseptere tøff ordbruk og høy temperatur i det offentlige ordskiftet, at Helse Nord har fått slippe til i debatten, at kommentarartiklene våre ikke utløste samtidig imøtegåelse og at institusjoner og personer i lederposisjoner må akseptere sterk kritikk av både virksomhet og egen rolle.

Nordlys frikjennes altså for de mest alvorlige ankepunktene og det Helse Nord har lagt hovedvekt på i sin klage. Likevel gjentas ankepunktene i pressemeldingen Helse Nord sendte ut torsdag, som om helseforetaket skulle ha fått medhold i disse.

Pressemeldingen åpner nemlig med følgende formulering: «Helse Nord RHF klaget Nordlys inn for PFU fordi vi aldri tidligere har opplevd at en avis har sterke meninger i en sak basert på faktafeil og lite bredde og relevans i kilder. PFU har gitt oss medhold i at Nordlys har brutt god presseskikk».

Her skaper Helse Nord blant annet inntrykk av at de har fått medhold i at Nordlys hadde «for lite bredde og relevans i kilder» i dekningen. Det stemmer ikke. Tvert imot er det en historieforfalskning hvor PFU-kjennelsen blir misbrukt av spinndoktorene i Helse Nord.

Når Helse Nord-ledelsen i tillegg underslår at de ikke fikk medhold på de punktene som de har brukt brorparten av klagen sin på, taper de enda mer troverdighet.

Ikke bare opptrer Helse Nord-ledelsen, med kommunikasjonsdirektør Anne-May Knudsen i spissen, uredelig når de ikke fikk det utfallet de håpet på; det har praktisk talt vært umulig å samarbeide med Knudsen og co fra dag én.

I stedet for å gå i dialog med oss, ble vi orientert om den massive PFU-klagen via en journalist i Avisa Nordland. De påfølgende forsøkene på dialog og minnelige løsning, hvor vi erkjente de feil vi åpenbart hadde gjort, ble avvist.

Helse Nord-ledelsen fikk testet saken i Pressens Faglige Utvalg. Og godt var det, men de tålte åpenbart ikke utfallet.

I stedet fortsetter Helse Nord-ledelsen med å brenne bruer framfor for å bygge dem. Det er bare trist. Ikke for Nordlys, men for pasientene i Nord-Norge som må bevitne at tid og ressurser som kunne vært brukt på å levere gode helsetjenester, sløses bort i et fokus som handler om alt annet enn å sette pasienten i sentrum.

  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse