Annonse

Helse Nords nye toppsjef må kunne samle og forene

Den nye toppsjefen må bevare UNN som et rorbust sykehus for folk i hele Nord-Norge, skriver artikkelforfatterne om direktøransettelsen i Helse Nord.

Helse Nord RHF skal ansette ny direktør etter Lars Vorland som har ledet helseforetaket siden 2014. Det har vært en periode med enorme investeringer i nye sykehusbygg og en periode med rivende utvikling spesielt innenfor teknologifeltet i helseforetaket.

Direktøren i Helse Nord er ansvarlig for seks helseforetak, 18.000 ansatte og skal forvalte årlig ca. 18. milliarder, to av milliardene er årlige investeringer i Nord Norge. Helse Nord direktøren har bare ansvaret for spesialisthelsetjenesten for 9 % av befolkningen, men disse er riktignok bosatt på hele 45 % av landarealet (inkl. Svalbard).  Store tunge saker som sammenslåing av Finnmarkssykehuset og UNN, og ny sykehusstruktur på Helgeland skal behandles i snarlig fremtid. Dette er saker direktøren i stor grad er ansvarlig for utfallet av og som vekker et stort engasjement i landsdelen. 

Nord Norge har kun ett universitetssykehus og Lars Vorland uttalte i styremøtet i Helse Nord 13.12.17 følgende:» UNN er det mest sårbare sykehuset man har i Nord-Norge, og helseforetaket er helt avhengig av pasientmassen som finnes i Nord-Norge.» Skal UNN beholde sin status og utvikle seg videre er det tvingende nødvendig at Helse Nord ser nytten å videreutvikle landsdelens eneste universitetssykehus som er lokalisert i Tromsø. Da spiller pasientmassen og kvaliteten på sykehusets tjenester en avgjørende rolle. Konsekvensen flere mente av utfallet av PCI saken var nettopp en svekkelse av UNN sin rolle som universitetssykehus. Vi trenger et godt Nordlandssykehus for befolkningen i Bodø og Salten og i Tromsø må vi ha et sterkt faglig og robust universitetssykehus for befolkningen i hele Nord Norge.

Vorland har gjentatte ganger sagt at Helse Nord er kanskje den eneste institusjonen i Nord Norge som har nok gjennomføringskraft i kraft av sin størrelse og betydning for landsdelen til å gjøre endringer i både flytilbud, jernbaneruter og fergeruter i Nord Norge.  Nå står det igjen kun tre søkere på søkerlisten til direktørstillingen etter at fjerdemann nylig trakk sitt kandidatur pga. familiære årsaker. Ansettelsen skal opp til behandling i styremøte i Helse Nord, 28. august. Hva forteller antallet søkere oss? Sier dette noe om forventingene omgivelsene har til helseforetaket? Konfliktnivået i betente saker en direktør må håndtere? Eller rett og slett at de fremste lederne i nasjonen ikke finner det attraktivt nok å bosette seg i Nord Norges nest største by?  Denne stillingen burde vært landsdelens mest attraktive lederstilling, også for ledere bosatt i Oslogryta med store og tunge ledererfaringer i bagasjen. Vi håper styret i Helse Nord har gjort jobben sin og brukt de riktige folkene i rekrutteringsfasen slik at de har flere navn på blokken sin enn de tre som nå står igjen.

Når Helse Nord skal ansette en ny direktør må dette være en direktør som har legitimitet i alle miljøer, og som kan jobbe med regionalt samarbeid for at landsdelen skal utvikle seg i felleskap, og som en enhet. Helse Nord har en viktig samfunnsrolle som de må ta på alvor når ny direktør skal ansettes.  Kontroverser vil det alltid være, men tillit og legitimitet til alle miljøer i hele landsdelen blir to nøkkelord når Helse Nord skal fatte en avgjørelse i denne saken.

Vi som representerer folket i Nord Norge krever at spesialisthelsetilbudet i vår landsdel ikke står noe tilbake for tilbudet og kvaliteten innbyggere ellers i landet får, verken i dag eller i fremtiden. Da handler det om en direktør som kan bygge broer og som forstår sin rolle i en av landsdelens viktigste lederjobber.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse