Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Helsefag, helsearbeid og eldreomsorg må styrkes

En vesentlig grunn til mangelen på sykepleiere har vært mangel på studieplasser og praksisplasser for helsefagstudentene, og tidligere også mangel på søkere til dette yrket i henhold til behovet.

Vi mangler 5900 sykepleiere il landet vårt nå, og sykepleierforbundet beskriver situasjonen som “en varslet krise”. Altså er situasjonen alvorlig, og myndighetene må hurtig ta sterke økonomiske grep for å rette opp dette forholdet før det blir enda verre. Vi kan ellers komme i den situasjonen at syke, eldre og hjelpetrengende mennesker ikke kan regne med å få den hjelp de trenger, i vårt rike land. Vi vet at eldre innbyggere vil øke sterkt i antall de kommende år, og de kan bli hardt rammet av disse forhold.

En vesentlig grunn til denne mangel på sykepleiere har vært mangel på studieplasser og praksisplasser for helsefagstudentene, og tidligere også mangel på søkere til dette yrket i henhold til behovet. Nå står søkerne i kø for å ta studiet, mens myndighetene ikke har greid å legge godt nok til rette for situasjonen. I denne utdanningen er det helt nødvendig med praktisk opplæring underveis,og derfor må alle aktuelle instanser bestrebe seg på skaffe nok praksisplasser for studentene, og selvfølgelig også nok studieplasser, både i vg skole, universitet og høgskoler.

Fylkeseldrerådet i Troms, hvor jeg er medlem, har i en årrekke arbeidet for rekruttering til helsefag-utdanningen i vg skole. Det gjelder etablering av nok studieplasser og praksisplasser, en god struktur for yrkesfagene, mer desentralisert utdanning, og ei positiv holdning til helsefaget og helsearbeidet. Noe er også forbedret, men vi er ikke kommet i mål enda. I 2018 er det opprettet ca 100 nye studieplasser  for sykepleiere i landet, mens vi på landsbasis mangler 5900 sykepleiere i arbeid. Som vi skjønner, og som myndighetene må ta til etterretning, så må det et svært sterkt grep til for å rette opp situasjonen.

Samhandlingsreformen har også medført at kommunene må ta imot sykere pasienter  fra sykehusene nå enn før, og som betyr at det er større behov for kompetente ansatte i helsesektoren i kommunene enn tidligere. I tillegg er det en betydelig mangel på sykehjemsplasser i landet, slik at mange eldre står i kø for å få plass. Totalt sett vil behovet for sykepleiere og helsepersonell bli sterkt stigende i kommende år.

Jeg vil til slutt understreke nødvendigheten av at det umiddelbart må settes igang  tiltak av sentrale og lokale myndigheter, slik at helsearbeidet styrkes, og at syke, eldre og hjelpetrengende mennesker kan få den hjelp de trenger, nå og i fremtiden.

Denne saken blei sendt som uttalelse i vår fra landskonferansen for alle fylkeseldreråd i landet til sentrale myndigheter, hvor det blei anmodet om at det må handles hurtig i saken. Jeg mener tiden er overmoden for handling.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse